So sánh và quyết định

So sánh và quyết định

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro

Một màn hình Bắt đầu mới, tuyệt đẹp với các hình xếp sống động cùng với nút Bắt đầu và màn hình nền quen thuộc.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1
Dấu kiểm

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm

Được thiết kế cho cảm ứng, chuột và bàn phím.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1
Dấu kiểm

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm

Những ứng dụng được tích hợp tuyệt vời như Thư, Lịch, Ảnh và Skype, với nhiều ứng dụng khác có sẵn trong Windows Store.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1
Dấu kiểm

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm

Bộ nhớ đám mây tích hợp với OneDrive để dễ dàng truy cập vào ảnh, tệp và thiết đặt của bạn.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1
Dấu kiểm

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm

Bao gồm Internet Explorer 11 để bạn duyệt web nhanh hơn, an toàn hơn.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1
Dấu kiểm

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm

Giúp bạn cập nhật và bảo mật hơn với Bộ bảo vệ Windows, Tường lửa Windows và Windows Update.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1
Dấu kiểm

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm

Cung cấp tính năng bảo vệ dữ liệu nâng cao bằng BitLocker và BitLocker To Go nhằm giúp bạn giữ an toàn cho thông tin của mình.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm

Cho phép bạn lưu trữ Kết nối Máy tính Từ xa trên PC của mình để bạn có thể kết nối với máy tính khi đang sử dụng một PC khác.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm

Cho phép bạn gia nhập miền để bạn có thể kết nối với mạng công ty hoặc trường học của mình.

Windows 8.1
$169.99 ERP

Windows 8.1

Windows 8.1 Pro
$289.99 ERP

Windows 8.1 Pro
Dấu kiểm
Xem thêm

Đắm mình trong thế giới của Windows 8.1.

Khám phá những cách mới để cá nhân hóa máy tính của bạn với Windows 8.1.

Bộ sưu tập PC được khuyến nghị của chúng tôi cho Windows 8.1Windows RT 8.1.

Xem thông tin chi tiết về Windows RT 8.1.