Thiết đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn)

Với Thiết đặt Khởi động Windows (từng được gọi là "Tùy chọn khởi động chuyên sâu") bạn có thể bắt đầu Windows trong các chế độ gỡ rối chuyên sâu khác để giúp bạn tìm và sửa chữa các sự cố trên PC của bạn.

Để đến Thiết đặt Khởi động Windows

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Dưới Thiết đặt PC, gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Phục hồi.

 3. Dưới Khởi động nâng cao, gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại ngay.

 4. Khi PC bạn khởi động, trên màn hình Chọn tùy chọn, gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ lỗi.

  Nếu bạn không thấy tùy chọn Thiết đặt Khởi động, gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn nâng cao.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt Khởi động.

 6. Gõ nhẹ hoặc bấm Khởi động lại.

 7. Trên màn hình Thiết đặt Khởi động, chọn thiết đặt khởi động bạn muốn.

 8. Đăng nhập PC bằng tài khoản người dùng có quyền người quản trị.

Một số tùy chọn như chế độ an toàn, khởi động Windows ở tình trạng bị giới hạn và chỉ có các chương trình quan trọng mới được khởi động. Các tùy chọn khác khởi động Windows với các tính năng chuyên sâu (thường được sử dụng bởi những người quản trị hệ thống và các chuyên gia IT). Để có thêm thông tin, đi tới trang web TechNet Microsoft cho các chuyên gia IT.

Ghi chú

 • Nếu bạn đang sử dụng BitLocker, bạn cần tạm dừng nó trước khi bạn có thể vào được Các thiết đặt Khởi động Windows. Nếu bạn đang sử dụng Windows RT 8.1, bạn có thể bị yêu cầu nhập khóa phục hồi Mã hóa Thiết bị để vào được các thiết đặt Khởi động.

Hiển thị tất cả

Bật gỡ lỗi

Khởi động Windows trong chế độ gỡ rối chuyên sâu được dự kiến dành cho chuyên gia IT và người quản trị hệ thống.

Bật ghi nhật ký khởi động

Tạo một tệp ntbtlog.txt liệt kê tất cả trình điều khiển được cài đặt khi khởi động, điều đó có thể có ích để gỡ lỗi nâng cao.

Kích hoạt video độ phân giải thấp (640×480)

Khởi động Windows bằng cách dùng trình điều khiển video hiện tại của bạn và dùng thiết đặt tốc độ làm mới và độ phân giải thấp. Bạn có thể sử dụng chế độ này để đặt lại thiết đặt hiện thị.

Chế độ An toàn

Nếu bạn có sự cố với PC của bạn, bạn có thể gỡ rối bằng cách khởi động nó trong chế độ an toàn. Chế độ an toàn khởi động Windows bằng một tập hợp tối thiểu các trình điều khiển và dịch vụ. Nếu một sự cố không tái diễn khi bạn khởi động PC của bạn trong chế độ an toàn, bạn có thể loại trừ các thiết đặt mặc định, trình điều khiển và dịch vụ thiết bị cơ bản khỏi các nguyên nhân có thể. Có ba tùy chọn chế độ an toàn khác nhau

 • Chế độ An toàn: Khởi động Windows bằng một tập hợp tối thiểu các trình điều khiển và dịch vụ.

 • Chế độ An toàn với Mạng : Khởi động Windows ở chế độ an toàn và bao gồm trình điều khiển và dịch vụ mạng cần thiết để truy cập Internet hoặc các máy tính khác trong mạng của bạn.

 • Chế độ An toàn với Dấu nhắc Lệnh: Khởi động Windows ở chế độ an toàn với một cửa sổ Dấu nhắc Lệnh thay vì giao diện Windows thông thường. Tùy chọn này được dự kiến dành cho các chuyên gia IT và người quản trị hệ thống.

Nếu vấn đề không xảy ra khi bạn khởi động lại PC ở chế độ an toàn, bạn có thể tự tin rằng các thiết đặt mặc định, tệp và trình điều khiển trong Windows không gây ra vấn đề này. Từ đó, hãy sử dụng quy trình loại trừ để giúp bạn tìm ra nguyên nhân vấn đề. Thử khởi động tất cả ứng dụng trên màn hình nền bạn thường dùng từng cái một (bao gồm các ứng dụng trong thư mục Khởi động) để xem có phải một ứng dụng nào đó đã gây ra sự cố. Nếu đúng như vậy, hãy dỡ cài đặt ứng dụng hoặc liên hệ nhà phát hành phần mềm. Nếu vấn đề xuất hiện khi ở chế độ an toàn hoặc bạn vẫn không thể tìm thấy nguyên nhân, bạn có thể thử làm mới hoặc khôi phục cài đặt gốc cho PC. Để biết thêm thông tin, xem Cách khôi phục, làm mới hoặc khôi phục cài đặt gốc cho PC.

Tắt tính năng bắt buộc có chữ ký trình điều khiển

Cho phép cài đặt trình điều khiển chứa chữ ký không phù hợp.

Tắt tính năng chống phần mềm có hại lúc khởi động

Ngăn không chạy các trình điều khiển chống phần mềm có hại lúc khởi động để cho phép cài đặt các trình điều khiển có thể chứa phần mềm có hại.

Tắt khởi động lại tự động sau sự cố

Ngăn Windows khởi động lại tự động nếu có một lỗi gây sự cố cho Windows. Chỉ chọn tùy chọn này nếu Windows bị kẹt trong một chu kỳ mà ở đó Windows gặp sự cố và bạn cố khởi động lại nhưng sự cố vẫn lặp lại nhiều lần.

Chế độ Khôi phục Dịch vụ Thư mục

Khởi động trình điều khiển miền Windows chạy Active Directory để dịch vụ thư mục có thể được lưu trữ. Tùy chọn này được dự kiến dành cho các chuyên gia IT và người quản trị hệ thống.

Bạn cần được trợ giúp thêm?