Tùy chọn tải xuống Windows Essentials

Windows Essentials là một bộ chương trình Windows miễn phí, chẳng hạn như Trình làm Phim, Phòng Ảnh, Thư và Trình ghi. Các chương trình này có thể giúp bạn sắp xếp, chỉnh sửa ảnh và video, quản lý email, tạo bài đăng blog và giữ các tệp của bạn luôn đồng bộ hóa. Ấn bản Windows Essentials mà bạn có thể tải xuống phụ thuộc vào việc bạn đang chạy phiên bản Windows nào. Hãy kiểm tra danh sách sau đây để biết thêm thông tin rồi chọn ngôn ngữ và ấn bản để tải xuống.

Ấn bản Essentials Phiên bản Windows Tính năng nào được bao gồm
Ấn bản Essentials

Windows Essentials 2012

Phiên bản Windows

Windows 7, Windows 8Windows 8.1

Tính năng nào được bao gồm

Trình làm Phim, Phòng Ảnh, OneDrive, An toàn Gia đình, Thư, Trình ghi*

Ấn bản Essentials

Windows Live Essentials 2011

Phiên bản Windows

Windows Vista

Tính năng nào được bao gồm

Phần mềm này không còn khả dụng để tải xuống. Tìm hiểu thêm

Ấn bản Essentials

Windows Live Essentials 2009

Phiên bản Windows

Windows XP

Tính năng nào được bao gồm

Phần mềm này không còn khả dụng để tải xuống. Tìm hiểu thêm về việc kết thúc hỗ trợ Windows XP

Nội dung tải xuống trên toàn thế giới


Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn tải xuống Windows Essentials 2012.

Xem yêu cầu hệ thống

Bấm vào liên kết tải xuống nghĩa là bạn đồng ý với thỏa thuận dịch vụ điều khoản về quyền riêng tư của Microsoft . Bản tải xuống có thể bao gồm bản cập nhật cho các chương trình của Microsoft mà bạn đã có. Bạn sẽ tải các bản cập nhật trong tương lai cho các chương trình của Microsoft từ Microsoft Update. Phần mềm này cũng có thể tải xuống và tự động cài đặt một số bản cập nhật. Tìm hiểu thêm


* Không phải tất cả các chương trình trong bộ đều cài đặt hoặc hoạt động tối ưu với tất cả các hệ điều hành. Tìm hiểu thêm