Bạn có thể sử dụng Máy tính tay cho nhiều loại tác vụ, từ toán học đơn giản đến thống kê nâng cao. Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Máy tính tay trong bàn làm việc.

Để biết thông tin về ứng dụng Máy tính tay cho Windows, hãy xem Ứng dụng Máy tính tay cho Windows: Các câu hỏi thường gặp.

Cửa sổ Máy tính tay
Cửa sổ Máy tính tay
Hiển thị tất cả

Các chế độ khác nhau trong Máy tính tay là gì?

Máy tính tay có bốn chế độ—Chuẩn, Khoa học, Lập trình và Thống kê.

 1. Mở Máy tính tay bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập calc.exe vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Calc.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem rồi chọn chế độ bạn muốn.

Ghi chú

 • Khi bạn chuyển chế độ, tính toán hiện tại của bạn bị xóa. Lịch sử tính toán và số đã lưu giữ trong bộ nhớ được lưu lại.

Chế độ khoa học

Trong chế độ này, bạn có thể thực hiện tính toán phức tạp hơn đôi chút so với chế độ Chuẩn.

 • Để sử dụng hàm nghịch, gõ nhẹ hoặc bấm nút Inv.

 • Trong chế độ Khoa học, Máy tính tay chính xác đến 32 chữ số có nghĩa.

Ghi chú

 • Nếu bạn kết hợp một vài toán tử (+,-,*,/), Máy tính tay sử dụng quyền ưu tiên toán tử chuẩn—nghĩa là nó thực hiện tính toán theo trình tự sau đây:

  1. Dấu ngoặc ôm (hay ngoặc đơn)

  2. Số mũ và căn

  3. Nhân và chia

  4. Cộng và trừ

Chế độ lập trình

Trong chế độ này, Máy tính tay chính xác lên đến 64 bit tùy vào cỡ chữ bạn chọn.

 • Máy tính tay thực hiện đúng trình tự ưu tiên toán tử.

 • Chế độ lập trình chỉ là chế độ số nguyên—không sử dụng phần thập phân.

Chế độ thống kê

Trong chế độ này, nhập dữ liệu bạn muốn thống kê rồi thực hiện tính toán.

 1. Nhập mẫu dữ liệu đầu tiên rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thêm để thêm dữ liệu vào tập hợp dữ liệu.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm nút để tính toán thống kê bạn muốn thực hiện.

Lịch sử tính toán là gì?

Phiên bắt đầu khi bạn mở Máy tính tay và kết thúc khi bạn đóng. Lịch sử tính toán lưu tất cả tính toán đã thực hiện trong một phiên. Bạn có thể thay đổi giá trị trong lịch sử và tính kết quả mới. Bạn có thể nhìn thấy lịch sử tính toán cho cả hai chế độ Chuẩn và Khoa học.

 1. Mở Máy tính tay bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập calc.exe vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Calc.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lịch sử.

 3. Trượt nhanh qua hoặc bấm đúp vào tính toán bạn muốn sửa.

 4. Nhập giá trị mới bạn muốn tính rồi nhấn Nhập.

Ghi chú

 • Lịch sử tính toán được giữ riêng cho chế độ Chuẩn và Khoa học. Bạn sẽ nhìn thấy lịch sử của chế độ bạn đang dùng.

Làm thế nào để tôi chuyển đổi giá trị từ một đơn vị đo lường sang một đơn vị khác?

 1. Mở Máy tính tay bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập calc.exe vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Calc.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Chuyển đổi đơn vị.

 3. Dưới Chọn loại đơn vị bạn muốn chuyển đổi, gõ nhẹ hoặc bấm vào loại đơn vị bạn muốn chuyển đổi, giá trị bạn muốn chuyển đổi từ và giá trị bạn muốn chuyển đổi thành.

 4. Trong ô Từ, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi.

Tôi có thể tính ngày không?

Có, bạn có thể dùng Máy tính tay để tìm khác biệt giữa hai ngày hoặc cộng hay trừ ngày từ một ngày cụ thể.

 1. Mở Máy tính tay bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập calc.exe vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Calc.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tính ngày.

 3. Dưới Chọn tính ngày bạn muốn, chọn loại tính toán bạn muốn thực hiện.

 4. Chọn giá trị rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tính.

Cách thế nào để tôi tính toán tiết kiệm nhiên liệu, cho thuê hoặc các khoản thanh toán thế chấp?

 1. Mở Máy tính tay bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập calc.exe vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Calc.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Xem, gõ nhẹ hoặc trỏ chuột đến Trang tính, rồi gõ nhẹ hoặc bấm mục bạn muốn tính.

 3. Dưới Chọn giá trị bạn muốn tính, chọn giá trị bạn muốn tính, nhập giá trị vào hộp văn bản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tính.