Làm cách nào để cài đặt Windows Essentials trong khi ngoại tuyến?

Nếu kết nối Internet của bạn chậm hoặc không đáng tin cậy, thì có thể bạn sẽ muốn tải xuống tệp trình điều khiển cho Windows Essentials, rồi chạy trình cài đặt khi bạn không kết nối Internet. Phương pháp cài đặt này cũng có thể tiết kiệm thời gian nếu bạn muốn cài đặt Windows Essentials trên nhiều máy tính. Sau khi tải tệp trình cài đặt xuống một máy tính, bạn có thể sao chép tệp đó vào các máy tính khác để cài đặt Windows Essentials tại đó.

Cách cài đặt Windows Essentials trong khi ngoại tuyến

  1. Sử dụng liên kết tệp trình cài đặt được cung cấp trên trang web này để tìm tệp tương ứng với hệ điều hành và ngôn ngữ của bạn, sau đó bấm vào liên kết.

  2. Khi được hỏi bạn muốn chạy hay lưu tệp trình điều khiển, hãy bấm vào Lưu, sau đó lưu tệp vào màn hình nền của bạn.

  3. Để cài đặt Windows Essentials trên máy tính bạn đang sử dụng, hãy bấm vào tệp wlsetup-all.exe trên màn hình nền, bấm vào Chạy, sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình.

    -hoặc-

    Để cài đặt Windows Essentials trên một máy tính khác, hãy sao chép tệp wlsetup-all.exe vào thiết bị lưu trữ di động, chẳng hạn như ổ đĩa USB Flash, sau đó sao chép tệp này tới màn hình nền của máy tính khác. Bấm vào tệp, bấm vào Chạy, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Thông tin pháp lý

Trước khi cài đặt Windows Essentials, hãy xem xét các thông tin sau.

Tệp trình cài đặt Essentials cho Windows 7, Windows 8.1 và Windows Server 2008

Bấm vào ngôn ngữ bên dưới để tải xuống trình cài đặt ngoại tuyến cho Windows Essentials 2012. Để biết thêm thông tin, hãy xem các yêu cầu hệ thốngghi chú phát hành.

Ghi chú

Bạn cần được trợ giúp thêm?