Làm sao để khắc phục sự cố về bộ điều hợp mạng?Nếu bạn không thể kết nối mạng, có thể bộ điều hợp mạng đang có sự cố. Đây là phần cứng giúp PC có thể kết nối mạng.

Trước tiên, hãy thử dùng trình gỡ lỗi Bộ điều hợp Mạng để tự động tìm và xử lý vấn đề. Trình gỡ lỗi này sẽ tắt và bật lại bộ điều hợp và thử một số cách sửa chữa thông thường khác:

 • Mở trình gỡ rối Bộ điều hợp Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập gỡ rối vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Gỡ rối. Gõ nhẹ hoặc bấm Mạng và Internet, gõ nhẹ hoặc bấm Bộ điều hợp Mạng, rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình của bạn.

Điều cần kiểm tra

Nếu trình gỡ lỗi Bộ điều hợp Mạng không xử lý được vấn đề, sau đây là một số cách cần thử.

Hiển thị tất cả

Hãy đảm bảo bạn đã tắt chế độ máy bay và bật giao tiếp không dây

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào biểu tượng mạng Biểu tượng mạng không dây.
 3. Đảm bảo bạn đã tắt Chế độ máy bay và bật giao tiếp không dây (Wi‑Fi hoặc băng rộng di động).

Bảo đảm bộ điều hợp mạng đã được bật

 1. Mở Trung tâm Mạng và Chia sẻ bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mạng và chia sẻ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Mạng và Chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt bộ điều hợp.

 3. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bộ điều hợp mạng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Bật. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Đặt lại bộ điều hợp mạng

Trình gỡ lỗi Bộ điều hợp Mạng sẽ thực hiện điều này tự động nhưng nếu bạn cần thực hiện thủ công, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Trung tâm Mạng và Chia sẻ bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mạng và chia sẻ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Mạng và Chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt bộ điều hợp.

 3. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bộ điều hợp mạng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tắt. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 4. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bộ điều hợp thêm lần nữa, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Bật. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

Sau khi bạn đã đặt lại bộ điều hợp, thử kết nối mạng lại hoặc chạy trình gỡ lỗi Mạng để kiểm chứng bộ điều hợp mạng đang hoạt động bình thường.

 • Mở trình gỡ rối Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Xác định và sửa vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa các vấn đề mạng.

Cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp mạng

Bạn phải đăng nhập dưới vai trò quản trị viên để làm theo các bước này.

Nếu bạn đã đặt lại bộ điều hợp nhưng vẫn không thể kết nối mạng, trước tiên hãy thử chạy trình gỡ lỗi Mạng.

Để chạy trình gỡ lỗi Mạng

 • Mở trình gỡ rối Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Xác định và sửa vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa các vấn đề mạng.

Nếu trình gỡ lỗi Mạng không tìm thấy và xử lý được vấn đề, bạn cần cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp. Đây là phần mềm cho phép bộ điều hợp mạng giao tiếp với PC. (Cập nhật trình điều khiển bộ điều hợp có thể xử lý vấn đề thiếu, hỏng cũng như hết hạn của trình điều khiển.) Có nhiều cách để làm điều này và có một số cách hữu hiệu hơn so với cách khác tùy vào loại PC và các yếu tố khác. Sử dụng quy trình sau đây theo trình tự cho đến khi bạn có thể cập nhật trình điều khiển.

Để kiểm tra trình điều khiển trong Windows Update

 1. Mở Windows Update bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc phải dưới của màn hình và di chuyển con trỏ lên trên), gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt PC, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật và phục hồi.
 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Kiểm tra ngay rồi chờ trong khi Windows tìm kiếm các cập nhật mới nhất cho PC.

 3. Bấm vào Xem chi tiết để xem các cập nhật tùy chọn. (Trình điều khiển bộ điều hợp mạng có khả năng được liệt kê là cập nhật tùy chọn.) Nếu tìm thấy cập nhật cho trình điều khiển bộ điều hợp mạng, chọn rồi gõ nhẹ hoặc bấm Cài đặt.

  Ghi chú

  • Bạn có thể cần phải khởi động lại PC để hoàn tất việc cài đặt một số cập nhật. Lưu và đóng tất cả các tệp và ứng dụng trước khi khởi động lại để bạn không mất dữ liệu của mình.

Nếu bạn không thể cập nhật trình điều khiển bằng Windows Update, hãy thử sử dụng Trình quản lý Thiết bị.

Để kiểm tra trình điều bằng cách dùng Trình quản lý Thiết bị.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Trình quản lý Thiết bị vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trình quản lý Thiết bị.‌ Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Gõ đúp hay bấm đúp Bộ điều hợp Mạng, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bộ điều hợp, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Trình điều khiển, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật Trình điều khiển.

  Nếu Windows không thể tìm thấy trình điều khiển trên PC của bạn và bạn không có kết nối Internet, bạn cần liên hệ nhà sản xuất bộ điều hợp mạng hoặc nhà sản xuất PC để lấy trình điều khiển. Kiểm tra thông tin đi kèm với bộ điều hợp mạng hoặc PC để xem có đĩa trình điều khiển không.

