Làm cách nào để gỡ bỏ An toàn Gia đình?

Nếu bạn không có con dùng chung PC của bạn, bạn không cần phải giám sát chúng nữa, bạn có thể ngừng sử dụng tính năng An toàn Gia đình bất kỳ khi nào bạn muốn. Tùy thuộc vào phiên bản Windows bạn đang sử dụng, bạn có thể tắt tính năng An toàn Gia đình hoặc dỡ cài đặt tính năng này.

Để tắt giám sát An toàn Gia đình trên PC đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1

An toàn Gia đình được tích hợp vào Windows 8.1Windows RT 8.1 và không thể loại bỏ được. Tuy nhiên, bạn có thể tắt tính năng giám sát An toàn Gia đình bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trên PC bất kỳ, truy cập trang web An toàn Gia đình và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của cha mẹ đã thiết lập tính năng An toàn Gia đình.

 2. Nhấn hoặc bấm vào cha mẹ chính.

 3. Nhấn hoặc bấm Loại bỏ thanh viên gia đình, rồi nhấn hoặc bấm Loại bỏ và rời khỏi An toàn Gia đình.

Để gỡ cài đặt tính năng An toàn Gia đình khỏi PC đang chạy Windows 7 hoặc Windows Vista

Để loại bỏ tính năng An toàn Gia đình trong Windows 7 và Windows Vista, bạn cần dỡ cài đặt Bộ lọc An toàn Gia đình khỏi mọi PC bạn đã cài đặt rồi xóa tài khoản của cha mẹ chính khỏi trang web An toàn Gia đình.

 1. Bấm nút Bắt đầu Hình ảnh nút Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển, rồi trong Chương trình, bấm Dỡ cài đặt chương trình.
 2. Bấm Windows Essentials.

 3. Bấm Dỡ cài đặt (hoặc Dỡ cài đặt/Thay đổi). Bấm Tiếp tục nếu được nhắc.

 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh An toàn Gia đình rồi bấm Tiếp tục.

 5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 6. Sau khi Bộ lọc An toàn Gia đình đã được dỡ cài đặt, hãy khởi động lại PC.

 7. Trên PC bất kỳ, truy cập trang web An toàn Gia đình và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của cha mẹ đã cài đặt An toàn Gia đình.

 8. Chọn cha mẹ chính.

 9. Chọn Loại bỏ thanh viên gia đình, rồi chọn Loại bỏ và rời khỏi An toàn Gia đình.

Để dỡ cài đặt tính năng An toàn Gia đình khỏi PC đang chạy Windows XP

Để loại bỏ tính năng An toàn Gia đình trong Windows XP, bạn cần dỡ cài đặt Bộ lọc An toàn Gia đình khỏi mọi PC bạn đã cài đặt rồi xóa tài khoản của cha mẹ chính khỏi trang web An toàn Gia đình.

 1. Bấm Bắt đầu, bấm Pa-nen Điều khiển rồi bấm đúp chuột vào Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình.

 2. Trong hộp Chương trình hiện đã cài đặt, bấm Windows Essentials, rồi bấm Loại bỏ. Bấm Tiếp tục nếu được nhắc.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh An toàn Gia đình rồi bấm Tiếp tục.

 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của bạn.

 5. Sau khi Bộ lọc An toàn Gia đình đã được dỡ cài đặt, hãy khởi động lại PC.

 6. Trên PC bất kỳ, truy cập trang web An toàn Gia đình và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của cha mẹ đã cài đặt An toàn Gia đình.

 7. Chọn cha mẹ chính.

 8. Chọn Loại bỏ thanh viên gia đình, rồi chọn Loại bỏ và rời khỏi An toàn Gia đình.

Cần thêm trợ giúp?