Thư mục Làm việc: Các câu hỏi thường gặp

Thư mục Làm việc là nơi để lưu trữ các tệp làm việc giúp bạn có thể lấy chúng từ tất cả PC và thiết bị của bạn, ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi thiết lập Thư mục Làm việc?

Thư mục Làm việc sẽ không hoạt động cho đến khi người quản trị CNTT tổ chức của bạn thiết lập tài khoản cho bạn. Sau khi tài khoản được thiết lập, đây là các cách để bắt đầu:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thư mục Làm việc vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Thư mục Làm việc.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết lập Thư mục Làm việc rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu Thư mục Làm việc không thể tìm thấy thiết đặt của bạn, liên hệ người quản trị CNTT xem họ đã thiết lập tài khoản cho bạn chưa.

Ghi chú

 • Nếu bạn đã nâng cấp lên Windows 8.1 từ Windows 7, bạn có thể cần phải thiết lập lại Thư mục Làm việc.

Các tệp của tôi được đặt ở đâu?

Các tệp mà bạn lưu vào Thư mục Làm việc được đặt tại các nơi sau:

 • Trên PC hoặc thiết bị nơi bạn đã lưu tệp trong Thư mục Làm việc. Trừ khi bạn đã thay đổi vị trí khi thiết lập Thư mục Làm việc, Thư mục Làm việc của bạn được lưu trong hồ sơ người dùng tại đây: C:\Users\user name\Work Folders, trong đó user name là tên người dùng Windows của bạn.

 • Trên máy chủ của tổ chức.

 • Trên bất kỳ PC hoặc thiết bị nào khác nơi bạn đã thiết lập Thư mục Làm việc.

Làm cách nào để tôi di chuyển Thư mục Làm việc tới một vị trí khác trên PC của mình?

Chúng tôi khuyên bạn sử dụng vị trí mặc định cho Thư mục Làm việc. Theo mặc định, Thư mục Làm việc được lưu trong hồ sơ người dùng tại đây: C:\Users\user name\Work Folders, trong đó user name là tên người dùng Windows của bạn.

Bạn có thể thay đổi nơi Thư mục Làm việc lưu tệp. Cách thực hiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thư mục Làm việc vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Thư mục Làm việc.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Dừng sử dụng Thư mục Làm việc.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Thiết lập Thư mục Làm việc.

 5. Ở bước Giới thiệu Thư mục Làm việc, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi rồi chọn vị trí mới để lưu trữ Thư mục Làm việc của bạn.

Ghi chú

 • Bạn có thể chọn vị trí trên ổ đĩa khác có nhiều dung lượng hơn miễn là ổ địa được định dạng với hệ thống tệp NTFS và luôn kết nối với PC.

Nếu vị trí Thư mục Làm việc không hoạt động thì sao?

Bạn sẽ không thể sử dụng một số vị trí nhất định trên PC được dành riêng cho Windows hoặc được mã hóa. Nếu bạn muốn sử dụng một trong số các vị trí này cho Thư mục Làm việc, bạn sẽ nhìn thấy thông báo có nội dung "Vị trí này không hoạt động".

Các vị trí sau đây được dành riêng cho Windows:

 • Thư mục Windows hoặc thư mục con của thư mục này.

 • Thư mục Tệp Hệ thống, thư mục Tệp Chương trình (x86) hoặc các thư mục con của cả hai.

 • Thư mục cấp cao nhất trong hồ sơ người dùng của bạn (thường là C:\Users\user name, trong đó user name là tên người dùng Windows của bạn) — thay vào đó, bạn phải lưu trong thư mục con \Work Folders.

 • Thư mục cấp cao nhất của ổ đĩa — thay vào đó, bạn phải lưu trong thư mục con.

 • Thư mục Tài liệu hoặc bất kỳ thư mục nào chuyển hướng đến một vị trí khác.

 • Các thư mục đã được mã hóa bằng Hệ thống Tệp Mã hóa (EFS) — Mật mã hóa Ổ BitLocker hoạt động tốt.

Nếu vị trí bạn muốn sử dụng cho Thư mục Làm việc đã mã hóa, bạn có thể chọn vị trí khác hoặc giải mã vị trí đó, rồi thử lại. Đây là cách giải mã vị trí:

 1. Mở File Explorer bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột về góc phải trên của màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 2. Duyệt đến vị trí đã mã hóa.

 3. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào thư mục, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 4. Trên thẻ Chung, gõ nhẹ hoặc bấm Nâng cao.

 5. Dưới phần Nén hoặc Mã hóa thuộc tính, bỏ chọn hộp kiểm Mã hóa nội dung cho dữ liệu bảo mật, gõ nhẹ hoặc bấm OK, rồi gõ nhẹ hoặc bấm lại OK.

Làm cách nào để tôi biết được Thư mục Làm việc của mình có được cập nhật hay không?

Thư mục Làm việc phải luôn cập nhật khi PC hoặc thiết bị kết nối với Internet và bạn có thể đồng bộ thủ công các tệp do đó bạn có thể chắc chắn mình có được phiên bản mới nhất. Cách thực hiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thư mục Làm việc vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Thư mục Làm việc.

