Ghi chú Phát hành Windows Essentials 2012

Windows Movie Maker 2012

Trang này cung cấp thông tin mới nhất hoặc các thông tin khác về Windows  Movie Maker 2012.

Hiển thị tất cả

Trình làm Phim và Phòng Ảnh phải được cài đặt cùng nhau

Phải cài đặt Windows Movie Maker và Windows Photo Gallery cùng nhau vì chúng có chung nhiều tính năng.

Nếu bạn cài đặt phiên bản Trình làm Phim hoặc Phòng Ảnh trước đó trên PC của mình, bạn sẽ có cả hai chương trình được cài đặt sau khi bạn nâng cấp lên các phiên bản mới.

Movie Maker không thể khởi động nếu PC của bạn không cài đặt Windows Media Player

Movie Maker không thể khởi động nếu được cài đặt trên phiên bản của Windows 7 hoặc Windows 8.1 không bao gồm Windows Media Player. Truy cập trang web Tải Windows Media Player để tải Windows 7 với Windows Media Player. Để giải quyết sự cố này cho hệ điều hành Phiên bản N của Windows 8.1, hãy truy cập Trung tâm Tải xuống của Microsoft để cài đặt Gói Tính năng Phương tiện cho tất cả các phiên bản N và KN của Windows 8.1.

Trình làm Phim không thể chạy đúng cách trên phần cứng video cũ hơn

Trình làm Phim tận dụng rộng rãi GPU của bảng mạch video của bạn (đơn vị xử lý đồ họa). PC có bảng mạch video không dành cho việc sử dụng đồ họa cao cấp hoặc bảng mạch cũ hơn có thể gặp phải sự cố hiệu ứng và video tái tạo trong Trình làm Phim. Để giải quyết sự cố này, hãy cập nhật trình điều khiển đồ họa của bạn. Chạy Windows Update và xem xem có trình điều khiển nào được cập nhật không trước khi tiếp tục. Nếu không có bản cập nhật nào và bạn vẫn đang gặp sự cố, hãy thử cài đặt trình điều khiển trực tiếp từ NVIDIA, Intel hoặc ATI/AMD:

Trên PC chạy Windows 7, Movie Maker không thể khởi động nếu cạc video của bạn không có tính năng DirectX 10. Nếu bạn thấy lỗi c945000e, “Rất tiếc, Trình làm Phim không thể khởi động. Đảm bảo máy tính của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu trước khi thử khởi động lại Trình làm Phim, sau đó thử cập nhật trình điều khiển cho cạc video nếu Trình làm Phim vẫn không khởi động”, truy cập trang web hỗ trợ của Microsoft để cài đặt bản cập nhật lên Direct3D cho cạc video DirectX 9.

Trên PC chạy Windows 8.1, phần cứng đồ họa không có trình điều khiển chuyên dụng (ví dụ: bộ điều hợp hiển thị là Bộ điều hợp Hiển thị Cơ bản của Microsoft ) có thể giới hạn hiệu suất của Movie Maker.

Âm thanh bị tắt nếu bạn tăng tốc video

Nếu bạn tăng tốc video ngoài hệ số 4, âm thanh sẽ tự động bị tắt.

Hồ sơ Mã hóa Tùy chỉnh (prx) không còn tương thích với Trình làm Phim nữa

Thiết đặt tùy chỉnh trước đó để lưu phim (Windows Live Movie Maker 2011 hoặc thiết đặt tùy chỉnh .prx trước đó) không tương thích với Windows Movie Maker 2012 và không cần phải được tạo lại.

Sự khác biệt hệ điều hành được hỗ trợ

  • Tính năng ổn định video chỉ khả dụng trên Windows 8.1.

  • Tùy chọn Chuẩn bị tệp để lưu trong hộp thoại Tùy chọn chỉ khả dụng trên Windows 8.1.

  • Tùy chọn Ghi ra DVD chỉ khả dụng trên Windows 7. Nó chỉ hiển thị nếu Windows DVD Maker được cài đặt.

Video MPEG-2 không hoạt động trên Windows 8.1

Video định dạng MPEG-2 không được hỗ trợ theo mặc định trên Windows 8.1. Video định dạng đó được hỗ trợ trong Windows 8.1 Pro có Windows Media Center. Nếu bạn đang chạy Windows 8.1 và bạn muốn dùng video định dạng MPEG-2, bạn nên nâng cấp lên Windows 8.1 Pro có Windows Media Center hoặc cài đặt giải pháp bộ giải mã video MPEG-2 của bên thứ ba.

Video MPEG-2 không hoạt động trên Windows Server 2012

Video định dạng MPEG-2 không được hỗ trợ theo mặc định trên Windows Server 2012. Nếu bạn đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 và bạn muốn dùng video định dạng MPEG-2, bạn nên cài đặt giải pháp bộ giải mã video MPEG-2 của bên thứ ba.

Movie Maker yêu cầu cấu phần bổ sung khi cài đặt trên Windows Server 2012

Bắt buộc các bước thiết lập bổ sung để khởi chạy thành công Movie Maker trên Windows Server 2012. Sau khi cài đặt Essentials thành công trên hệ điều hành của máy chủ, bạn có thể nhận thấy rằng Trình làm Phim sẽ vẫn không khởi chạy thành công. Để giải quyết sự cố này trên Windows Server 2012, vui lòng cài đặt các cấu phần máy chủ sau đây:

  • Tính năng máy chủ Nền tảng Phương tiện

  • Tính năng máy chủ Cơ sở hạ tầng và giao diện người dùngTrải nghiệm Máy tính để bàn

Chú ý

  • Việc cài đặt Gói trải nghiệm Máy tính để bàn cũng bắt buộc cài đặt tính năng Dịch vụ Chữ viết và Mực.