Giới thiệu về các nhà cung cấp dữ liệu trên Bing

Logo Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INEGI - Instituto Nacional de Estadística y Geografía

http://www.inegi.org.mx/

Applied Geographic Solutions, Inc., Cambria, CA. Bảo lưu mọi quyền.

http://www.appliedgeographic.com

Bản đồ Bing được cung cấp theo Thỏa thuận Dịch vụ của MicrosoftQuy tắc Ứng xử, đồng thời kết hợp cả bản đồ đường bộ và trên không cũng như chế độ xem toàn cảnh và 3D độc đáo cho các khu vực chọn lọc.

Các nhà cung cấp của chúng tôi bao gồm:

Logo BEV

bev.gv.at

Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Indiana Orthophotography

www.indianamap.org

© 2010 Indiana Orthophotography. Bảo lưu mọi quyền.

Logo TerraItaly

terraitaly.it

© 2010 TerraItaly. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Eurosense

eurosense.com

© Eurosense. Bảo lưu mọi quyền.

Logo GeoContent

geocontent.de

© 2010 GeoContent. Bảo lưu mọi quyền.

ign.fr

Viện Địa lý Quốc gia. Bảo lưu mọi quyền.

Logo IGP

igeo.pt

© 2010 IGP. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Intergraph

Intergraph.com

© 2010 Intergraph. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Intermap

Intermap.com

© 2010 Intermap. Bảo lưu mọi quyền.

Logo AND

AND.com

© 2010 AND International Publishers NV. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Blom ASA

Blomasa.com

Logo CIAT

CIAT.cgiar.com

© 2010 Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Earthstar Geographics

Es-Geo.com

© 2010 Earthstar Geographics LLC. Bảo lưu mọi quyền.

Geonames

Bản đồ Bing sử dụng cơ sở dữ liệu địa lý Geonames làm thành phần của dịch vụ mã hóa địa lý. Cơ sở dữ liệu geonames.org chứa hơn 8 triệu tên địa lý và bao gồm hơn 6,5 triệu đối tượng địa lý duy nhất. Geonames tích hợp dữ liệu địa lý như tên địa điểm có dân số, độ cao và ngôn ngữ khác nhau cũng như thông tin khác từ các nguồn khác nhau. Tất cả tọa độ kinh độ/vĩ độ ở định dạng WGS84 (Hệ thống Đo đạc Thế giới năm 1984). Geonames được sáng lập bởi Marc Wick. Marc là kỹ sư phần mềm làm việc tự do sinh sống ở Thụy Sĩ. Bạn có thể liên hệ với anh ấy theo địa chỉ marc@geonames.org

Logo Collins Bartholomew

Bartholomewmaps.com

© 2008 Collins BartholomewLtd.

Collins Bartholomew, nhà cung cấp thông tin địa lý độc lập hàng đầu, đã sản xuất bản đồ trong hơn 170 năm qua và tạo dựng danh tiếng lẫy lừng về chất lượng sản phẩm của mình cũng như những đổi mới trong lĩnh vực bản đồ học. Chuyên cung cấp dịch vụ lập bản đồ quy mô vừa và nhỏ của Anh Quốc cho toàn thế giới, nhiều sản phẩm của Collins Bartholomew đã được sử dụng rộng rãi trong ngành xuất bản, trên internet và trong các giải pháp tùy chỉnh được tích hợp.

Logo Ordnance Survey

Ordnancesurvey.co.uk

Sản phẩm này bao gồm các dữ liệu bản đồ được cấp phép từ Ordnance Survey (Cục Bản đồ) theo sự cho phép của Quản lý tổng đài cố định của Nữ hoàng. © Bản quyền Crown và/hoặc quyền cơ sở dữ liệu 2010. Bảo lưu mọi quyền. Giấy phép số 100025324.

