Khi tôi gửi email ảnh, những ai có thể xem album ảnh của tôi trong OneDrive?

Theo mặc định, chỉ bạn và những người nhận được thư của bạn mới có thể xem album ảnh trên Windows Live OneDrive. Nếu bạn hoặc người nhận của bạn chuyển tiếp thư của bạn cho những người khác, những người đó cũng có thể xem album ảnh. Nếu bạn muốn đặt album hiển thị công khai để bất cứ ai cũng có thể xem hoặc tìm thấy album ảnh trên OneDrive, bạn có thể thay đổi các tùy chọn quyền riêng tư trong khi tạo email ảnh.

Để thay đổi tùy chọn bảo mật:

  1. Mở Windows Live Mail bằng cách bấm nút Bắt đầu Hình ảnh nút Bắt đầu. Trong hộp tìm kiếm, hãy gõ Mail, và trong danh sách kết quả, bấm Windows Live Mail .
  2. Trên tab Trang chủ, bấm Email ảnh. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng ID Windows Live của bạn.

  3. Chọn các ảnh bạn muốn thêm vào album, rồi bấm vào Mở.

  4. Trong cửa sổ Thư Mới, bấm tab Định dạng, rồi bấm Bảo mật album.

  5. Để đặt album hiển thị công khai, hãy bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Chỉ người nhận được thư này có thể xem album ảnh này trên OneDrive, rồi bấm OK.

  6. Trong cửa sổ Thư Mới, bấm Gửi.

Sau khi bạn thay đổi các tùy chọn bảo mật và gửi email ảnh, bất cứ ai cũng có thể xem và tìm thấy album ảnh đó trên OneDrive.

Bạn cần được trợ giúp thêm?