Tất cả các dịch vụ và ứng dụng email của Microsoft giúp bạn gửi, đọc và trả lời email và duy trì sắp xếp. Các dịch vụ và ứng dụng đó cũng bao gồm lịch và danh sách liên hệ. Vậy dịch vụ và ứng dụng email nào phù hợp cho bạn?

Mỗi ứng dụng hoặc dịch vụ có các lợi thế khác nhau, tùy thuộc vào tính năng nào quan trọng nhất với bạn. Tùy chọn sau đây có sẵn cho Windows 8.

Ứng dụng Thư

Ứng dụng Thư
Ứng dụng Thư tập hợp tất cả tài khoản email của bạn:
 • Quản lý email, danh bạ và lịch của bạn (bằng các ứng dụng Lịch và Mọi người), tất cả miễn phí là một phần của Windows 8 hoặc Windows RT.

 • Xem email từ các tài khoản khác nhau tại một nơi—Outlook.com, Google, AOL, Yahoo! và thậm chí là email cơ quan của bạn.*

 • Truy cập vào email khi bạn đang ngoại tuyến, tuyệt vời dành cho quyền truy cập internet đo được hoặc quay số.

 • Xem trước thư đến mà không cần phải mở ứng dụng bằng cách ghim tài khoản vào màn hình Bắt đầu của bạn.

* Ứng dụng Thư không hỗ trợ tài khoản email POP3.

Tìm hiểu thêm

Outlook

Microsoft Outlook
Ứng dụng Outlook dành cho máy để bàn là một phần của bộ Office:
 • Tải Outlook khi bạn mua đăng ký Office 365 hoặc bộ Office hoặc mua dưới dạng gói độc lập.

 • Sử dụng các tính năng mạnh mẽ để quản lý email cơ quan, danh bạ, lịch và các tác vụ của bạn.

 • Kết nối với máy chủ email doanh nghiệp.

 • Xem thời gian bận/rảnh của những người khác để lên lịch cuộc họp.

 • Đọc và soạn email khi bạn ngoại tuyến.

Tìm hiểu thêm

Outlook.com

Outlook.com
Outlook.com là dịch vụ webmail cá nhân, miễn phí:
 • Truy cập vào email, lịch và danh bạ từ bất kỳ thiết bị được kết nối nào.

 • Giữ hộp thư đến của bạn ngăn nắp bằng các công cụ tự động như Xóa sạch và Hủy đăng ký một lần bấm.

 • Tạo các địa chỉ email mới để sử dụng cho các mục đích cụ thể.

 • Kết nối với danh bạ trên Facebook, Twitter hoặc LinkedIn của bạn trực tiếp từ hộp thư đến Outlook.com của bạn.

 • Sử dụng địa chỉ email Hotmail hoặc Gmail của bạn từ bên trong tài khoản Outlook.com của bạn. Tận hưởng tất cả các tính năng Outlook.com mà không gặp rắc rối khi thay đổi địa chỉ của bạn.

Tìm hiểu thêm

Windows Live Mail

Windows Live Mail
Windows Live Mail là ứng dụng email miễn phí dành cho máy tính để bàn. Ứng dụng này là một phần của Windows Essentials:
 • Tải bảng điều khiển miễn phí, tại một nơi dành cho tất cả thư của bạn, bao gồm Outlook.com, Google, AOL và Yahoo!.

 • Sử dụng địa chỉ email của bạn từ Comcast.net, Xfinity, Road Runner, Cox.net, Verizon, ATT hoặc nhà cung cấp dịch vụ email khác sử dụng POP3.

 • Truy cập vào email, lịch và danh bạ của bạn ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến, tuyệt vời dành cho việc truy cập internet được đo hoặc quay số.

 • Có trải nghiệm email giống như Outlook Express (không còn được hỗ trợ hoặc không có sẵn).

Tìm hiểu thêm