Tìm trợ giúp về các sự cố email

Microsoft cung cấp một số dịch vụ và ứng dụng email.

Outlook

Microsoft Outlook

Ứng dụng Microsoft Outlook dành cho máy tính để bàn là một phần của bộ Office.

Nhận hỗ trợ cho Outlook từ trang web Office

Thêm tài khoản Outlook.com vào Outlook

Ứng dụng Thư

Ứng dụng Thư

Ứng dụng Thư được cung cấp kèm Windows 8Windows RT.

Nếu bạn đã sử dụng Windows Live Mail hoặc Outlook Express trên máy tính cũ của mình, hãy dùng thử ứng dụng Thư.

Tìm trợ giúp cho ứng dụng Thư trên Windows 8

Windows Live Mail

Windows Live Mail

Windows Live Mail là ứng dụng email miễn phí, đầy đủ tính năng dành cho máy tính để bàn hoạt động với hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ email.

Tìm trợ giúp cho Windows Live Mail

Di chuyển email và danh bạ từ Windows Live Mail sang Outlook.com

Outlook Express

Outlook Express

Outlook Express được cung cấp kèm với các phiên bản Internet Explorer cũ và không còn khả dụng hoặc được Microsoft hỗ trợ nữa.

Nếu bạn thích Outlook Express, hãy thử dùng ứng dụng Thư hoặc Windows Live Mail.

Bạn cần được trợ giúp thêm?