Tôi có cần đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để sử dụng tài khoản đó với Windows Live Mail không?

Bạn không phải đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để sử dụng Windows Live Mail và bạn có thể thêm tài khoản cũng như gửi và nhận email mà không cần đăng nhập. Tuy nhiên, đăng nhập vào Thư cho phép bạn kết nối với các dịch vụ Microsoft khác cũng như cho phép bạn sử dụng các tính năng của Thư chẳng hạn như:

 • Email ảnh: Nếu bạn tạo email ảnh, ảnh có độ phân giải cao của bạn sẽ được lưu vào Microsoft OneDrive bằng tài khoản Microsoft mà bạn đăng nhập. Ảnh dạng hình thu nhỏ sẽ được hiển thị trong thư, cho phép người nhận xem một số hoặc tất cả ảnh trước khi xem ảnh ở độ phân giải cao trực tuyến. Điều này nghĩa là bạn có thể gửi nhiều ảnh trong thư và người nhận có thể xem ảnh trực tuyến trong bản chiếu và tải chúng xuống nếu muốn.

 • Messenger : Nếu bạn đã cài đặt Messenger trên máy tính, bạn có thể sử dụng Mail để xem khi nào một liên hệ Messenger có mặt để bắt đầu cuộc hội thoại nhắn tin tức thì.

 • Danh sách liên hệ: Nếu bạn đã đăng nhập vào Mail bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ thấy cùng một danh bạ như trong các dịch vụ Microsoft khác chẳng hạn như Hotmail và Messenger. Mọi thay đổi bạn thực hiện cho danh bạ trong Mail cũng sẽ diễn ra trong các dịch vụ khác. Bạn có thể chia sẻ thông tin liên hệ trên trang Hồ sơ của mình và bạn có thể yêu cầu nhận cập nhật tự động khi bạn bè thay đổi thông tin liên hệ của họ.

  Lưu ý

  • Nếu bạn chưa đăng nhập vào Mail bằng tài khoản Microsoft, danh sách liên hệ của bạn chỉ chứa những người bạn đã thêm trực tiếp vào Mail và những người đã được thêm tự động sau khi bạn trả lời họ ba lần. Dưới đây là cách bạn có thể thay đổi thiết đặt này:

   1. Trong Mail, nhấn hoặc bấm Tệp, nhấn hoặc bấm Tùy chọn, sau đó nhấn hoặc bấm Mail.

   2. Nhấn hoặc bấm tab Gửi rồi bỏ chọn hộp kiểm Tự động thêm những người tôi trả lời vào sổ địa chỉ của tôi sau lần trả lời thứ ba.

 • Lịch: Nếu bạn không đăng nhập, bạn chỉ có thể truy cập lịch từ máy tính mà bạn đã tạo những lịch đó. Bằng cách đăng nhập, lịch của bạn sẽ tự động được nhập vào Mail và mọi lịch bạn đã tạo trong Mail sẽ được thêm vào Lịch.

Cảnh báo

 • Bất cứ ai được bạn chia sẻ tài khoản Microsoft đều có thể xem tài khoản Mail của bạn dù bạn có đăng nhập hay không. Để ngăn những người khác truy cập tài khoản Mail của bạn, đừng chia sẻ tài khoản Microsoft của bạn với những người khác.

Bạn cần được trợ giúp thêm?