Nếu bạn không thể cập nhật trình điều khiển bằng Trình quản lý Thiết bị, hãy thử sử dụng Trung tâm Hành động.

Để kiểm tra trình điều bằng cách dùng Trung tâm Hành động.

 1. Mở Trung tâm Hành động bằng cách trượt nhanh vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ vào Tìm kiếm (hoặc nếu bạn dùng chuột, trỏ chuột vào góc trên bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm vào Tìm kiếm), nhập Trung tâm Hành động vào hộp tìm kiếm, gõ nhẹ hoặc bấm Thiết đặt, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Hành động.

 2. Mở rộng phần Bảo trì và tìm thông báo về trình điều khiển bộ điều hợp mạng. Nếu bạn tìm thấy một thông báo, hãy làm theo hướng dẫn để cài đặt.

 3. Nếu bạn không thấy thông báo, hãy tìm giải pháp thủ công trong phần Bảo trì rồi sau đó dưới phần Kiểm tra giải pháp để báo cáo vấn đề, gõ nhẹ hoặc bấm Kiểm tra giải pháp.

Nếu bạn không thể cập nhật trình điều khiển bằng Trung tâm Hành động, hãy tìm trình điều khiển trên trang web của nhà sản xuất.

Để tải xuống trình điều khiển từ trang web của nhà sản xuất

Nếu Windows không thể tìm thấy trình điều khiển cho bộ điều hợp mạng của bạn và bộ điều hợp cũng không đi kèm với phần mềm trình điều khiển, bạn có thể tìm trình điều khiển trên trang web của nhà sản xuất. Phần cập nhật trình điều khiển thường có trong mục hỗ trợ của các trang web này.

Đi tới trang web của nhà sản xuất để tìm rồi sau đó định vị và tải xuống trình điều khiển mới nhất cho bộ điều hợp mạng của bạn.

Nếu bạn tìm ra bản cập nhật của trình điều khiển, làm theo các bước hướng dẫn cài đặt trên trang web. Hầu hết các trình điều khiển đều tự động cài đặt. Sau khi tải xuống, bạn chỉ cần bấm đúp vào tệp để bắt đầu cài đặt rồi trình điều khiển sẽ tự cài vào PC.

Một vài bộ điều hợp mạng có các trình điều khiển cần được bạn tự cài vào. Nếu bạn tải xuống một trình điều khiển không tự cài đặt, theo cách sau:

Bạn phải đăng nhập dưới vai trò quản trị viên để thực hiện các bước này.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Tìm kiếm.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống rồi bấm Tìm kiếm.)

 2. Nhập Trình quản lý Thiết bị vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trình quản lý Thiết bị.‌ Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.

 3. Gõ đúp hay bấm đúp Bộ điều hợp Mạng, nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bộ điều hợp, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Thuộc tính

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tab Trình điều khiển, gõ nhẹ hoặc bấm Cập nhật Trình điều khiển, rồi làm theo hướng dẫn. Yêu cầu quyền quản trị viên Nếu được nhắc nhập mật khẩu người quản trị hay xác nhận, hãy gõ mật khẩu hay xác nhận.

Sau khi bạn đã cập nhật trình điều khiển, thử kết nối mạng lại hoặc chạy trình gỡ lỗi Mạng để kiểm chứng bộ điều hợp mạng đã được cập nhật và đang hoạt động bình thường.

Để chạy trình gỡ lỗi Mạng

 • Mở trình gỡ rối Mạng bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập Xác định và sửa vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Xác định và sửa các vấn đề mạng.

Nếu tất cả đều không thành công, hãy thay bộ điều hợp

Nếu bạn đã thử đặt lại bộ điều hợp mạng và cập nhật trình điều khiển nhưng trình gỡ lỗi Mạng thông báo vẫn còn vấn đề với bộ điều hợp mạng, hãy thay bộ điều hợp. Mua bộ điều hợp mạng mới và cài đặt vào PC theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc yêu cầu kỹ thuật viên dịch vụ thay thế bộ điều hợp cho bạn.

Tắt bộ điều hợp mạng

Bạn có thể tắt nếu bạn quyết định không muốn dùng bộ điều hợp mạng nào đó.

Để tắt bộ điều hợp mạng

Sẽ không thể sử dụng bộ điều hợp mạng khi tắt.

 1. Mở Trung tâm Mạng và Chia sẻ bằng cách trượt vào từ cạnh phải màn hình, gõ nhẹ Tìm kiếm (hoặc nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc trên bên phải của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, rồi bấm Tìm kiếm), nhập mạng và chia sẻ vào hộp tìm kiếm, rồi gõ nhẹ hoặc bấm Trung tâm Mạng và Chia sẻ.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thay đổi thiết đặt bộ điều hợp.

 3. Nhấn và giữ hoặc bấm chuột phải vào bộ điều hợp mạng, sau đó gõ nhẹ hoặc bấm Tắt. Yêu cầu quyền quản trị viên Bạn có thể được yêu cầu mật khẩu người quản trị hoặc xác nhận lựa chọn của bạn.Bạn cần được trợ giúp thêm?