Chủ đề Ngày kỉ niệm của Bing

Tham gia cùng với Bing để tổ chức ngày kỉ niệm của Bing với chủ đề Windows miễn phí này, chủ đề làm nổi bật các con vật, dấu mốc và phong cảnh tuyệt vời đã tô điểm cho trang chủ của Bing trong suốt năm năm đầu tiên của trang web này. Đây chỉ là một mẫu trong hàng trăm hình ảnh có tại Thư viện Trang chủ, nơi trình diễn của hình ảnh mang dấu ấn của Bing.

Đặt Bing làm trang chủ của bạn

Màu cửa sổMàu sương giá
13 hình ảnhMàu cửa sổMàu sương giá
Hình ảnh đã chọnPhong cảnh nhìn từ trên xuống của Cầu Cổng Vàng, San Francisco, California, Hoa Kỳ
Tải xuống chủ đề
Đang đợi
Phong cảnh nhìn từ trên xuống của Cầu Cổng Vàng, San Francisco, California, Hoa Kỳ
Phong cảnh nhìn từ trên xuống của Cầu Cổng Vàng, San Francisco, California, Hoa Kỳ
Tải xuống chủ đề

Chủ đề là sự kết hợp hình ảnh, màu sắc và âm thanh. Tất cả hình ảnh sẽ được tải xuống khi bạn bấm vào Tải xuống chủ đề.
Bạn chỉ có thể sử dụng chủ đề này trong Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP. Không thể sử dụng chủ đề trong Windows RT 8.1Windows RT. Chủ đề sẽ hoạt động khác nhau trong các phiên bản khác nhau của Windows. Cài đặt chủ đề này sẽ đặt Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định và trang chủ của bạn.

Chủ đề liên quan

Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh quan thành phố

Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh quan thành phố

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXám đen
Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh Thiên nhiên

Chế độ xem Cộng đồng: Cảnh Thiên nhiên

19 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh da trời
Chế độ xem Cộng đồng: Động vật

Chế độ xem Cộng đồng: Động vật

21 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổMàu sương giá
Chế độ xem Cộng đồng: Phong cảnh Nông thôn

Chế độ xem Cộng đồng: Phong cảnh Nông thôn

20 hình ảnh theo chủ đề
Màu cửa sổXanh lục nhạt