Mã sử dụng một lần là gì?

Các mã dùng một lần cho phép bạn tránh sử dụng mật khẩu của mình khi đăng nhập vào máy tính công cộng hoặc thiết bị khác không an toàn lắm.

Khi bạn muốn có thêm khả năng bảo mật bổ sung này, hãy yêu cầu mã từ màn hình đăng nhập. Chúng tôi sẽ gửi mã cho bạn trong tin nhắn văn bản rồi bạn sử dụng mã đó một lần để đăng nhập thay vì mật khẩu thông thường.

Rất tiếc, dịch vụ này không khả dụng ở tất cả các khu vực.

Để nhận và sử dụng mã dùng một lần

  1. Truy cập website Microsoft bạn muốn đăng nhập, nhưOutlook.com, OneDrive, Xbox.com, Office Online, tài khoản Microsoft hoặc các trang khác.

  2. Khi bạn được yêu cầu đăng nhập, hãy bấm vào Đăng nhập bằng mã dùng một lần.

  3. Nhập địa chỉ email và số điện thoại di động của bạn. Nếu số điện thoại di động đó chưa được thêm vào tài khoản của bạn, hãy tìm hiểu cách thêm số điện thoại tại đây: Thông tin bảo mật & mã bảo mật.

  4. Bấm vào Nhắn cho tôi mã.

  5. Bạn sẽ nhận được mã trong vòng vài phút. Nếu bạn đã đợi hơn 15 phút, hãy bấm vào Bạn không có mã? để yêu cầu một mã khác.

  6. Nhập mã vào hộp Mã dùng một lần, sau đó bấm vào Đăng nhập.

    Nếu mã của bạn không hoạt động, hãy yêu cầu một mã mới. Nếu bạn đã yêu cầu nhiều mã, hãy sử dụng mã mới nhất. Để ngăn việc lạm dụng các dịch vụ của Microsoft, chúng tôi giới hạn số lần bạn có thể yêu cầu mã mỗi ngày.