Làm cách nào để đăng ký tài khoản Microsoft?

Để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Microsoft, bạn cần tạo tài khoản Microsoft—là địa chỉ email và mật khẩu mà bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả trang web và dịch vụ của Microsoft, bao gồm Outlook.com, Xbox Live, OneDrive và Office 365. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào Windows Phone và PC chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1.

Bạn có thể sử dụng địa chỉ email mình đã có dưới dạng tài khoản Microsoft hoặc tạo tài khoản Microsoft mới tại Outlook.com.

Để đăng ký tài khoản Microsoft

  1. Truy cập trang web đăng ký tài khoản Microsoft rồi nhấn hoặc bấm Đăng ký ngay.

  2. Nhập tên và họ của bạn rồi thực hiện một trong các tác vụ sau:

    • Để sử dụng địa chỉ email hiện có (bao gồm các địa chỉ từ Outlook.com, Yahoo! hoặc Gmail), hãy nhập địa chỉ vào hộp Tên người dùng.

    • Để có địa chỉ email mới, nhấn hoặc bấm Hoặc tạo địa chỉ email mới.

  3. Điền hết biểu mẫu rồi nhấn hoặc bấm Tạo tài khoản.

Nếu bạn đã sử dụng một địa chỉ email hiện có để đăng ký, bạn cần xác minh địa chỉ đó để chứng minh đó là địa chỉ của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tại sao tôi cần xác minh địa chỉ email của mình?

Nếu bạn gặp sự cố với các ký tự trong ảnh, xem Cách khớp các ký tự trong ảnh?