Thông tin bảo mật và mã bảo mật

Thông tin bảo mật là địa chỉ email thay thế hoặc số điện thoại bạn muốn thêm vào tài khoản của mình. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu ai đó khác tìm cách chiếm tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật tới email thay thế hoặc số điện thoại đó. Khi bạn gửi lại mã này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ biết đó thực sự là bạn và chúng tôi có thể giúp bạn lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Microsoft của mình.

Thêm thông tin bảo mật

 1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trong Thông tin bảo mật giúp tài khoản của bạn an toàn, chọn Thêm thông tin bảo mật.

 3. Làm theo hướng dẫn để nhập email hoặc số điện thoại của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.

 4. Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật tới email hoặc số điện thoại mà bạn vừa cung cấp cho chúng tôi. Nhập mã bảo mật đó và nhấn Tiếp theo lần nữa. Thông tin bảo mật mới của bạn sẽ hiển thị trong danh sách của bạn.

Xóa thông tin bảo mật

 1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật và đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Nếu bạn được yêu cầu nhập mã bảo mật để tiếp tục và bạn không thể nhập mã đó, hãy chọn Tôi không có bất kỳ mã nào hoặc Tôi không thể xác minh tài khoản của mình từ danh sách thả xuống rồi làm theo hướng dẫn.

 3. Nếu bạn không được yêu cầu nhập mã bảo mật, bạn sẽ thấy thông tin bảo mật của mình bên dưới Thông tin bảo mật giúp tài khoản của bạn an toàn. Chọn Xóa cho mọi thông tin bạn muốn xóa và thêm thông tin bảo mật mới khi được nhắc.

Khi bạn xóa tất cả thông tin bảo mật của mình, sẽ có thời gian chờ đợi 30 ngày, trong thời gian này chúng tôi giúp bảo vệ các phần nhạy cảm trong tài khoản của bạn để không ai có thể thay đổi cài đặt bảo mật hoặc sử dụng tùy chọn thanh toán của bạn. Bạn có thể sử dụng email, Skype, OneDrive và các thiết bị như thường lệ, tuy nhiên nếu bạn đã bật xác minh hai bước, thì bạn cần phải sử dụng thiết bị tin cậy hoặc mật khẩu ứng dụng bạn đã thiết lập cho các thiết bị của mình.

Sau 30 ngày, bạn sẽ được thông báo rằng khoảng thời gian chờ đã kết thúc và đã đến lúc nhập thông tin bảo mật mới.

Hiển thị tất cả

Tôi không nhận được mã bảo mật của mình. Tôi cần làm gì?

 • Điện thoại của bạn có chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản từ các số không xác định số không?

  Bỏ chặn điện thoại của bạn và chọn Tôi không có mã. Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật khác.

 • Email của bạn đã gửi mã bảo mật tới thư mục thư rác phải không?

  Kiểm tra thư mục thư rác của bạn để tìm thư từ tài khoản Microsoft và sử dụng mã bạn tìm thấy ở đó.

 • Số điện thoại của bạn có nhập chính xác không, với tất cả các số theo đúng thứ tự?

  Nếu số điện thoại bị nhập sai, hãy thử thêm số điện thoại lại lần nữa.

 • Mã quốc gia cho số điện thoại của bạn có chính xác không?

  Thử thêm số điện thoại lại lần nữa và sử dụng danh sách thả xuống để chọn mã quốc gia phù hợp cho số điện thoại đó.

 • Địa chỉ email của bạn có đúng chính tả không?

  Nếu sai chính tả, hãy thử thêm email lại lần nữa.

 • Địa chỉ email thay thế của bạn có kết thúc bằng Hotmail.com, Live.com hoặc Outlook.com không?

  Nếu có, bạn đang sử dụng một tài khoản Microsoft để xác minh một tài khoản Microsoft khác. Điều này sẽ không ảnh hưởng nhưng việc theo dõi tài khoản nào bạn đang đăng nhập có thể phức tạp. Sau đây là những gì có thể diễn ra: Khi bạn đăng nhập vào tài khoản thứ hai (để nhận mã qua địa chỉ đó), hầu hết các trình duyệt sẽ tự động đăng xuất bạn ra khỏi tài khoản thứ nhất (tài khoản thực sự yêu cầu mã).

  Nếu đang sử dụng Internet Explorer, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản thứ hai bằng phiên duyệt InPrivate. Điều này cho phép bạn nhận mã mà không phải đăng xuất khỏi tài khoản đang yêu cầu mã.

  1. Khi bạn được nhắc nhập mã bảo mật gửi đến địa chỉ email thay thế của bạn, đừng đóng Internet Explorer.

  2. Nhấn Ctrl+Shift+P để mở cửa sổ Internet Explorer mới và bật Duyệt InPrivate.

  3. Trong cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản email thay thế của bạn và tìm thư từ nhóm tài khoản Microsoft. Sao chép hoặc ghi lại mã bảo mật trong thư đó.

  4. Quay lại cửa sổ Internet Explorer đang yêu cầu bạn cung cấp mã. Nhập mã bảo mật và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, hãy kiểm tra mục trợ giúp của trình duyệt đó để biết thông tin về "duyệt riêng tư."

Tôi không thể nhận tin nhắn văn bản. Tôi vẫn có thể nhận được mã bằng điện thoại của mình chứ?

Nếu bạn không thể nhận mã bảo mật bằng tin nhắn văn bản, bạn vẫn có thể sử dụng số điện thoại của mình. Khi bạn thêm số, thay vào đó, hãy chọn tùy chọn nhận cuộc gọi điện thoại tự động.

Một thông báo yêu cầu tôi "đảm bảo bạn có thể nhận mã bảo mật"

Khi bạn thấy thông báo yêu cầu bạn đảm bảo rằng bạn có thể nhận mã bảo mật, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần phải xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới. Bạn có thể bỏ qua thông báo đó trong vòng 24 giờ nhưng sau bảy ngày kể từ thông báo đầu tiên, bạn sẽ phải xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới trước khi bạn có thể đăng nhập lại.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn xác minh thông tin bảo mật của mình mỗi lần bạn đăng nhập. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh lại—ví dụ: nếu bạn chưa đăng nhập trong một thời gian dài. Đây là cách chúng tôi kiểm tra lại xem liệu thông tin của bạn có cập nhật hay không.

Microsoft sử dụng thông tin bảo mật của tôi như thế nào?

Thông tin bảo mật của bạn chỉ được dùng để giúp bảo vệ tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng thông tin bảo mật để gửi thư rác cho bạn hoặc cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào—mục đích duy nhất là để xác minh danh tính của bạn nếu bạn gặp sự cố với tài khoản của mình.

Mã bảo mật có tương tự như mật khẩu không?

Không. Mã bảo mật không thay thế mật khẩu của bạn, do đó, sẽ không có kết quả khi nhập mã bảo mật vào hộp Mật khẩu.