Liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Hãy thử những tuỳ chọn này trước

Xem các bài viết và video trả lời những câu hỏi phổ biến nhất về các sản phẩm của chúng tôi.

Đặt câu hỏi hoặc đọc câu trả lời trong các diễn đàn Microsoft.

Nhận trợ giúp từ chuyên gia hỗ trợ

Nếu Windows đã được cài đặt trên PC của bạn khi bạn mua thì nhà sản xuất PC của bạn cũng cung cấp hỗ trợ cho Windows.

Nếu bạn đã cài đặt Windows trên PC của mình, Microsoft sẽ cung cấp sự hỗ trợ. Trả lời một vài câu hỏi về sản phẩm của bạn và nhận sự trợ giúp từ chuyên gia hỗ trợ qua điện thoại, email hoặc trò chuyện.