Chỉnh sửa ảnh trong Phòng Ảnh

Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉnh sửa trong Phòng Ảnh để cải thiện bố cục, độ phơi sáng, chi tiết, màu sắc ảnh và một số tùy chọn ảnh khác. Không phải tất cả các loại tệp đều có thể chỉnh sửa được.

Để chỉnh sửa ảnh

 1. Mở Phòng Ảnh.

 2. Chọn một hoặc nhiều ảnh bạn muốn chỉnh sửa, rồi bấm tab Chỉnh sửa ở đầu màn hình.

 3. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Để tự động chỉnh sửa ảnh hoặc loạt ảnh, chọn các ảnh bạn muốn chỉnh sửa, sau đó trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Điều chỉnh nhanh, bấm vào Tự động điều chỉnh hoặc một trong số các tùy chọn chỉnh sửa khác.

  • Để chỉnh sửa ảnh theo cách thủ công, gõ đúp vào ảnh để xem ảnh ở chế độ ưu thế, rồi trong nhóm Điều chỉnh, bấm Tinh chỉnh.

  Lưu ý

  • Nếu bạn không thể chỉnh sửa ảnh trong Phòng Ảnh, có thể vì một trong số những lý do sau:

   • Thuộc tính ảnh được đặt thành Chỉ đọc. Để thay đổi thuộc tính chỉ đọc của ảnh, bấm chuột phải vào ảnh và chọn Thuộc tính. Trong tab Chung, trong nhóm Thuộc tính, bỏ chọn Chỉ đọc, rồi bấm Áp dụng.

   • Ảnh được lưu trữ ở vị trí chỉ đọc như tệp trên mạng chia sẻ, CD hoặc DVD, hoặc vị trí khác mà bạn không thể thay đổi thuộc tính của ảnh. Để lưu bản sao của ảnh vào PC nơi bạn có thể chỉnh sửa ảnh, gõ đúp vào ảnh rồi trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Quản lý, bấm Tạo bản sao. Chọn loại tệp, chọn vị trí trên PC để lưu ảnh, rồi bấm Lưu.

   • Ảnh ở loại tệp không được hỗ trợ. Phòng Ảnh không thể mở hoặc chỉnh sửa tất cả các loại tệp ảnh. Để lưu bản sao của ảnh và chuyển đổi loại tệp về định dạng có thể chỉnh sửa, gõ đúp vào ảnh rồi trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Quản lý, bấm Tạo bản sao. Chọn loại tệp rồi bấm Lưu.

   • Ảnh có thể đã bị xóa hoặc bị di chuyển sau khi bạn chọn để chỉnh sửa. Khôi phục ảnh về vị trí ban đầu, rồi cố gắng chỉnh sửa lại ảnh.

Hiển thị tất cả

Để điều chỉnh độ phơi sáng theo cách thủ công

 1. Gõ đúp vào ảnh để xem ảnh ở chế độ ưu thế, bấm Tinh chỉnh trong nhóm Điều chỉnh, rồi bấm Điều chỉnh độ phơi sáng.

 2. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Để điều chỉnh độ sáng, di chuyển thanh trượt Độ sáng.

  • Để điều chỉnh độ tương phản, di chuyển thanh trượt Độ tương phản.

  • Để điều chỉnh chi tiết bóng mà không làm ảnh hưởng tới chi tiết mức ánh sáng trung bình hoặc mức tô sáng, hãy di chuyển thanh trượt Bóng.

  • Để điều chỉnh chi tiết tô sáng mà không làm ảnh hưởng tới chi tiết mức ánh sáng trung bình hoặc bóng, hãy di chuyển thanh trượt Tô sáng.

  • Để điều chỉnh điểm trắng và điểm đen của ảnh, trong Biểu đồ, di chuyển các mũi tên trắng và đen.

   Lưu ý

   • Khi bạn áp dụng hiệu ứng cho ảnh, biểu đồ sẽ hiển thị mức độ phơi sáng đang được điều chỉnh.

Để điều chỉnh màu sắc theo cách thủ công

 1. Gõ đúp vào ảnh để xem ảnh ở chế độ ưu thế, bấm Tinh chỉnh trong nhóm Điều chỉnh, rồi bấm Điều chỉnh màu.

 2. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Để điều chỉnh tông màu và làm cho ảnh trông ấm hơn hoặc dịu hơn, di chuyển thanh trượt Nhiệt độ màu.

