Sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để cài đặt ứng dụng trên nhiều PC

Xem video về cách sử dụng tài khoản Microsoft của bạn để cài đặt ứng dụng trên nhiều PC. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đề Nút Phụ đề.)

Bạn có thể sử dụng tài khoản Microsoft của mình để đăng nhập vào Windows Store và cài đặt ứng dụng trên các PC khác nhau.

Để cài đặt ứng dụng của bạn cho một PC khác

 1. Đăng nhập vào PC mà bạn muốn cài đặt ứng dụng bằng cách sử dụng tài khoản Microsoft của mình.

 2. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

 3. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình rồi gõ nhẹ Ứng dụng của bạn. (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải rồi chọn Ứng dụng của bạn.)

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ứng dụng mà bạn muốn cài đặt, sau đó gõ nhẹ và bấm Cài đặt.

Bạn có thể gỡ bỏ ứng dụng khỏi tài khoản của mình, nếu không còn sử dụng PC mà bạn đã cài đặt ứng dụng. Bạn cũng sẽ cần gỡ bỏ PC khỏi tài khoản của mình nếu đã sử dụng tài khoản để cài đặt ứng dụng trên số lượng PC tối đa cho phép.

Để loại bỏ một PC ra khỏi tài khoản của bạn

 1. Trên Màn hình bắt đầu, gõ nhẹ hoặc bấm Cửa hàng để mở Cửa hàng Windows.

 2. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên của màn hình rồi gõ nhẹ Tài khoản của bạn. (Nếu bạn đang sử dụng chuột, bấm chuột phải, rồi bấm Tài khoản của bạn.)

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản của bạn.

 4. Dưới PC của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ kế bên PC bạn muốn loại bỏ khỏi tài khoản.

Ghi chú

 • Bạn có thể loại bỏ PC ra khỏi tài khoản của mình khi bạn đăng nhập vào Store trên bất kỳ PC nào.

 • Sau khi bạn đã loại bỏ PC ra khỏi tài khoản của mình, bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng đã được cài đặt từ Store trên PC đó.

 • Nếu bạn loại bỏ PC nhưng chưa đến 5 ngày kể từ khi bạn sử dụng tài khoản của mình lần đầu tiên trên PC đó thì bạn phải đợi qua hết 5 ngày trước khi bạn có thể thay thế PC đó bằng một PC khác.