Ordnance Survey (Cục Bản đồ) là cơ quan lập bản đồ quốc gia của Anh Quốc, cung cấp dữ liệu địa lý cập nhật và chính xác nhất, được chính phủ, doanh nghiệp và các cá nhân tin cậy. Hàng ngày, Cục Bản đồ thực hiện trung bình 5.000 nội dung cập nhật cho cơ sở dữ liệu trung tâm của mình phản ánh những tòa nhà mới và các thay đổi tự nhiên và nhân tạo khác. Từ dữ liệu lập bản đồ cuối cùng của mình, Cục Bản đồ tạo và đưa ra thị trường nhiều loạt thông tin kỹ thuật số và bản đồ giấy một cách trực tiếp và thông qua các đối tác.

Logo Getmapping

Getmapping.com

Getmapping PLC Virginia Villas, High Street Hartley Wintney Hampshire, England RG27 8NW Điện thoại: +44 (0)870 7740174 email: sales@getmapping.com

Logo Harris

Harris.com

© 2010 Tập đoàn Harris. Bảo lưu mọi quyền.

Logo MapData Sciences

MapDS.com.au

© 2010 MapData Sciences Pty. Ltd. © 2010 PSMA Australia Ltd.

Dữ liệu dùng để tạo các hình ảnh bản đồ hoặc nội dung dựa trên bản đồ được cấp bản quyền ©. Mọi hành vi sao chép hoặc tái tạo trái phép đối với dữ liệu đầu ra này đều là phạm pháp. Không cho phép điều kiện về giấy phép sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Không hạn chế tính phổ quát của điều kiện trên bằng bất kỳ cách nào, bạn hoặc bất kỳ người nào không được phép sử dụng từ tính, kỹ thuật số, quét ảnh, quét hình, số hóa, phương pháp tĩnh điện, fax hoặc sao chụp.

Bạn không được phép thiết kế đối chiếu bất kỳ đầu ra nào để cho phép tái tạo các dữ liệu bản đồ cơ sở theo bất kỳ cách nào. Tất cả thắc mắc sẽ được chuyển đến MapData Sciences Pty. Ltd. tại 110 Pacific Highway, Greenwich NSW 2065, Australia. Ph. +61 2 8436 2800. Bạn cũng có thể gửi thư email hoặc truy cập trang web MapDS.com.au.

Thỏa thuận Cấp phép chi tiết hiện có trên trang Bản quyền, Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Điều khoản Sử dụng.

MapData Sciences Pty. Ltd. xác nhận rằng sản phẩm dữ liệu đã được chuẩn bị từ dữ liệu có bản quyền thuộc sở hữu của bên thứ ba. Danh sách đầy đủ các bên thứ ba đó hiện có trên trang Bản quyền, Tuyên bố từ chối trách nhiệm và Điều khoản Sử dụng.

Logo NASA

EarthObservatory.nasa.gov

Thế hệ Tiếp theo của Hòn bi Xanh dưới sự cho phép của Nhóm Quan sát Trái Đất của NASA.

Mọi người đều biết rằng NASA nghiên cứu không gian; chỉ một số ít người biết NASA cũng nghiên cứu về Trái Đất. Trong buổi lễ triển khai Hệ thống Quan sát Trái Đất, NASA rất vui mừng chia sẻ những phát hiện mới nhất trong loạt hình ảnh tuyệt đẹp về Trái Đất, được đặt tên một cách trìu mến là "Hòn bi Xanh" bằng Bản đồ Bing. Hình ảnh mới về Trái Đất này nâng cao tính kế thừa của Hòn bi Xanh bằng cách mang lại cái nhìn chi tiết trong toàn bộ một năm về cuộc sống của hành tinh chúng ta. Khi chia sẻ những hình ảnh về Hòn bi Xanh này, NASA hi vọng công chúng sẽ tham gia cùng tổ chức nhằm tiếp tục khám phá thế giới của chúng ta từ tầm nhìn không gian độc đáo. Để tìm hiểu thêm về toàn bộ việc phát triển hình ảnh Trái Đất của NASA, hãy đọc Lịch sử về Hòn bi Xanh trên trang web Quan sát Trái Đất.

