Xem video về cách tạo tài khoản người dùng. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm nút Phụ đềNút Phụ đề.)

Bạn cần tài khoản người dùng để sử dụng Windows và nếu bạn chia sẻ một PC duy nhất với mọi người, mỗi người phải có tài khoản riêng của họ. Mỗi người có thể tùy chỉnh tài khoản của họ với thiết đặt và tùy chọn riêng như hình nền hay bộ bảo vệ màn hình. Tài khoản người dùng cũng giúp kiểm soát các tệp và ứng dụng mà mỗi người có thể truy cập và những thay đổi họ có thể thực hiện trên PC.

Khi bạn tạo tài khoản người dùng, bạn có thể chọn giữa hai loại tài khoản: tài khoản cục bộ cho PC đó hoặc tài khoản Microsoft có thể hoạt động trên tất cả Windows 8.1 và Windows RT 8.1 PC mà bạn sử dụng. Chúng tôi khuyên dùng tài khoản Microsoft.

Hiển thị tất cả

Tạo tài khoản Microsoft

Tài khoản Microsoft là địa chỉ email và mật khẩu bạn dùng để đăng nhập vào Windows. Bạn có thể dùng bất kỳ địa chỉ email nào, nhưng cách tốt nhất là nên sử dụng địa chỉ bạn đã dùng để giao tiếp với bạn bè và đăng nhập vào các trang web ưa thích của bạn. Khi bạn đăng nhập vào PC bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ kết nối PC với mọi người, tệp và thiết bị mà bạn quan tâm. (Nếu bạn cần địa chỉ email, chúng tôi sẽ cung cấp địa chỉ email miễn phí cho bạn.)

Khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, PC của bạn sẽ được kết nối đến lưu trữ đám mây trực tuyến. Điều này có nghĩa là:

 • Thiết đặt cá nhân của bạn được đồng bộ với bất kỳ PC Windows 8.1 và Windows RT 8.1 PC nào bạn đăng nhập bằng tài khoản đó, bao gồm chủ đề, tùy chọn ngôn ngữ, ưa chuộng trình duyệt và hầu hết ứng dụng.

 • Bạn có thể lấy các ứng dụng trong Windows Store rồi sử dụng chúng cho lên đến nămWindows 8.1 và Windows RT 8.1 PC. (Một số ứng dụng yêu cầu phần cứng cụ thể và thiết đặt phần cứng.)

 • Thông tin liên hệ và trạng thái của bạn bè cập nhật từ các nơi như Outlook.com, Facebook, Twitter và LinkedIn.

 • Bạn có thể truy cập và chia sẻ ảnh, tài liệu và các tệp khác từ các nơi như OneDrive, Facebook và Flickr.

Để tạo tài khoản Microsoft

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản.

 4. Nhập thông tin tài khoản cho người này để đăng nhập vào Windows. Có bốn cách để thực hiện điều này:

  • Nếu người bạn thêm vào đã có tài khoản Microsoft, nhập tài khoản ngay.

  • Nếu người bạn thêm không có tài khoản Microsoft, bạn có thể sử dụng địa chỉ email của họ để tạo tài khoản. Nhập địa chỉ email mà người đó sử dụng thường xuyên nhất.

  • Nếu người bạn thêm không có địa chỉ email, gõ nhẹ hoặc bấm Đăng ký địa chỉ email mới. Miễn phí khi đăng ký.

  • Nếu người bạn thêm vào là trẻ em, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản trẻ em.

 5. Làm theo hướng dẫn để hoàn tất thiết đặt tài khoản.

Ghi chú

 • Nếu đang gặp sự cố với tài khoản Microsoft, bạn có thể thử chạy Trình gỡ lỗi tài khoản Microsoft. Đó là một công cụ tự động có thể tìm và tự động khắc phục một số sự cố. Trình gỡ rối này chỉ có sẵn ở tiếng Anh nhưng sẽ hoạt động ở tất cả các ngôn ngữ.

Tạo tài khoản cục bộ

Tài khoản cục bộ là tài khoản cho phép bạn đăng nhập vào một PC duy nhất. Để tạo tài khoản cục bộ, bạn cần một tài khoản riêng biệt cho mỗi PC bạn dùng. Sẽ không có thiết đặt nào được đồng bộ giữa các Windows 8.1 PC bạn sử dụng và bạn sẽ không tận dụng được lợi ích khi kết nối PC với tệp, thiết đặt, ứng dụng và dịch vụ trực tuyến trong đám mây và có thể truy cập từ bất kỳ đâu. Bạn cũng không thể tải xuống ứng dụng từ Windows Store nếu không có tài khoản Microsoft.

Để tạo tài khoản cục bộ

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản khác.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm Thêm tài khoản, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Đăng nhập không cần tài khoản Microsoft (không khuyên dùng).

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tài khoản cục bộ.

 5. Nhập tên người dùng cho tài khoản mới.

 6. Nếu bạn muốn người này đăng nhập bằng mật khẩu, nhập và kiểm chứng mật khẩu, thêm gợi ý mật khẩu, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo.

  Nếu PC của bạn ở trên một miền, tùy vào thiết đặt bảo mật của miền mà bạn có thể bỏ qua bước này rồi gõ nhẹ hoặc bấm Tiếp theo, nếu bạn muốn.

 7. Gõ nhẹ hoặc bấm Hoàn tất.
Bạn cần được trợ giúp thêm?