Tại sao tôi không thể tìm thấy hay cài đặt ứng dụng từ Windows Store?

Đây là một số lý do tại sao bạn không thể tìm thấy hay cài đặt ứng dụng từ Windows Store:

 • Ứng dụng không sẵn có ở quốc gia hoặc vùng của bạn. Mặc dù ứng dụng sẵn có ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau nhưng nhà phát triển có thể quyết định không phát hành nó tại quốc gia hoặc vùng của bạn. Điều này có nghĩa bạn có thể nhìn thấy trang mô tả ứng dụng trên web, nhưng khi bạn muốn xem ứng dụng trong Store, bạn sẽ nhìn thấy thông báo là ứng dụng không có.

 • Tùy chọn của bạn có thể ẩn các ứng dụng. Bạn có thể đặt tùy chọn trong Store để có thể dễ dàng tìm kiếm các ứng dụng sử dụng ngôn ngữ bạn đã chọn hoặc các ứng dụng bao gồm các tính năng trợ năng. Khi bật các thiết đặt này, ứng dụng không đáp ứng tùy chọn của bạn được ẩn khi bạn duyệt hoặc tìm kiếm trong Store. Để thêm thông tin về tùy chọn, xem Đặt tùy chọn của bạn cho Windows Store.

 • Thiết đặt An toàn Gia đình có thể ẩn các ứng dụng vì có phân biệt tuổi. Cha mẹ có thể sử dụng thiết đặt An toàn Gia đình để đảm bảo con của họ không thể xem hay cài đặt ứng dụng không phù hợp với lứa tuổi của chúng từ Store. Để biết thêm thông tin về An toàn Gia đình, xem Use Family Safety with the Windows Store.

 • Phương thức thanh toán liên quan đến tài khoản của bạn không phải từ quốc gia hoặc vùng bạn đang sống. Để mua một ứng dụng từ Cửa hàng tại một quốc gia hoặc vùng cụ thể, phương thức thanh toán của bạn nhất thiết phải từ quốc gia hoặc vùng đó. Để biết thêm thông tin, xem Sử dụng Windows Store tại một quốc gia hoặc vùng khác nhau.

 • Ứng dụng không có trong Store nữa. Trong một số trường hợp, ứng dụng có thể đã được loại bỏ khỏi Store. Điều này có nghĩa bạn có thể nhìn thấy trang mô tả ứng dụng trên web, nhưng khi bạn muốn xem ứng dụng trong Store, bạn sẽ nhìn thấy thông báo là ứng dụng không có.

 • Bộ xử lý PC của bạn không tương thích với ứng dụng.Store tự động ẩn các ứng dụng không tương thích với bộ xử lý PC để bạn không cài đặt các ứng dụng không hoạt động được trên PC của bạn. Điều này có nghĩa bạn có thể thấy một ứng dụng có trong Store trên một PC nhưng lại không thấy trên một PC khác vì sử dụng khác bộ xử lý.

 • PC của bạn không đáp ứng các yêu cầu hệ thống dành cho ứng dụng. Bạn sẽ không thể cài đặt ứng dụng nếu PC của bạn không đáp ứng các yêu cầu hệ thống. Để xem các yêu cầu hệ thống đối với một ứng dụng, cuộn đến phần Chi tiết của trang mô tả ứng dụng trong Cửa hàng. Nếu PC của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống dành cho ứng dụng nhưng bạn không thể cài đặt, kiểm tra để đảm bảo bạn không đăng nhập vào PC hoặc Store bằng tài khoản khách hoặc tạm thời.

 • PC của bạn gần đây đã được cập nhật, nhưng không được khởi động lại. Nếu những cập nhật cho Windows được cài đặt gần đây, bạn cần khởi động lại PC của bạn trước khi cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng.

Nếu bạn kiểm tra tất cả những lý do có thể đãđược liệt kê mà vẫn không thể tìm thấy hoặc cài đặt được ứng dụng, bạn hãy thử xóa bộ đệm ẩn cho Cửa hàng Windows trên PC của bạn.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập chạy vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chạy.

 3. Nhập wsreset.exe vào lệnh Chạy, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  Ghi chú

  • Windows Store sẽ mở khi bộ đệm được xóa.

Bạn cần được trợ giúp thêm?