Tại sao tôi cần xác minh địa chỉ email của mình?

Có hai lần khi Microsoft yêu cầu xác minh địa chỉ email của bạn: khi bạn thêm địa chỉ email mới vào tài khoản Microsoft của bạn và lần đầu tiên bạn gửi email từ địa chỉ Outlook.com mới.

Xác minh tài khoản Microsoft

Khi bạn đăng ký hoặc thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn, chúng tôi tự động gửi yêu cầu tới email đó để bạn xác minh rằng chúng tôi có địa chỉ đúng. Để kết thúc quy trình, bạn chỉ cần làm theo liên kết xác minh trong email.

Nếu bạn cần có liên kết xác minh mới, sau đây là cách lấy liên kết đó:

  1. Đăng nhập vào Trang web của tài khoản Microsoft và chọn Thông tin của bạn.

  2. Chọn Quản lý email đăng nhập hoặc số điện thoại của bạn.

  3. Chọn Xác minh bên cạnh địa chỉ email của bạn rồi Gửi email xác minh cho tôi.

Xác minh qua Outlook

Đôi khi, người gửi thư rác sử dụng các chương trình tự động để tạo tài khoản email rồi gửi email rác tới người khác. Khi bạn gửi thư email từ một địa chỉ Outlook mới vào lần đầu tiên, chúng tôi yêu cầu bạn xác minh rằng bạn là người chứ không phải chương trình tự động.

Khi bạn nhấp vào liên kết xác minh, bạn được yêu cầu nhập một loạt các ký tự ngẫu nhiên như minh họa trong hình. (Bạn có thể lắng nghe một tệp âm thanh nêu rõ các ký tự mà bạn thích).

Đôi khi, Outlook sẽ nhắc bạn xác minh lại tài khoản của mình, chỉ để đảm bảo rằng bạn vẫn là bạn và tài khoản của bạn chưa bị người gửi thư rác xâm phạm.