Làm cách nào để làm mới Bộ lọc An toàn Gia đình?

Nếu bạn thay đổi bất kỳ thiết đặt An toàn Gia đình chỉ cho một người con hoặc cho tất cả thành viên cho gia đình, một ý tưởng tốt là làm mới Bộ lọc An toàn Gia đình để đảm bảo sử dụng thông tin cập nhật nhất. Bộ lọc An toàn Gia đình làm mới các thiết đặt một cách tự động vào thời điểm nhất định, nhưng nếu bạn thấy rằng nội dung web không được lọc theo cách bạn muốn hoặc nếu bạn không nhìn thấy hoạt động được báo cáo như bạn mong đợi, bạn có thể làm mới Bộ lọc An Toàn Gia đình theo cách thủ công.

Bộ lọc An toàn Gia đình làm mới các thiết đặt một cách tự động khi:

  • Một đứa trẻ xin phép cha mẹ cho xem trang web cụ thể. Sau khi cha mẹ đăng nhập bằng tài khoản Microsoft và bấm Cho phép hoặc Chặn cho trang web đang được hỏi, Bộ lọc An toàn Gia đình được cập nhật trên PC đó.

  • Bố mẹ có đặc quyền quản trị viên đăng nhập vào An toàn Gia đình, thêm hoặc thay đổi tài khoản người dùng được An toàn Gia đình theo dõi và lưu các thay đổi.

Để làm mới Bộ lọc An toàn Gia đình theo cách thủ công

  • Đăng nhập vào PC bằng tài khoản Microsoft của cha mẹ hoặc người giám hộ.

  • Mở An toàn Gia đình bằng cách bấm vào nút Bắt đầuHình ảnh nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, nhập An toàn Gia đình rồi trong danh sách kết quả, bấm vào An toàn Gia đình.
  • Bấm vào nút làm lại ở góc trên bên phải của hộp thoại An toàn Gia đình.

Cần thêm trợ giúp?