Bảo vệ PC của bạn

Windows 8, Windows RT

Tự động cập nhật giúp PC của bạn an toàn và hoạt động tốt

Cập nhật PC của bạn với Windows Update

Bạn không cần phải tìm kiếm các bản cập nhật trực tuyến hoặc lo lắng rằng các bản vá quan trọng cho Windows có thể bị thiếu trên PC. Windows Update sẽ tự động cài đặt các bản cập nhật quan trọng khi có sẵn. Bạn cũng có thể đặt Windows Update thành tự động cài đặt các bản cập nhật được khuyến nghị hay chỉ báo bạn biết rằng chúng có sẵn. Windows Update sẽ không thêm bất kỳ ứng dụng nào vào PC của bạn mà chưa được sự cho phép của bạn hay không gỡ bỏ bất kỳ ứng dụng nào bạn đã có.

Trong Windows 8, Windows sẽ bật tính năng cập nhật tự động trong khi thiết lập trừ khi bạn chọn tắt tính năng này. Bạn có thể kiểm tra thiết đặt này và bật cập nhật tự động trong Pa-nen Điều khiển. Chỉ cần mở nút Tìm kiếm, nhập Bật hoặc tắt cập nhật tự động, sau đó nhấn hoặc bấm Thiết đặt để tìm. Bạn có thể sử dụng Pa-nen Điều khiển để bật tính năng cập nhật tự động cũng như có thể kiểm soát những gì Windows làm với bản cập nhật được khuyến nghị và các bản cập nhật cho các sản phẩm khác của Microsoft.

Trong Windows RT, tính năng cập nhật tự động luôn bật để giúp PC của bạn được cập nhật và chạy tốt.

Xem thêm

Nhận hỗ trợ dành cho an toàn, bảo mật và tài khoản.

Tìm hiểu thêm về cách cập nhật tự động có thể giúp PC của bạn hoạt động tốt.

Tìm hiểu cách quay lại chế độ bình thường nếu cập nhật gặp lỗi.