Hòn bi Xanh: Thế hệ Tiếp theo do Reto Stöckli, Nhóm Quan sát Trái Đất của NASA (NASA Goddard Space Flight Center) lập ra. Xem Thế hệ Tiếp theo của Hòn bi Xanh: Tập dữ liệu màu sắc chân thực về Trái Đất bao gồm cả biến động theo mùa từ MODIS để biết chi tiết kỹ thuật về Thế hệ Tiếp theo của Hòn bi Xanh. Bạn phải cài đặt Adobe Reader để xem tệp 880 KB này.

Logo NAVTEQ

Navteq.com

Dữ liệu lập bản đồ © 2010 NAVTEQ. Bảo lưu mọi quyền.

Dữ liệu này bao gồm thông tin được phép từ các cơ quan có thẩm quyền của Canada, bao gồm © Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario.

1993-2010 NAVTEQ B.V. Bảo lưu mọi quyền. Nguồn: Géoroute® IGN France & BD Carto® IGN France. Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen. Dựa trên dữ liệu điện tử của Ordnance Survey (Cục bản đồ) và được sử dụng theo sự cho phép của Quản lý Tổng đài Cố định của Nữ hoàng © Bản quyền Crown, 2010. La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale rifermento anche cartografia numerica ed al tratto drodatta e fornita dalla Regione Toscane. © 2010 Norwegian Mapping Authority. Nguồn: IgeoE - Portugal. Información geográfica propiedad del CNIG. Dựa trên dữ liệu điện tử © Cục Địa chính Quốc gia, Thụy Điển Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Logo Pictometry

Pictometry.com

© 2010 Tập đoàn Quốc tế Pictometry. Bảo lưu mọi quyền.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Pictometry và cách mua hình ảnh tại trang web Pictometry.

Logo SK Planet

SKPlanet.com

© 2015 SK Planet.

Logo TomTom

TomTom.com

© TomTom International BV. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Traffic.com

Traffic.com

© 2010 Traffic.com, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Logo USGS

usgs.gov

Cục khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cung cấp cho Bản đồ Bing hình ảnh trực giao có độ phân giải cao về Hoa Kỳ. Bản đồ Bing lưu trữ hai sản phẩm hình ảnh của USGS, Tứ giác Trực giao Kỹ thuật số (DOQ) và Khu vực Thành thị, được ghép vào một tranh khảm liền mạch.

Dữ liệu Khu vực Thành thị là hình ảnh màu sắc tự nhiên có độ phân giải cao từ 1 đến 2 foot/điểm ảnh về một số thành phố lớn. Bộ dữ liệu Khu vực Thành thị được tạo cùng với chương trình của Cơ quan Không gian địa lý Quốc gia (NGA) bắt đầu từ năm 2002.

Dữ liệu DOQ là hình ảnh màu xám có độ phân giải cao 1 mét/điểm ảnh (đen trắng) bao trùm 96% lãnh thổ Hoa Kỳ gần kề (48 bang không bao gồm Alaska và Hawaii).

Cả tập dữ liệu Khu vực Thành thị và DOQ đều có sẵn để in và tải xuống tại trang web Hệ thống Phân phối Dữ liệu Liền mạch USGS.

Logo Weather Decision Technologies

http://www.wdtinc.com

Được thành lập vào năm 1999, Weather Decision Technologies đã trở thành công ty hàng đầu thế giới về các dịch vụ và hệ thống dự báo, dự báo tức thời và phát hiện thời tiết tiên tiến cho các đối tác và khách hàng của chúng tôi. WDT cung cấp sản phẩm iMap Weather tiên tiến cho các công ty Internet toàn cầu và dịch vụ ClearPoint Weather cao cấp cho những người theo dõi thời tiết đại dương trên toàn thế giới. WDT duy trì các văn phòng hoạt động và quốc tế tại khu vực thủ đô Washington DC; Norman, Oklahoma; Munich, Đức và Tokyo, Nhật Bản.

