Tại sao Windows không tìm thấy thiết bị Bluetooth hay thiết bị không dây khác?

Dưới đây là một số cách bạn có thể thử nếu Windows không tìm thấy thiết bị không dây, như thiết bị bật Bluetooth hoặc máy in trên mạng của bạn. Nếu bạn đang gặp sự cố với thiết bị có dây, xem Nếu một thiết bị có dây không được cài đặt đúng thì sao?

Hiển thị tất cả

Sử dụng thiết lập máy in Nâng cao.

Nếu thêm vào một máy in, bạn có thể thử dùng thiết lập máy in Nâng cao.

Để thêm một máy in trong thiết lập máy in Nâng cao

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thiết lập máy in nâng cao vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thiết lập máy in nâng cao.

 3. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Chọn máy in trong danh sách.

  • Gõ nhẹ hoặc bấm Máy in tôi cần không có trong danh sách rồi nhập tên máy in hoặc chọn một trong các tùy chọn khác.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Bảo đảm đã bật Bluetooth

Nếu PC của bạn có thể kết nối đến thiết bị không dây, kiểm tra xem Bluetooth có bật không.

Ghi chú

 • Bạn sẽ không thể thấy trang thiết đặt Bluetooth nếu PC không hỗ trợ Bluetooth. Nếu bạn chắc chắn rằng PC của mình có hỗ trợ Bluetooth nhưng lại không có trang thiết đặt, hãy kiểm tra thông tin đi kèm với PC hoặc trang web của nhà sản xuất để tìm ra cách bật phần cứng Bluetooth cho PC.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm PC và thiết bị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Bluetooth.

 3. Bật Bluetooth.

Đảm bảo rằng các thiết bị có hỗ trợ Bluetooth và các thiết bị không dây khác đang hoạt động và ở chế độ cho phép tìm kiếm

Bật thiết bị có hỗ trợ Bluetooth, hoặc các thiết bị không dây khác, và sau đó đặt nó ở chế độ cho phép tìm kiếm. Cách đặt thiết bị ở chế độ cho phép tìm kiếm có thể khác nhau tùy theo thiết bị. Để biết cách đặt thiết bị có hỗ trợ Bluetooth ở chế độ cho phép tìm kiếm, hãy xem thông tin đi kèm với thiết bị hoặc truy cập trang web nhà sản xuất.

Nếu thiết bị của bạn có công tắc không dây, bảo đảm rằng nó đã được bật. Công tắc có thể ở mặt trước, mặt sau hoặc bên hông và có thể nhỏ và khó nhận ra. Kiểm tra thông tin đi kèm với thiết bị của bạn để xem ảnh có chỉ ra vị trí của công tắc không.

Đồng thời, đảm bảo rằng giao tiếp không dây đã được bật và chế độ trên máy bay đã được tắt trong Windows. Để biết thêm thông tin, xem Tại sao tôi không thể kết nối mạng?

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề khi kết nối thiết bị, thử sử dụng trình gỡ lỗi Phần cứng và Thiết bị để xử lý các vấn đề thường g̣ặp.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Gỡ lỗi vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ lỗi rồi gõ nhẹ hoặc bấm Phần cứng và Âm thanh.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Phần cứng và Thiết bị rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

  Ghi chú

  • Để nhận được trình gỡ rối cập nhật nhất, đảm bảo rằng PC của bạn phải được kết nối Internet.

Để biết thêm thông tin về cách thêm thiết bị, xem Thêm, loại bỏ và quản lý thiết bị và máy in.

Đảm bảo rằng PC của bạn có thể chia sẻ tệp và thiết bị trên mạng

Để kết nối với thiết bị hoặc PC trên mạng, đảm bảo rằng bạn đã bật Tìm thiết bị và nội dung trong thiết đặt PC cho mạng mà bạn được kết nối đến. Để biết thêm thông tin, xem Tìm PC, thiết bị và nội dung trên mạng của bạn.

Bạn cũng có thể bật tính năng chia sẻ bằng cách gia nhập một nhóm nhà, điều này cho phép bạn chia sẻ hình ảnh, nhạc, video, tài liệu và máy in với những người khác trong mạng nhà của bạn.

Thử dùng trình gỡ lỗi

Đối với các thiết bị không dây hoặc các thiết bị kết nối vào nhóm nhà, bạn có thể thử chạy trình gỡ lỗi để xử lý một số vấn đề thường gặp.

Để mở trình gỡ rối Nhóm Nhà

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Gỡ lỗi vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ lỗi rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mạng và Internet.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Nhóm nhà rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Để mở Trình gỡ lỗi mạng

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Xác định và sửa chữa các vấn đề mạng vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa chữa các vấn đề mạng.

Để mở trình gỡ gối Phần cứng và Thiết bị

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Gỡ lỗi vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ lỗi rồi gõ nhẹ hoặc bấm Phần cứng và Âm thanh.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Phần cứng và Thiết bị rồi làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Bảo đảm thiết bị mạng đã được bật

Trước khi kết nối với một thiết bị mạng, như máy in hoặc PC khác, bảo đảm rằng nó đã được bật. Để biết thêm thông tin về các sự cố kết nối mạng, xem Tại sao tôi không thể kết nối mạng?

Tham khảo nhà sản xuất thiết bị của bạn.

Xem thông tin đi kèm với thiết bị của bạn bao gồm các mẹo về gỡ lỗi. Bạn cũng có thể kiểm tra trang hỗ trợ trên trang web của nhà sản xuất để lấy thông tin và trình điều khiển mới.

Tìm câu trả lời trên Microsoft community.

Nếu các đề xuất ở đây không xử lý được sự cố, kiểm tra Trang cộng đồng về Phần cứng và Trình điều khiển trong diễn đàn Windows để có giải pháp cho các sự cố mà những người khác đã tìm được cho các thiết bị cụ thể.

Bạn cần được trợ giúp thêm?