Bạn có thể sử dụng Dọn Đĩa để giảm số lượng tệp không cần thiết trên ổ đĩa giúp PC của bạn chạy nhanh hơn. Nó có thể xóa các tệp hệ thống và tệp tạm thời, dọn sạch Thùng rác và loại bỏ nhiều loại mục khác mà bạn có thể không cần nữa.

Để xóa tệp

Quy trình sau đây sẽ xóa tệp được liên kết với tài khoản người dùng của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Dọn Đĩa để xóa tệp hệ thống trên PC.

 1. Để mở Dọn Đĩa từ bàn làm việc, trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết đặt), gõ nhẹ hoặc bấm bấm Pa-nen Điểu khiển, gõ Người quản trị vào hộp Tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Công cụ Quản trị, rồi gõ đúp hoặc bấm đúp vào Dọn Đĩa.

 2. Trong danh sách Ổ đĩa, chọn ổ đĩa bạn muốn dọn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 3. Trong hộp thoại Dọn Đĩa, chọn hộp kiểm cho loại tệp bạn muốn xóa bỏ, gõ nhẹ hoặc bấm OK, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xóa bỏ tệp.

Để xóa tệp hệ thống

Quy trình sau đây sẽ xóa tệp hệ thống trên PC của bạn. Tùy chọn này cùng với việc dọn dẹp tệp được liên kết với tài khoản của bạn cho phép bạn xóa cài đặt Windows trước đây, tệp Windows Defender và tệp nhật ký nâng cấp Windows mà bạn có thể không cần nữa.

 1. Để mở Dọn Đĩa từ bàn làm việc, trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc dưới bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên, rồi bấm Thiết đặt), gõ nhẹ hoặc bấm bấm Pa-nen Điểu khiển, gõ Người quản trị vào hộp Tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Công cụ Quản trị, rồi gõ đúp hoặc bấm đúp vào Dọn Đĩa.

 2. Trong danh sách Ổ đĩa, gõ nhẹ hoặc bấm vào ổ đĩa bạn muốn dọn rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 3. Trong hộp thoại Dọn Đĩa, gõ nhẹ hoặc bấm Dọn sạch tệp hệ thống. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 4. Trong danh sách Ổ đĩa, chọn ổ đĩa bạn muốn dọn, rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK.

 5. Trong hộp thoại Dọn Đĩa, chọn hộp kiểm cho loại tệp bạn muốn xóa rồi gõ nhẹ hoặc bấm OK, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xoá bỏ tệp.

 6. Nếu bạn muốn giải phóng thêm dung lượng trên PC của bạn, gõ nhẹ hoặc bấm Thêm Tùy chọn và chọn từ các tùy chọn:

  • Chương trình và Tính năng. Dỡ cài đặt chương trình bạn không còn sử dụng nữa. Cột Kích cỡ hiển thị dung lượng mỗi chương trình sử dụng.

  • Khôi phục Hệ thống và Sao chép Bóng. Xóa bỏ tất cả ngoại trừ điểm khôi phục mới nhất trên ổ đĩa. Khôi phục Hệ thống sử dụng các điểm khôi phục để trả tệp hệ thống về điểm thời gian trước. Nếu PC đang chạy bình thường, bạn có thể tiết kiệm dung lượng bằng cách xóa các điểm khôi phục trước. Trong một số phiên bản Windows, điểm khôi phục bao gồm các phiên bản tệp trước được biết như là các bản sao bóng và ảnh sao lưu. Các tệp và ảnh này cũng sẽ bị xóa.
Bạn cần được trợ giúp thêm?