Tại sao tôi cần xác minh địa chỉ email của mình?

Khi bạn đăng ký hoặc thêm một địa chỉ email vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ tự động gửi một yêu cầu đến email đó để bạn xác minh rằng chúng tôi có địa chỉ đúng. Để kết thúc quá trình này, bạn chỉ cần làm theo liên kết xác minh trong email.

Nếu bạn cần một liên kết xác minh mới, sau đây là cách lấy liên kết đó:

  1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft và chọn Thông tin của bạn.

  2. Chọn Quản lý số điện thoại hoặc email đăng nhập của bạn.

  3. ChọnXác minhbên cạnh địa chỉ email rồi đến Gửi email xác minh cho tôi.