Thiết đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn)

Với Thiết đặt Khởi động Windows (từng được gọi là "Tùy chọn khởi động nâng cao") bạn có thể khởi động Windows trong các chế độ gỡ lỗi nâng cao để giúp bạn tìm và xử lý các vấn đề trên PC. Trong các phiên bản Windows trước, bạn có thể đến màn hình này bằng cách nhấn F8 trước khi Windows khởi động. Windows 8 PC khởi động nhanh nên không đủ thời gian để nhấn F8.

Có hai cách để đến màn hình Thiết đặt Khởi động Windows trong Windows 8 :

 • Nếu bạn không đăng nhập vào Windows, gõ nhẹ hoặc bấm biểu tượng nguồn Biểu tượng nguồn từ màn hình đăng nhập, giữ Shift, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại
 • Hoặc nếu bạn đã đăng nhập:

  1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
   (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

  2. Dưới Thiết đặt PC, gõ nhẹ hoặc bấm Chung.

  3. Dưới Khởi động nâng cao, gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại ngay.

  4. Trên màn hình Chọn tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ lỗi.

  5. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt Khởi động.

  6. Gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại.

  7. Trên màn hình Thiết đặt Khởi động, chọn thiết đặt khởi động bạn muốn.

  8. Đăng nhập PC bằng tài khoản người dùng có quyền người quản trị.

Một số tùy chọn như chế độ an toàn, khởi động Windows ở tình trạng bị giới hạn và chỉ có các chương trình quan trọng mới được khởi động. Các tùy chọn khác khởi động Windows bằng các tính năng nâng cao (thường được sử dụng bởi người quản trị hệ thống và chuyên viên CNTT). Để có thêm thông tin, đi tới trang web Microsoft dành cho chuyên viên CNTT.

Hiển thị tất cả

Chế độ Gỡ lỗi

Khởi động Windows ở chế độ gỡ lỗi nâng cao dành cho chuyên viên CNTT và người quản trị hệ thống.

Bật Ghi nhật ký Khởi động

Tạo một tệp ntbtlog.txt liệt kê tất cả trình điều khiển được cài đặt khi khởi động, điều đó có thể có ích để gỡ lỗi nâng cao.

Kích hoạt video độ phân giải thấp (640×480)

Khởi động Windows bằng cách dùng trình điều khiển video hiện tại của bạn và dùng thiết đặt tốc độ làm mới và độ phân giải thấp. Bạn có thể sử dụng chế độ này để đặt lại thiết đặt hiện thị.

Chế độ An toàn

Khởi động Windows bằng một tập hợp tối thiểu các trình điều khiển và dịch vụ. Nếu vấn đề không xảy ra lại khi bạn khởi động ở chế độ an toàn, bạn có thể loại trừ nguyên nhân có thể gây ra vấn đề là từ các thiết đặt mặc định và dịch vụ và trình điều khiển thiết bị cơ bản.

Chế độ An toàn với Mạng

Khởi động Windows ở chế độ an toàn và bao gồm dịch vụ và trình điều khiển mạng cần thiết để truy cập Internet hoặc các máy tính khác trong mạng của bạn.

Chế độ An toàn với Dấu nhắc Lệnh

Khởi động Windows ở chế độ an toàn với cửa sổ Dấu nhắc Lệnh thay vì giao diện Windows thông thường. Tùy chọn này dành cho các chuyên viên CNTT và người quản trị hệ thống.

Tắt tính năng bắt buộc có chữ ký trình điều khiển

Cho phép cài đặt trình điều khiển chứa chữ ký không phù hợp.

Tắt tính năng chống phần mềm có hại lúc khởi động

Ngăn không chạy các trình điều khiển chống phần mềm có hại lúc khởi động để cho phép cài đặt các trình điều khiển có thể chứa phần mềm có hại.

Tắt khởi động lại tự động sau sự cố

Ngăn Windows khởi động lại tự động nếu có một lỗi gây sự cố cho Windows. Chỉ chọn tùy chọn này nếu Windows bị kẹt trong một chu kỳ mà ở đó Windows gặp sự cố và bạn cố khởi động lại nhưng sự cố vẫn lặp lại nhiều lần.

Chế độ Khôi phục Dịch vụ Thư mục

Khởi động trình điều khiển miền Windows chạy Active Directory để dịch vụ thư mục có thể được lưu trữ. Tùy chọn này dành cho các chuyên viên CNTT và người quản trị hệ thống.

Ghi chú

 • Nếu bạn đang sử dụng BitLocker trên máy tính bảng hoặc thiết bị Windows RT, bạn cần tạm dừng BitLocker trước khi bạn có thể vào Thiết đặt Khởi động Windows.

Cần thêm trợ giúp?