Làm cách nào để dỡ cài đặt một hoặc nhiều chương trình Windows Essentials?

Bạn có thể dỡ cài đặt tất cả Windows Essentials cùng lúc hoặc bạn có thể chọn các chương trình riêng lẻ để dỡ cài đặt và giữ lại các chương trình khác.

Hiển thị tất cả

Để dỡ cài đặt một chương trình Windows Essentials trong Windows 8

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập dỡ cài đặt, rồi chạm hoặc bấm vào Thiết đặt.

 3. Chạm hoặc bấm vào Dỡ cài đặt chương trình.

 4. Chạm hoặc bấm vào Windows Essentials, rồi bấm chạm hoặc bấm vào Gỡ cài đặt/Thay đổi.

 5. Chạm hoặc bấm vào Dỡ cài đặt, rồi chạm hoặc bấm vào Tiếp tục. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được hỏi mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.
 6. Chọn (các) chương trình bạn muốn dỡ cài đặt, rồi chạm hoặc bấm vào Dỡ cài đặt.

Để dỡ cài đặt một chương trình Windows Essentials trong Windows 7 hoặc Windows Vista

 1. Bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, gõ Chương trình, sau đó, trong danh sách kết quả, bấm Chương trình và Tính năng.
 2. Bấm Windows Essentials, rồi bấm Gỡ cài đặt/Thay đổi. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được hỏi mật khẩu quản trị viên hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.
 3. Bấm Dỡ cài đặt, rồi bấm Tiếp tục.

 4. Chọn (các) chương trình bạn muốn dỡ cài đặt, rồi bấm vào Dỡ cài đặt.

Để dỡ cài đặt một chương trình Windows Essentials theo cách thủ công trong Windows 8

Nếu Windows Essentials không được liệt kê trong Chương trình và Tính năng, hoặc nếu bạn gặp sự cố khi dỡ cài đặt khỏi đó, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập wlarp, rồi chạm hoặc bấm vào Ứng dụng.

 3. Chạm hoặc bấm vào wlarp, rồi chọn tùy chọn Xóa một hoặc nhiều chương trình Windows Live.

 4. Chọn (các) chương trình bạn muốn dỡ cài đặt, rồi bấm vào Dỡ cài đặt.

Để dỡ cài đặt một chương trình Windows Essentials theo cách thủ công trong Windows 7 hoặc Windows Vista

Nếu Windows Essentials không được liệt kê trong Chương trình và Tính năng, hoặc nếu bạn gặp sự cố khi dỡ cài đặt khỏi đó, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong phiên bản 32 bit của Windows, bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, gõ (hoặc sao chép và dán) %programfiles%\Windows Live\Installer, rồi nhấn Enter.
  Trong phiên bản 64 bit của Windows, bấm vào nút Bắt đầu Nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, gõ (hoặc sao chép và dán) %programfiles(x86)%\Windows Live\Installer, rồi nhấn Enter.
 2. Bấm đúp vào wlarp.exe, rồi chọn tùy chọn Xóa một hoặc nhiều chương trình Windows Live.

 3. Chọn (các) chương trình bạn muốn dỡ cài đặt, rồi bấm vào Dỡ cài đặt.

Lưu ý

 • Bạn phải đăng nhập vào Windows với tư cách quản trị viên để cài đặt hoặc dỡ cài đặt Windows Essentials hoặc các chương trình Microsoft.

Bạn cần được trợ giúp thêm?