Logo ZENRIN

http://www.zenrin.co.jp/

© 2010 ZENRIN

Bản quyền © ZENRIN CO., LTD. 2010 Bảo lưu Mọi Quyền. Được thành lập vào năm 1948, ZENRIN có lịch sử hơn 50 năm trong ngành lập bản đồ tại Nhật Bản. Tự hào với các bản đồ dân cư bao trùm tới tận 99% Nhật Bản và các công nghệ lập bản đồ được máy tính hóa đầu tiên, chúng tôi đã nổi lên như một công ty đầu ngành. Chúng tôi chiếm giữ thị phần lớn trong phần mềm bản đồ, phần mềm điều hướng trong xe hơi và các dịch vụ CNTT có liên quan. Chúng tôi cũng có các cơ sở kinh doanh tại Hoa kỳ, Châu Âu cũng như các trung tâm lập bản đồ tại Trung Quốc. Những cơ sở này là các hoạt động mũi nhọn để mở rộng hơn nữa cơ sở dữ liệu bản đồ độc nhất của Zenrin.

Logo DigitalGlobe

http://www.digitalglobe.com/

© 2010 DigitalGlobe.

Logo GeoBC

www.geobc.gov.bc.ca

© 2010 Tỉnh bang British Columbia.

Logo AutoNavi

AutoNavi.com

© 2010 AutoNavi. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Wolfram Alpha

Dữ liệu và các kết quả khác được cung cấp bởi Wolfram Alpha.

Các phần dữ liệu, đồ họa và kết quả khác ("Kết quả") trong Dịch vụ được Wolfram Alpha LLC cung cấp thông qua công cụ kiến thức máy tính tại http://www.wolframalpha.com ("Wolfram Alpha").

Kết quả bao gồm các hình ảnh, biểu đồ, bảng và đồ họa khác có bản quyền mà bạn chỉ được phép sử dụng cho mục đích phi thương mại và có sự ghi nhận tác giả phù hợp cho Wolfram Alpha. Các Kết quả này sẽ không được coi là được chứng nhận hay là nguồn thông tin cuối cùng có thể tin cậy cho các mục đích pháp lý, tài chính, y tế, an toàn cuộc sống hoặc bất kỳ mục đích cấp thiết nào khác. Kết quả được cung cấp "nguyên trạng" và chỉ dành cho các mục đích cung cấp thông tin. Wolfram Alpha không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến các Kết quả và bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro khi sử dụng hoặc tin cậy các Kết quả.

Wolfram Alpha và Công cụ Kiến thức Điện toán là các thương hiệu của Wolfram Alpha, LCC.

Logo Aerials Express

http://www.aerials-express.com

© 2010 Aerials Express. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Urban Mapping

http://www.urbanmapping.com/

© 2010 Urban Mapping. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Infogroup

http://www.infogroup.com/

© 2013 Infogroup. Bảo lưu mọi quyền.

Logo Indiacom

http://www.indiacom.com

© 2009 Indiacom. Bảo lưu mọi quyền.

Indiacom là Nhà cấp phép Ấn Độ hàng đầu của Nội dung & Nhà xuất bản Doanh nghiệp trên Trang Vàng & Danh bạ Điện thoại trên khắp Ấn Độ.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc thu thập, kiểm duyệt, nâng cao & phân phối cơ sở dữ liệu, Indiacom là đối tác nội dung được ưu tiên cho rất nhiều cơ sở và nhà cung cấp trực tuyến nổi tiếng trong danh sách Doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu khảo sát đối với hàng loạt các tổ chức tiếp thị. Indiacom cũng thu thập dữ liệu địa lý hàng hải như mã địa lý (vĩ độ/kinh độ) liên quan đến danh sách trong cơ sở dữ liệu và đã tiến hành các dự án về khảo sát điều kiện đường bộ dành cho cả các công ty hàng hải.

Indiacom thu thập, kiểm duyệt, hoàn thành và cập nhật nội dung trong cơ sở dữ liệu của mình một cách độc lập và tất cả những nội dung mà công ty này cấp phép là tài sản riêng của Indiacom Ltd.