Hoàn tác các thay đổi cho một ảnh trong Phòng Ảnh

Với Phòng Ảnh, bạn có thể hoàn tác các thay đổi mà bạn thực hiện cho ảnh của mình để ảnh trông giống như lúc đầu được nhập. Khi bạn chỉnh sửa ảnh, ảnh gốc sẽ không hiển thị trong phòng ảnh. Để xem cả bản gốc và bản đã chỉnh sửa của ảnh, bạn cần phải tạo bản sao của ảnh gốc trước khi chỉnh sửa ảnh.

Nếu bạn gặp khó khăn khi tìm ảnh đã chỉnh sửa của mình, hãy xem Tìm ảnh được chỉnh sửa gần đây trong Phòng Ảnh.

Hiển thị tất cả

Để hoàn tác các thay đổi bạn đã thực hiện cho một ảnh trong Phòng Ảnh

  1. Mở Phòng Ảnh.

  2. Chọn một hoặc nhiều ảnh bạn muốn xóa bỏ thay đổi và trên tab Chỉnh sửa, bấm vào Hoàn nguyên bản gốc.

Cách tạo bản sao ảnh trong Phòng Ảnh

  1. Mở Phòng Ảnh.

  2. Bấm đúp vào ảnh bạn muốn tạo bản sao để mở ảnh.

  3. Trên tab Chỉnh sửa, trong nhóm Quản lý, bấm Tạo bản sao.

  4. Đặt tên cho bản sao ảnh rồi bấm Lưu. Bản sao bạn vừa tạo sẽ xuất hiện trong phòng ảnh.

Bạn cần được trợ giúp thêm?