Làm cách nào để thay đổi mật khẩu?

Thay đổ mật khẩu thường xuyên có thể giúp tài khoản Microsoft của bạn và các thiết bị bạn dùng với tài khoản an toàn hơn.

Các bước để thay đổi mật khẩu tùy vào cách tài khoản bạn được thiết lập. Các phần sau đây bao hàm những tình huống khác nhau mà bạn có thể gặp.

Quan trọng

 • Để có thể thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft, bạn phải biết mật khẩu hiện tại của mình. Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu vì bạn đã quên mật khẩu cũ, chúng tôi có thể giúp bạn đặt lại mật khẩu. Để biết thêm thông tin, xem Cần làm gì nếu bạn quên mật khẩu Windows.

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi thay đổi mật khẩu mà tôi dùng để đăng nhập Windows?

Dù bạn đăng nhập Windows bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cục bộ, bạn có thể thay đổi mật khẩu trong thiết đặt PC.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn đăng nhập.

 3. Dưới phần Mật khẩu, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 4. Thực hiện một trong các việc sau:

  • Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu cho tài khoản Microsoft, nhập lại mật khẩu hiện tại. Nhập và nhập lại mật khẩu mới của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

  • Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu cho tài khoản cục bộ, nhập và nhập lại mật khẩu mới, nhập gợi ý mật khẩu để nhớ rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất.

Làm cách nào để tôi thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft trực tuyến?

Ngay cả khi bạn không đăng nhập Windows bằng tài khoản Microsoft, bạn vẫn có thể sử dụng tài khoản Microsoft với các dịch vụ và thiết bị Microsoft khác, như Windows Phone, bàn điều khiển Xbox hoặc Outlook.com. Đây là cách thay đổi mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn trực tuyến.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Mật khẩu.

 2. Trên trang Thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu hiện tại của bạn. Nhập và nhập lại mật khẩu mới của bạn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Lưu.

Làm cách nào để tôi thay đổi mật khẩu khi PC kết nối với miền?

Nếu PC kết nối với miền, người quản trị hệ thống có thể có các yêu cầu mật khẩu cụ thể để giúp cho mạng an toàn hơn. Để thay đổi mật khẩu miền, bạn cần nhờ người quản trị hệ thống trợ giúp. Đây là cách thay đổi mật khẩu của bạn trên miền.

 1. Nhấn Ctrl+Alt+Del rồi gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi mật khẩu.

  Ghi chú

  • Nếu bạn sử dụng máy tính bảng không có bàn phím chuẩn thì bước này có thể khác. Kiểm tra với nhà sản xuất PC để được trợ giúp.

 2. Nhập mật khẩu cũ của bạn. Nhập và nhập lại mật khẩu mới của bạn rồi nhấn Enter.