Ứng dụng Thư cho Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Viết và gửi email

Đây là cách bạn có thể viết và phản hồi thư.

Gõ nhẹ Để làm điều này
Gõ nhẹ
Nút tạo mới

Nút tạo mới

Để làm điều này

Viết email.

Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút tạo mới trên màn hình, bắt đầu gõ một vài chữ đầu tiên tên của người bạn muốn gửi email rồi chọn từ danh sách đề xuất hiện ra. Bạn có thể tiếp tục viết thư sau nếu muốn—thư nháp của bạn sẽ được lưu tự động.

Gõ nhẹ
Nút gửi

Nút gửi

Để làm điều này

Gửi email.

Khi bạn đã viết xong email, gõ nhẹ hoặc bấm vào nút gửi trên màn hình.

Gõ nhẹ
Nút phản hồi

Nút phản hồi

Để làm điều này

Trả lời hoặc chuyển tiếp email.

Gõ nhẹ hoặc bấm vào email bạn muốn phản hồi, gõ nhẹ hoặc bấm vào nút phản hồi trên màn hình rồi chọn tùy chọn bạn muốn.

Gõ nhẹ
Nút đính kèm tệp

Nút đính kèm tệp

Để làm điều này

Đính kèm tệp vào email của bạn.

Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút đính kèm rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Gõ nhẹ
Nút tìm kiếm

Nút tìm kiếm

Để làm điều này

Để tìm kiếm email, gõ nhẹ hoặc bấm vào nút tìm kiếm rồi nhập điều bạn muốn tìm vào hộp tìm kiếm. Bạn có thể chọn chỉ tìm kiếm thư mục bạn đang ở đó hoặc trên khắp tất cả thư mục.

Định dạng thư

Đây là cách bạn có thể nhìn thấy tùy chọn định dạng cho thư mới:

  1. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút tạo mới trên màn hình để bắt đầu thư mới.

  2. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
    (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

Đây là danh sách tùy chọn định dạng.

Gõ nhẹ Để làm điều này
Gõ nhẹ
Nút để chọn phông chữ

Phông chữ

Để làm điều này

Thay đổi kích cỡ và kiểu phông chữ

Gõ nhẹ
Nút để chọn màu

Màu

Để làm điều này

Thay đổi màu phông chữ

Gõ nhẹ
Nút để tô sáng văn bản đã chọn

Tô sáng

Để làm điều này

Tô sáng văn bản bạn đã chọn hoặc văn bản bạn nhập

Gõ nhẹ
Nút để in đậm văn bản đã chọn

Đậm

Để làm điều này

In đậm văn bản bạn đã chọn hoặc văn bản bạn nhập

Gõ nhẹ
Nút để in nghiêng văn bản đã chọn

In nghiêng

Để làm điều này

In nghiêng văn bản bạn đã chọn hoặc văn bản bạn nhập

Gõ nhẹ
Nút để gạch dưới văn bản đã chọn

Gạch dưới

Để làm điều này

Gạch dưới văn bản bạn đã chọn hoặc văn bản bạn nhập

Gõ nhẹ
Nút để thêm danh sách

Danh sách

Để làm điều này

Thay đổi văn bản bạn đã chọn hoặc văn bản bạn nhập vào danh sách được đánh số hoặc gạch đầu dòng.

Gõ nhẹ
Nút để mở danh sách biểu tượng cảm xúc

Biểu tượng cảm xúc

Để làm điều này

Mở danh sách biểu tượng cảm xúc bạn có thể thêm vào thư của mình

Gõ nhẹ
Nút để thêm liên kết vào văn bản đã chọn

Siêu liên kết

Để làm điều này

Chèn liên kết vào email của bạn. Một khi bạn đã thêm liên kết, bạn có thể sửa hoặc loại bỏ nó bằng cách gõ nhẹ vào cùng một nút.

Gõ nhẹ
Nút để mở email đã chọn trong cửa sổ mới

Mở cửa sổ

Để làm điều này

Mở email trong cửa sổ mới

Gõ nhẹ
Nút để mở thêm các tùy chọn định dạng

Thêm

Để làm điều này

Xem thêm tùy chọn như Đồng bộ, Hoàn tác, Làm lại và Xóa định dạng.

Tiếp theo: Sắp xếp hộp thư đến của bạn