Windows Essentials

Làm nhiều hơn với các chương trình miễn phí từ Windows

Tải xuống ngay bây giờ
Người đàn ông và người phụ nữ đang nhìn vào màn hình máy tính

Phòng Ảnh

Mọi thứ bạn cần để sắp xếp, chỉnh sửa, và xuất bản ảnh của bạn—miễn phí!

Tìm hiểu thêm

Trình làm Phim

Kể câu chuyện theo cách của bạn. Tạo một phim tuyệt đẹp từ ảnh và video của bạn chỉ mới vài lần bấm.

Tìm hiểu thêm

Các chương trình khác

Tạo các bài đăng blog với Windows Live Writer, và sắp xếp thư của bạn trực tuyến và ngoại tuyến với Windows Live Mail.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ

Nhận trợ giúp với Windows Essentials

Tìm hiểu thêm