  • Để điều chỉnh độ cân bằng màu, di chuyển thanh trượt Sắc thái.

  • Để điều chỉnh độ mạnh của màu sắc, di chuyển thanh trượt Độ bão hòa.

Để làm thẳng ảnh theo cách thủ công

 1. Gõ đúp vào ảnh để xem ảnh ở chế độ ưu thế, bấm Tinh chỉnh trong nhóm Điều chỉnh, rồi bấm Làm thẳng ảnh.

 2. Sử dụng thanh trượt để làm thẳng ảnh theo cách thủ công hơn.

Để điều chỉnh chi tiết theo cách thủ công

 1. Gõ đúp vào ảnh để xem ảnh ở chế độ ưu thế, bấm Tinh chỉnh trong nhóm Điều chỉnh, rồi bấm Điều chỉnh chi tiết.

 2. Để điều chỉnh độ sắc nét của ảnh, sử dụng thanh trượt Làm sắc.

 3. Để giảm nhiễu hình ảnh, bấm vào Phân tích, rồi sử dụng thanh trượt Giảm nhiễu.

Để cắt xén ảnh theo cách thủ công

 1. Gõ đúp vào ảnh để xem ảnh ở chế độ ưu thế, rồi trong nhóm Điều chỉnh, bấm Cắt.

 2. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Để thay đổi tỷ lệ của ảnh, trong danh sách Tỷ lệ, bấm vào một tỷ lệ.

  • Để chọn tỷ lệ ảnh tùy chỉnh, trong danh sách Tỷ lệ, bấm Tùy chỉnh, rồi kéo các góc của khung cắt cho tới khi ảnh có tỷ lệ mong muốn.

  • Để đổi kích cỡ khung cắt, kéo các góc của khung cắt. Nếu bạn đã chọn kích thước in chuẩn, khung cắt sẽ duy trì tỷ lệ của nó như được đổi kích cỡ. Khung cắt tùy chỉnh có thể có chiều rộng và chiều cao bất kỳ. Để duy trì tỷ lệ của khung cắt tùy chỉnh, nhấn và giữ phím Shift trong khi bạn đổi kích cỡ khung cắt.

  • Để thay đổi bố cục của ảnh, kéo khung cắt tới vị trí mới trong ảnh.

  • Để xoay khung cắt sao cho ảnh được cắt theo chiều dọc hoặc chiều ngang, bấm vào Xoay Khung.

 3. Bấm Cắt một lần nữa để áp dụng tỷ lệ cắt của bạn.

Để sửa mắt đỏ theo cách thủ công

 1. Gõ đúp vào ảnh để xem ảnh ở chế độ ưu thế, rồi trong nhóm Điều chỉnh, bấm Mắt đỏ.

 2. Kéo hộp xung quanh mắt mà bạn muốn sửa, rồi nhả chuột.

 3. Lặp lại bước này cho từng mắt bạn muốn chỉnh sửa.

Lưu ý

 • Nếu bạn vẫn nhìn thấy mắt đỏ sau khi sử dụng công cụ sửa Mắt đỏ, hãy lặp lại những bước này.

Để áp dụng hiệu ứng đen trắng theo cách thủ công

 • Gõ đúp vào ảnh để xem ảnh ở chế độ ưu thế, rồi chọn hiệu ứng bạn muốn từ nhóm Hiệu ứng.

Để lưu phần chỉnh sửa của bạn

Để lưu các thay đổi cho ảnh của bạn, bấm Đóng tệp và các thay đổi của bạn sẽ tự động lưu.

Lưu ý

 • Để xoá các thay đổi bạn đã thực hiện cho ảnh, bấm vào Hoàn nguyên bản gốc.

Để đổi kích cỡ ảnh

 1. Chọn ảnh bạn muốn đổi kích cỡ, rồi trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Thuộc tính, bấm vào Đổi kích cỡ.

 2. Bấm vào danh sách Chọn kích cỡ, rồi chọn kích cỡ cho ảnh của bạn. Đối với kích thước tùy chỉnh, trong hộp Kích thước tối đa, nhập chiều rộng tối đa bạn muốn áp dụng cho ảnh của mình.

 3. Bấm Đổi kích cỡ và lưu. Để lưu ảnh đã đổi kích cỡ vào vị trí khác, bấm Duyệt, rồi chọn thư mục hiện có để lưu ảnh đã đổi kích cỡ vào.

Bạn cần được trợ giúp thêm?