Đặt lại mật khẩu

Để đặt lại mật khẩu, trả lời các câu hỏi được bắt đầu ở đây: Đặt lại mật khẩu của tôi.Nhận trợ giúp về tài khoản qua email

  • Để nhận trợ giúp qua email, bạn sẽ cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft.

    Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy bấm vào sự cố mà bạn gặp phải, sau đó bạn sẽ đi tới trang đăng nhập. Chọn Đăng ký, sau đó nhập thông tin để tạo tài khoản tạm thời.

    Rất tiếc, trợ giúp về tài khoản qua email hiện không khả dụng ở tất cả các quốc gia hoặc khu vực.

Tôi đang gặp sự cố đăng nhập

Tôi cần trợ giúp đóng tài khoản của mình

Tôi gặp sự cố khi nhận hoặc sử dụng mã bảo mật

Tôi cần trợ giúp xác minh thông tin bảo mật của mình

Sự cố của tôi không được liệt kê tại đây