Phòng Ảnh là gì?

Phòng Ảnh là trình sắp xếp ảnh mà bạn có thể sử dụng để xem, quản lý, chia sẻ và chỉnh sửa ảnh và video kỹ thuật số. Tất cả ảnh trong thư mục Ảnh của tôi trên ổ đĩa cứng của bạn—bao gồm ảnh bạn vừa nhập—xuất hiện trong Phòng Ảnh, và bạn cũng có thể thêm những thư mục khác trên ổ đĩa cứng của bạn vào Phòng Ảnh. Bạn có thể thêm ảnh vào Phòng Ảnh bằng cách nhập chúng từ máy ảnh kỹ thuật số hoặc thẻ nhớ, thu thập chúng bằng máy quét, tải chúng xuống từ một album trên OneDrive hoặc thêm các ảnh hiện tại từ CD, DVD hoặc ổ đĩa cứng của bạn.

Các tính năng khác mà Phòng Ảnh cung cấp gồm:

  • Tìm nhanh ảnh và video của bạn. Phòng Ảnh hiển thị tất cả ảnh của bạn ở một nơi và giúp bạn dễ dàng xem chúng theo tên, ngày tháng, thẻ và các tiêu chí khác.

  • Chỉnh sửa và nâng cấp ảnh của bạn. Trong Phòng Ảnh, bạn có thể kết hợp ảnh vào chế độ xem toàn cảnh, thêm phụ đề và chỉnh sửa ảnh.

  • Nhập, xem và quản lý tệp video. Bạn có thể nhập các tệp video từ máy quay video kỹ thuật số, CD và DVD và từ các vị trí hiện có trên ổ đĩa cứng của bạn.

  • Hãy sáng tạo với ảnh và video. Tạo ra những bức ảnh toàn cảnh tuyệt đẹp từ bộ sưu tập ảnh, sử dụng tính năng Hợp nhất Ảnh để cải thiện các bức ảnh nhóm, tạo phim và bản trình chiếu từ các bức ảnh tĩnh và videos, v.v..

  • Chia sẻ ảnh và video của bạn. Xuất bản ảnh của bạn trên OneDrive, tạo các bản trình chiếu trực tuyến và gửi ảnh và video của bạn qua email tới bạn bè. Phòng Ảnh cũng giúp bạn xuất bản ảnh và video trực tuyến lên các trang web như Facebook và Flickr.

Lưu ý

  • Trong Windows Vista, thư mục Ảnh của tôi và thư mục Video của tôi có tên là thư mục Ảnh và thư mục Video.


Tài nguyên khác

Cần thêm trợ giúp?
Đặt câu hỏi của bạn trong các diễn đàn

Bạn có ý tưởng dành cho Phòng Ảnh?
Gửi phản hồi cho chúng tôi