Windows Update: Các câu hỏi thường gặp

Đây là những câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về tự động cập nhật Windows.

Hiển thị tất cả

Tự động cập nhật là gì?

Với chế độ tự động cập nhật, bạn không cần phải tìm kiếm các bản cập nhật trực tuyến hoặc lo ngại rằng PC của mình đang thiếu các bản sửa lỗi quan trọng hoặc trình điều khiển thiết bị cho Windows. Windows Update sẽ tự động cài đặt các cập nhật quan trọng khi chúng đã sẵn sàng. Bạn cũng có thể thiết lập Windows Update để nó tự động cài đặt các bản cập nhật được đề xuất hoặc báo cho bạn biết nếu chúng sẵn có. Bạn còn có thể chọn có bật Microsoft Update không. Tính năng này cung cấp các bản cập nhật cho các sản phẩm Microsoft khác. Các cập nhật tùy chọn, ví dụ như gói ngôn ngữ và cập nhật từ Microsoft Update, không được cài đặt tự động.

Chuyện gì đã xảy ra với trang web Windows Update?

Nếu bạn đến trang này từ http://www.windowsupdate.com hoặc http://update.microsoft.com, các trang web này không còn yêu cầu sử dụng Windows Update hoặc bật Microsoft Update nữa. Thay vào đó bạn có thể làm bất kỳ điều gì với Windows Update trong Thiết đặt PC.

Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.

Tôi có thể bật chế độ tự động cập nhật bằng cách nào?

Nếu bạn không bật chế độ cập nhật tự động khi bắt đầu sử dụng PC thì bạn có thể thay đổi thiết đặt của mình bất cứ lúc nào trong Windows Update.

Để bật cập nhật tự động

 1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Chọn cách cài đặt cập nhật.

 3. Dưới phần Cập nhật quan trọng, chọn tùy chọn mà bạn muốn.

 4. Dưới phần Các bản cập nhật được đề xuất, chọn hộp kiểm Cho tôi các bản cập nhật được đề xuất cũng như các bản cập nhật quan trọng, rồi bấm Áp dụng.

Tôi có cần phải kiểm tra cập nhật?

Nếu dùng chế độ tự động cập nhật, bạn hoàn toàn không phải tự mình kiểm tra để có các cập nhật quan trọng và được đề xuất. Windows Update sẽ tự động kiểm tra các cập nhật này và cài đặt chúng khi đã sẵn sàng.

Nếu không dùng tự động cập nhật, bạn nên tự kiểm tra cập nhật ít nhất một lần mỗi tuần. Chúng tôi thường phát hành các cập nhật quan trọng mỗi tháng một lần. Tuy nhiên, các cập nhật có thể được phát hành bất cứ lúc nào.

Dù thiết đặt của bạn có như thế nào thì một số cập nhật cũng không được cài đặt tự động. Nó bao gồm các cập nhật tùy chọn và các cập nhật yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới. Khi các cập nhật này đã sẵn sàng, Windows Update sẽ báo cho bạn biết rằng đã có thể cài đặt chúng.

Để kiểm tra cập nhật

 1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Kiểm tra ngay rồi chờ trong khi Windows tìm kiếm các cập nhật mới nhất cho PC.

 3. Nếu tìm thấy cập nhật, gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt cập nhật.

  Đọc và chấp nhận các điều khoản cấp phép, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất nếu cập nhật yêu cầu.

  Ghi chú

  • Bạn có thể cần phải khởi động lại PC để hoàn tất việc cài đặt một số cập nhật. Lưu và đóng tất cả các tệp và ứng dụng trước khi khởi động lại để bạn không mất dữ liệu của mình.

Tự động cập nhật Windows tốn bao nhiêu chi phí?

Windows Update miễn phí. Tuy nhiên, tùy thuộc vào gói kết nối internet của bạn, phí điện thoại nội hạt và đường dài chuẩn, phí dịch vụ internet, phí gói dữ liệu theo lưu lượng sử dụng hoặc phí gói dữ liệu di động có thể áp dụng cho thời gian cần để tải xuống cập nhật.

Làm sao biết được các cập nhật nào đã được cài?

Chúng tôi lưu lịch sử cập nhật trong Windows Update để bạn có thể kiểm tra các cập nhật nào đã được cài và thời điểm cài. Bạn cũng có thể sử dụng danh sách này để loại bỏ các cập nhật cụ thể nhưng đó không phải là ý hay trừ khi bạn có lỵ́ do cụ thể.

Để xem lịch sử cập nhật của bạn

 1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Xem lịch sử cập nhật của bạn.

Tôi có được hỏi trước khi PC khởi động lại sau khi cập nhật không hay nó sẽ tự động khởi động lại?

Chúng tôi sẽ cho bạn biết trên màn hình đăng nhập xem bạn có cần khởi động lại PC để hoàn tất cài đặt cập nhật không và bạn sẽ có lựa chọn khởi động lại ngay hoặc hoãn việc khởi động lại lên tới 3 ngày. Nếu bạn rời khỏi PC trong khoảng thời gian dài, Windows sẽ tự động khởi động lại PC của bạn để hoàn tất cài đặt cập nhật.

Nếu có sự cố cài đặt cập nhật thì tôi có biết không?

Có. Windows Update cung cấp các cập nhật rất quan trọng cho khả năng hoạt động và bảo mật, cho nên chúng tôi sẽ báo cho bạn biết nếu không thể cài đặt một cập nhật.

Bạn cần được trợ giúp thêm?