Tại sao tôi không thể đăng nhập Windows Store?

Nếu Windows Store không mở khi bạn gõ nhẹ hoặc bấm Store trên Màn hình bắt đầu, thử chạy Trình gỡ lỗi ứng dụng. Công cụ này có thể tự động xác định và xử lý một số vấn đề với Windows Store. Trình gỡ lỗi này chỉ có phiên bản tiếng Anh nhưng sẽ hoạt động trên các PC chạy bất kỳ ngôn ngữ nào.

Nếu bạn mở Store nhưng gặp vấn đề về đăng nhập, kiểm tra để đảm bảo bạn đã nhập đúng tài khoản và mật khẩu Microsoft. Nếu thông tin chính xác, nhưng bạn vẫn gặp vấn đề, bạn có thể cần đặt lại mật khẩu:

 1. Đi tới trang web Đặt lại mật khẩu của bạn.

 2. Chọn tùy chọn phù hợp với vấn đề bạn gặp phải rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

 3. Chọn cách bạn muốn đặt lại mật khẩu của mình rồi làm theo hướng dẫn.

  Sau khi đặt lại mật khẩu của mình, sẽ là một ý hay khi thêm càng nhiều thông tin bảo mật càng tốt để giúp cho tài khoản của bạn an toàn hơn. Nếu bạn quên mật khẩu, hoặc nếu có ai đó cố gắng chiếm tài khoản của bạn, bạn có thể sử dụng thông tin này để lấy lại tài khoản.

Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào các ứng dụng hoặc dịch vụ khác, bạn có thể thử xóa bộ đệm ẩn cho Windows Store trên PC của bạn.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập chạy vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chạy.

 3. Nhập wsreset.exe vào lệnh Chạy, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

  Ghi chú

  • Windows Store sẽ mở khi bộ đệm được xóa.

Bạn cần được trợ giúp thêm?