Trải nghiệm web trên Outlook.com sắp được cải tiến nhưng mật khẩu, thông tin đăng nhập và dữ liệu của bạn sẽ không thay đổi.
Quan trọng: Nếu tài khoản của bạn đã được nâng cấp, thông tin trong bài viết này có thể không còn áp dụng. Truy cập Chào mừng bạn đến với Outlook trên web để tìm hiểu thêm.

Thêm bạn bè từ các mạng xã hội

Bạn có thể thêm bạn bè từ các mạng xã hội vào ứng dụng Mọi người. Rất tiếc, bạn không thể thêm các liên hệ trên Facebook vào tài khoản Outlook.com của mình được nữa. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Facebook Connect không còn khả dụng

 1. Truy cập http://people.live.com.

 2. Trong Thêm mọi người vào danh sách liên hệ của bạn, bấm vào dịch vụ (ví dụ: Twitter, Google, v.v.)

 3. Làm theo các hướng dẫn để thêm dịch vụ.

Để xóa một mạng xã hội khỏi Outlook.com.

 1. Truy cập http://people.live.com.

 2. Ở phía trên bên phải, Kết nối với hiển thị mạng xã hội được kết nối với tài khoản Outlook.com của bạn. Bấm vào mạng xã hội bạn muốn xóa.

 3. Đối với Twitter, xóa hộp chọn bên cạnh Xem các liên hệ trên Twitter và các Tweet của chúng.
  - Hoặc -
  Đối với LinkedIn, xóa hộp chọn bên cạnh Xem các liên hệ trên LinkedIn và các cập nhật của chúng.
  - Hoặc -
  Đối với các mạng xã hội khác, hãy xóa hộp kiểm thích hợp.

 4. Bấm vào Lưu.

Để nhập các liên hệ bằng cách sử dụng tệp CSV (một định dạng mà các chương trình khác thường sử dụng để xuất dữ liệu), bấm vào Nhập từ tệp.

Lưu ý

 • Để hủy ngăn Thêm Mọi người vào danh sách liên hệ của bạn, bấm Không, cảm ơn. Để mở lại, bấm Quản lý rồi bấm Thêm mọi người.

Để được trợ giúp thêm về cách chia sẻ và các cập nhật xã hội, liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Truy cập Outlook.com

Bạn cần được trợ giúp thêm?