 3. Để đồng bộ các tệp, gõ nhẹ hoặc bấm Đồng bộ Ngay.

Tại sao các tệp trong Thư mục Làm việc lại có màu xanh lục?

Màu xanh lục có nghĩa là các tệp và thư mục đã được mã hóa. Việc mã hóa giúp giữ bảo mật cho các tệp nếu PC bị đánh cắp hoặc ai đó sử dụng PC của bạn bằng tài khoản riêng của họ. Tổ chức của bạn sẽ quyết định việc tệp có nên được mã hóa hay không.

Làm cách nào để tôi giải mã tệp của Thư mục Làm việc?

Bạn không thể giải mã tệp đã mã hóa trong Thư mục Làm việc vì tổ chức của bạn quyết định việc tệp có nên được mã hóa hay không. Nhưng nếu bạn lưu tệp cá nhân trong Thư mục Làm việc rồi sau đó di chuyển tệp ra khỏi Thư mục Làm việc — vào OneDrive chẳng hạn — chính sách bảo mật của tổ chức vẫn áp dụng cho tệp đó. Tên tệp màu xanh lục có nghĩa là tệp vẫn được mã hóa bởi tổ chức của bạn và nếu bạn ra khỏi tổ chức, bạn không thể đọc hoặc xem tệp. Làm theo các hướng dẫn sau để loại bỏ chính sách bảo mật của công việc khỏi tệp cá nhân của bạn:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập File Explorer vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm File Explorer.

 3. Duyệt tới vị trí Thư mục Làm việc (thường được đặt ở C:\Users\user name\Work Folders, trong đó user name là tên người dùng Windows của bạn).

 4. Di chuyển các tệp cá nhân ra khỏi Thư mục Làm việc và chuyển vào OneDrive, thư mục Tài liệu của bạn hoặc vị trí nào đó trên PC.

 5. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào các tệp hoặc thư mục bạn muốn giải mã rồi gõ nhẹ hoặc bấm Loại bỏ kiểm soát doanh nghiệp.

Nếu bạn di chuyển các tệp đã giải mã vào lại Thư mục Làm việc, chúng sẽ lại bị mã hóa.

Tại sao tôi phải nhập mật khẩu của mình hơn một lần?

Tổ chức của bạn kiểm soát chính sách mật khẩu Thư mục Làm việc, vì vậy nếu bạn được yêu cầu mật khẩu mặc dù nó đã thay đổi thì đó có thể là do chính sách của tổ chức. Tuy nhiên, nếu tổ chức của bạn sử dụng Tham gia Nơi làm việc cho phép bạn kết nối đến các tài nguyên mạng như trang web nội bộ và các ứng dụng kinh doanh, bạn có thể giảm số lần được hỏi mật khẩu. Sau đây là cách tham gia Nơi làm việc:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Nơi làm việc.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Tham gia và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Tôi nên làm gì khi Thư mục Làm việc liệt kê các tệp có lỗi?

Thỉnh thoảng các tệp không đồng bộ đúng cách. Nếu điều này xảy ra, Thư mục Làm việc sẽ liệt kê các tệp và lý do chúng đã không đồng bộ. Sau đây là một số cách bạn có thể thử để sửa lỗi:

 • Đóng tệp

 • Di chuyển tệp ra khỏi Thư mục Làm việc, bấm Đồng bộ Ngay rồi di chuyển chúng vào lại Thư mục Làm việc

 • Khởi động lại PC

Tôi có thể sử dụng Thư mục Làm việc trên iPad của mình không?

Có, có sẵn ứng dụng Thư mục Làm việc trong App Store. Để biết thêm thông tin, hãy xem ứng dụng Thư mục Làm việc dành cho iPad: Câu hỏi thường gặp.

Làm cách nào để tôi dừng sử dụng Thư mục Làm việc?

Nếu bạn dừng làm việc cho tổ chức của bạn, bạn nên loại bỏ các tệp cá nhân khỏi Thư mục Làm việc và dừng sử dụng nó. Cách thực hiện:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Thư mục Làm việc vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Thư mục Làm việc.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Dừng sử dụng Thư mục Làm việc.

Làm cách nào tôi có thể nhận trợ giúp với Thư mục Làm việc?

Để nhận được trợ giúp từ người quản trị CNTT Thư mục Làm việc của tổ chức, làm theo các bước sau:

 1. Mở Pa-nen Điều khiển bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Pa-nen Điều khiển vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Pa-nen Điều khiển.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Hệ thống và Bảo mật rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thư mục Làm việc.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Gửi email hỗ trợ kỹ thuật. Ứng dụng email mở với thư mới bao gồm chi tiết về Thư mục Làm việc của bạn.

 4. Thêm thư giải thích việc bạn muốn trợ giúp rồi gửi email.

Để được trợ giúp thêm, hãy đưa ra câu hỏi và nhận câu trả lời từ cộng đồng trên trang web của cộng đồng Microsoft.

Nếu bạn là quản trị viên và muốn tìm thêm thông tin về Thư mục Làm việc, hãy đi tới chủ đề Tổng quan về Thư mục Làm việc trên TechNet.

Bạn cần được trợ giúp thêm?