Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Dùng bí danh để thêm địa chỉ email vào tài khoản của bạn

Bí danh là địa chỉ email bổ sung dành cho tài khoản Microsoft của bạn. Bí danh sử dụng cùng một hộp thư đến, danh sách liên hệ và cài đặt tài khoản làm bí danh chính. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình bằng bất kỳ bí danh nào—chúng đều sử dụng cùng một mật khẩu. Bạn có thể gửi email từ bí danh dù bạn đang sử dụng ứng dụng thư như Outlook hay thiết bị như điện thoại.

Bí danh cũng là cách tốt nhất để thay đổi email của bạn mà vẫn giữ được tất cả các thư. Thêm một bí danh, sau đó đặt bí danh mới làm bí danh chính. Sau đó, bạn có thể giữ hoặc xóa các bí danh ban đầu. Nếu bạn có địa chỉ email @hotmail.com, @live.com hoặc @MSN.com và muốn thêm địa chỉ email mới, cách tốt nhất là thêm bí danh.

Lưu ý

 • Một số nơi như Windows 8 và Xbox 360 sẽ chỉ hiển thị cho bạn bí danh chính nhưng bạn có thể đăng nhập bằng bất kỳ bí danh nào.

Hiển thị tất cả

Thêm bí danh vào tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft.

 2. Chọn Thông tin của bạn.

 3. Chọn Quản lý số điện thoại hoặc email đăng nhập của bạn.

 4. Chọn Thêm bí danh email.

 5. Nhập địa chỉ email mới, sau đó bấm Thêm bí danh. Nếu địa chỉ bạn yêu cầu đã được sử dụng, bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ khác.
  - hoặc -
  Chọn Thêm địa chỉ email hiện có làm bí danh tài khoản Microsoft, nhập địa chỉ email hiện có, sau đó chọn Thêm bí danh.

Lưu ý

 • Bạn có thể tạo tối đa 10 bí danh mới mỗi năm, tổng cộng tối đa là 10 bí danh. Việc xóa bí danh sẽ xóa bí danh đó khỏi tổng số bí danh chứ không phải giới hạn hàng năm.

 • Bạn không thể thêm địa chỉ hiện có @hotmail.com, @live.com, Outlook.com và @msn.com làm bí danh.

 • Bạn có thể tạo bí danh bằng cách sử dụng địa chỉ email hiện có từ các nhà cung cấp khác như Gmail, Yahoo! Plus hoặc AIM Mail, miễn là bạn chưa sử dụng địa chỉ đó để tạo tài khoản Microsoft.

Thay đổi bí danh chính của bạn

Bí danh chính của bạn xuất hiện trên các thiết bị như Xbox, Surface và Windows Phone, đồng thời là email mà OneDrive sử dụng khi bạn chia sẻ.

 1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft.

 2. Chọn Thông tin của bạn.

 3. Chọn Quản lý số điện thoại hoặc email đăng nhập của bạn.

 4. Chọn Đặt làm bí danh chính bên cạnh bí danh bạn muốn đặt làm bí danh chính.

Lưu ý:

  • Bạn có thể thay đổi bí danh chính của mình tối đa hai lần mỗi tuần.

  • Nếu bí danh chính của bạn kết thúc bằng@hotmail.com, @msn.com hoặc @live.com và bạn thay đổi bí danh đó, bạn sẽ không thể đặt nó làm bí danh chính lần nữa.

Nếu bạn thấy thông báo sau: Rất tiếc, Outlook không thể hoàn thành yêu cầu này. Nếu bạn liên tục thấy thông báo này, hãy chuyển tới Trạng thái Dịch vụ để kiểm tra xem liệu có sự cố xảy ra với Outlook hay không. Bạn có thể thử một số cách sau:

Xóa bí danh khỏi tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào trang web tài khoản Microsoft.

 2. Chọn Thông tin của bạn.

 3. Chọn Quản lý số điện thoại hoặc email đăng nhập của bạn.

 4. Chọn Xóa bên cạnh bí danh bạn muốn xóa. Sau 30 ngày, nếu bạn không xác nhận lại địa chỉ thì bí danh đó sẽ sẵn có cho bất cứ ai muốn dùng.

Lưu ý

 • Nếu bạn xóa bí danh khỏi tài khoản EASI, địa chỉ đó sẽ khả dụng ngay lập tức cho bất cứ ai muốn dùng.

  Nếu bạn xóa địa chỉ email @hotmail hoặc @MSN, bạn không thể khôi phục được địa chỉ đó.

Tự động sắp xếp thư được đề địa chỉ gửi tới các bí danh

Bạn có thể đặt để tất cả thư được đề địa chỉ gửi tới một bí danh tự động chuyển tới thư mục được chọn.

 1. Trên thanh điều hướng Outlook.com, chọn Cài đặt, sau đó chọn Tùy chọn.

 2. Trong Tùy chỉnh Outlook, bấm vào Quy tắc sắp xếp thư mới, sau đó bấm vào mới.

 3. Trong hộp thứ nhất, chọn Người nhận chứa và trong hộp thứ hai, nhập bí danh bạn muốn áp dụng quy tắc.

 4. Trong hộp thứ ba, chọn Chuyển tới.

 5. Trong hộp thứ tư, chọn một thư mục hoặc tạo một thư mục mới và chọn thư mục đó.

 6. Bấm Tạo quy tắc.

Đặt bí danh làm địa chỉ gửi thư mặc định của bạn

 1. Trên thanh điều hướng Outlook.com, chọn Cài đặt, sau đó chọn Tùy chọn

 2. Trong Quản lý tài khoản của bạn, bấm vào Tài khoản email của bạn.

 3. Trong Địa chỉ gửi mặc định, chọn tài khoản mặc định.

Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ dùng để gửi email trong khi đang soạn email.

 1. Trong hộp thư đến của bạn, bấm vào Mới.

 2. Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh tên tài khoản ở góc trên cùng bên trái.

  Mũi tên xuống bên cạnh địa chỉ Gửi
 3. Chọn địa chỉ dùng để gửi thư.

Để được trợ giúp thêm về cách chỉnh sửa thông tin của bạn, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.