Thông tin bảo mật và mã bảo mật

Thông tin bảo mật là địa chỉ email hoặc số điện thoại thay thế mà bạn thêm vào tài khoản của mình. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc nếu một người nào đó đang cố gắng chiếm dụng tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật tới địa chỉ email hoặc số điện thoại thay thế đó. Khi bạn gửi lại mã, chúng tôi biết rằng bạn chính là người đăng nhập và có thể giúp bạn đăng nhập lại vào tài khoản Microsoft của mình.

Thêm thông tin bảo mật

 1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật, rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trong Thông tin bảo mật giúp tài khoản của bạn an toàn, chọn Thêm thông tin bảo mật.

 3. Làm theo hướng dẫn để nhập email hoặc số điện thoại của bạn, sau đó nhấn Tiếp theo.

 4. Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật tới số điện thoại hoặc địa chỉ email mới đó. Nhập mã bảo mật, sau đó nhấn lại vào Tiếp theo. Thông tin bảo mật mới của bạn sẽ hiển thị trong danh sách của bạn.

Xóa thông tin bảo mật

 1. Truy cập trang Cài đặt bảo mật, rồi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Nếu bạn được yêu cầu nhập mã bảo mật để tiếp tục, nhưng bạn không thể sử dụng thông tin bảo mật, hãy chọn Tôi không có bất kỳ mã nào hoặc Tôi không thể xác minh tài khoản của mình từ danh sách thả xuống, sau đó làm theo hướng dẫn để đặt lại thông tin bảo mật của bạn.

 3. Bạn sẽ thấy thông tin bảo mật của mình trong phần Thông tin bảo mật giúp giữ cho tài khoản của bạn được bảo mật trên trang Cài đặt bảo mật. Chọn Xóa cho mọi thông tin mà bạn muốn xóa. Bạn có thể được yêu cầu thêm thông tin bảo mật mới để có thể xóa thông tin cũ.

Nếu xóa toàn bộ thông tin bảo mật, bạn phải chờ 30 ngày để chúng tôi có thể giúp bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm trong tài khoản của bạn, sao cho không ai có thể thay đổi cài đặt bảo mật hoặc sử dụng tùy chọn thanh toán của bạn. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể sử dụng email, Skype, OneDrive và thiết bị của mình như bình thường. Sau 30 ngày, bạn sẽ được thông báo rằng thời gian chờ đã hết và đã đến lúc nhập thông tin bảo mật mới.

Hiển thị tất cả

Tôi không nhận được mã bảo mật của mình. Tôi cần làm gì?

 • Điện thoại của bạn có chặn cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản từ các số không xác định không?

  Bỏ chặn điện thoại của bạn, sau đó chọn Tôi không có mã. Chúng tôi sẽ gửi mã bảo mật khác.

 • Email của bạn đã gửi mã bảo mật tới thư mục thư rác phải không?

  Tìm thư từ tài khoản Microsoft trong thư mục thư rác của bạn và sử dụng mã bạn tìm thấy ở đó.

 • Bạn có nhập đúng số điện thoại không?

  Nếu số điện thoại bị nhập sai, hãy thử thêm số điện thoại lại lần nữa.

 • Mã quốc gia cho số điện thoại của bạn có chính xác không?

  Thử thêm số điện thoại lại lần nữa và sử dụng danh sách thả xuống để chọn mã quốc gia phù hợp cho số điện thoại đó.

 • Địa chỉ email của bạn có đúng chính tả không?

  Nếu sai chính tả, hãy thử thêm email lại lần nữa.

 • Địa chỉ email thay thế của bạn có kết thúc bằng Hotmail.com, Live.com hoặc Outlook.com không?

  Nếu vậy thì bạn đang sử dụng một tài khoản Microsoft để xác minh một tài khoản Microsoft khác. Điều này có thể gây khó khăn cho việc theo dõi tài khoản bạn đã đăng nhập. Khi bạn đăng nhập vào tài khoản thứ hai (để nhận mã qua địa chỉ đó), hầu hết các trình duyệt tự động đăng xuất bạn ra khỏi tài khoản thứ nhất (tài khoản thực sự đang yêu cầu mã).

  Để nhận mã bảo mật, hãy đăng nhập vào tài khoản thứ hai bằng trình duyệt ở chế độ riêng tư. Điều này cho phép bạn đăng nhập vào cả hai tài khoản cùng một lúc.

  1. Khi bạn được nhắc nhập mã bảo mật được gửi đến địa chỉ email thay thế, đừng đóng cửa sổ trình duyệt.

  2. Mở một cửa sổ mới ở chế độ riêng tư. Ctrl+Shift+P là phím tắt để Duyệt InPrivate trong Internet Explorer và Edge. Nếu bạn đang sử dụng một trình duyệt khác, hãy kiểm tra mục trợ giúp của trình duyệt đó để biết thông tin về chế độ riêng tư.

  3. Trong cửa sổ mới, đăng nhập vào tài khoản email thay thế của bạn và tìm thư từ nhóm tài khoản Microsoft. Sao chép hoặc ghi lại mã bảo mật trong thư đó.

  4. Quay lại cửa sổ đang yêu cầu bạn nhập mã bảo mật. Nhập mã, rồi làm theo hướng dẫn.

Tôi không thể nhận tin nhắn văn bản. Tôi vẫn có thể nhận được mã bằng điện thoại của mình chứ?

Nếu không thể nhận mã bảo mật bằng tin nhắn văn bản, bạn vẫn có thể sử dụng số điện thoại của mình. Khi bạn thêm số điện thoại, hãy chọn tùy chọn nhận cuộc gọi điện thoại tự động thay vào đó.

Một thông báo yêu cầu tôi "đảm bảo bạn có thể nhận mã bảo mật"

Khi thấy thông báo yêu cầu đảm bảo rằng bạn có thể nhận mã bảo mật, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần phải xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới. Bạn có thể bỏ qua thông báo đó trong vòng 24 giờ, nhưng sau bảy ngày kể từ thông báo đầu tiên, bạn sẽ phải xác minh hoặc thêm thông tin bảo mật mới để có thể đăng nhập lại.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn xác minh thông tin bảo mật của mình mỗi lần bạn đăng nhập. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh lại—ví dụ: nếu bạn chưa đăng nhập trong một thời gian dài. Đây là cách chúng tôi kiểm tra lại xem liệu thông tin của bạn có cập nhật hay không.

Microsoft sử dụng thông tin bảo mật của tôi như thế nào?

Thông tin bảo mật của bạn chỉ được dùng để giúp bảo vệ tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng thông tin bảo mật để gửi thư rác cho bạn hoặc cho bất kỳ mục đích tiếp thị nào—mục đích duy nhất là để xác minh danh tính của bạn nếu bạn gặp sự cố với tài khoản của mình.

Mã bảo mật có tương tự như mật khẩu không?

Không. Mã bảo mật không thay thế mật khẩu của bạn, do đó, sẽ không có kết quả khi nhập mã bảo mật vào hộp Mật khẩu.