Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về Dấu nhắc Lệnh.

Hiển thị tất cả

Dấu nhắc Lệnh là gì?

Dấu nhắc Lệnh giúp bạn gõ và thực hiện các lệnh MS‑DOS (Hệ điều hành trên đĩa của Microsoft) và các lệnh khác trên máy tính. Bằng cách gõ lệnh, bạn có thể thực hiện tác vụ trên PC mà không cần sử dụng chuột hoặc cảm ứng. Dấu nhắc Lệnh thường chỉ được người dùng chuyên sâu sử dụng.

Khi bạn dùng Dấu nhắc Lệnh, thuật ngữ dấu nhắc lệnh còn ám chỉ dấu ngoặc vuông góc phải (>). Dấu nhắc lệnh còn có thể bao gồm các thông tin quan trọng khác, như thư mục làm việc hiện thời nơi sẽ thực hiện lệnh. Ví dụ, nếu bạn mở cửa sổ Dấu nhắc Lệnh và thấy hiện ra C:\> có con trỏ nhấp nháy phía bên phải, lệnh bạn nhập sẽ được thực hiện trên toàn bộ ổ đĩa C của PC.

Làm cách nào để tôi truy cập dấu nhắc lệnh?

Để mở dấu nhắc lệnh, làm theo các bước sau:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập cmd vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc bấm Dấu nhắc Lệnh.

Tôi có thể thực hiện các lệnh nào bằng Dấu nhắc Lệnh?

Bạn có thể thực hiện lệnh MS‑DOS và các lệnh khác trên máy tính.

Để xem danh sách các lệnh thường gặp, gõ help vào dấu nhắc lệnh rồi nhấn Enter.

Để xem thêm thông tin về một trong các lệnh, gõ help<tên lệnh>, nơi bạn nhập tên lệnh muốn biết thêm thông tin thay vì <tên lệnh>.

Làm cách nào để tôi thay đổi cửa sổ Dấu nhắc Lệnh?

Bạn có thể thay đổi giao diện cửa sổ Dấu nhắc Lệnh bằng cách đặt các tùy chọn Dấu nhắc Lệnh.

Để đặt tùy chọn Dấu nhắc Lệnh

 1. Sau khi mở Dấu nhắc Lệnh, bấm chuột phải hoặc nhấn và giữ thanh tiêu đề rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để thay đổi thiết đặt cho tất cả cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, gõ nhẹ hoặc bấm Mặc định.

  • Để thay đổi thiết đặt cho cửa sổ Dấu nhắc Lệnh hiện thời, gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính.

 2. Chọn tùy chọn bạn muốn rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK khi hoàn tất.

Làm cách nào để tôi thực hiện lệnh với mức quyền cao?

Một số lệnh có thể thực hiện bằng Dấu nhắc Lệnh đòi hỏi mức quyền cao hoặc quyền quản trị. Để thực hiện các lệnh này, bạn có thể sử dụng lệnh Chạy với vai trò người quản trị.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập cmd vào hộp tìm kiếm rồi gõ nhẹ hoặc nhấn và giữ Dấu nhắc Lệnh.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Chạy với vai trò người quản trị.

Làm cách nào để tôi ghim Dấu nhắc Lệnh vào Màn hình Bắt đầu?

Để tìm hiểu cách ghim Dấu nhắc Lệnh vào Màn hình Bắt đầu, xem Hướng dẫn về Màn hình Bắt đầu.

Làm cách nào để tôi ghim Dấu nhắc Lệnh vào thanh tác vụ?

Để tìm hiểu cách ghim Dấu nhắc Lệnh vào thanh tác vụ, xem Cách sử dụng thanh tác vụ.
Bạn cần được trợ giúp thêm?