Tuyên bố về quyền riêng tư của chương trình phần mềm Microsoft Chính hãng

Cập nhật Lần cuối: Tháng 6 năm 2013

Microsoft cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và giúp bảo vệ các khách hàng và đối tác của mình khỏi phần mềm sao chép bất hợp pháp. Sử dụng bản sao phần mềm Microsoft chính hãng, được cấp phép đúng giúp đảm bảo bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các tính năng và bản cập nhật mới nhất từ Microsoft.

Công cụ chương trình Phần mềm Microsoft Chính hãng (được gọi là “Windows Genuine Advantage” trong Windows XP và “Công nghệ Kích hoạt Windows” trong Windows Vista và Windows 7) bao gồm:

 • Xác thực giúp xác định xem bạn có đang chạy bản sao được cấp phép đúng của phần mềm Microsoft không. Xác thực sẽ phát hiện và có thể tắt "các khai thác kích hoạt" là phần mềm tránh né hoặc bỏ qua các cấu phần kích hoạt, xác thực hoặc cấp phép sản phẩm của Microsoft. Sự có mặt của các khai thác kích hoạt cho thấy rằng nhà cung cấp phần mềm hoặc phần cứng có thể đã can thiệp vào phần mềm Microsoft chính hãng để cho phép bán phần mềm sao chép bất hợp pháp. Các khai thác kích hoạt có thể gây trở ngại cho hoạt động thông thường của phần mềm của bạn.

 • Thông báo hiển thị các nhắc nhở định kỳ chẳng hạn như có sự cố với cấu phần giấy phép Windows của bạn hoặc có gói dịch vụ mới hơn dành cho phần mềm Windows của bạn. Tại thời điểm này, cấu phần Thông báo được cung cấp trên Windows XP, Windows Vista và Windows 7 và tại các quốc gia được chọn, trên Office XP, Office 2003 và Office 2007.

 • Bản cập nhật Phát hiện Khai thác Kích hoạt Windows dành cho Windows Vista và Bản cập nhật cho Công nghệ Kích hoạt dành cho Windows 7 được sử dụng để kiểm tra máy tính của bạn về các khai thác kích hoạt đã biết và thông báo cho bạn nếu phát hiện bất kỳ khai thác kích hoạt nào.

Để khuyến khích việc sử dụng phần mềm được cấp phép đúng một cách hiệu quả, những công cụ này được thiết kế để trở thành một phần vĩnh viễn của phần mềm Microsoft.

Dữ liệu nào được thu thập?

Để giúp bạn xác thực phần mềm của mình, công cụ Phần mềm Microsoft Chính hãng phải thu thập một lượng thông tin nhất định về cấu hình và trạng thái từ máy tính của bạn. Công cụ không thu thập tên, địa chỉ hoặc địa chỉ email của bạn.

Công cụ thu thập các thông tin như:

 • Nhà sản xuất và kiểu máy tính

 • Thông tin máy tính chuẩn, chẳng hạn như địa chỉ IP, phiên bản hệ điều hành, phiên bản phần mềm, phiên bản trình duyệt và thiết đặt vùng và ngôn ngữ

 • Công cụ sẽ gán cho máy tính của bạn một số duy nhất (Mã định danh Duy nhất Toàn cầu hoặc GUID)

 • Khóa Sản phẩm (dạng băm) và ID Sản phẩm

 • Tên BIOS, số bản hiệu chỉnh và ngày hiệu chỉnh

 • Số sê-ri dung lượng ổ cứng (dạng băm)

 • Liệu việc cài đặt có thành công không nếu một quá trình được thực hiện

 • Kết quả của việc kiểm tra xác thực, bao gồm mã lỗi và thông tin về mọi khai thác kích hoạt và bất kỳ phần mềm độc hại hoặc trái phép nào liên quan được tìm thấy hoặc tắt, bao gồm:

  • Mã định danh của khai thác kích hoạt

  • Trạng thái hiện tại của khai thác kích hoạt, chẳng hạn như đã dọn sạch hoặc bị cách ly

  • Nhận dạng nhà sản xuất thiết bị gốc

  • Tên tệp của khai thác kích hoạt và tệp băm, cũng như mã băm của các cấu phần phần mềm liên quan có thể cho thấy sự có mặt của khai thác kích hoạt

 • Tên và mã băm của nội dung tệp hướng dẫn khởi động của máy tính (thường được gọi là tệp khởi động) để giúp chúng tôi khám phá các khai thác kích hoạt sửa đổi tệp này.

Dữ liệu được thu thập khi nào?

Công cụ phần mềm Microsoft chính hãng thu thập dữ liệu được mô tả ở trên tại các khoảng thời gian sau:

 • Đối với các máy chạy Windows Vista SP1 và các gói dịch vụ mới hơn, dữ liệu được thu thập sau khi cài đặt Bản cập nhật Phát hiện Khai thác Kích hoạt Windows dành cho Windows Vista. Ngoài ra, dữ liệu được thu thập và gửi tới Microsoft mỗi 30 ngày ngay cả khi không phát hiện được khai thác kích hoạt nào; không dữ liệu nào được gửi từ Windows Vista RTM.

 • Đối với các máy chạy Windows 7, dữ liệu được thu thập sau khi cài đặt Bản cập nhật cho Công nghệ Kích hoạt Windows dành cho Windows 7. Ngoài ra, dữ liệu được thu thập và gửi tới Microsoft mỗi 90 ngày ngay cả khi không phát hiện được khai thác kích hoạt nào. Tuy nhiên, nếu Bản cập nhật cho Công nghệ Kích hoạt Windows dành cho Windows 7 thấy rằng các tệp Windows cần thiết đã bị can thiệp, thì dữ liệu thu thập được từ máy tính đó sẽ được gửi mỗi 7 ngày cho đến khi Windows trở thành chính hãng.

Lưu ý: Bạn có thể tìm thấy chi tiết về dữ liệu thu thập được trong quá trình kích hoạt phần mềm Microsoft trong tuyên bố về quyền riêng tư của sản phẩm đó.

Dữ liệu này được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin này để:

 • Giúp ngăn việc sử dụng phần mềm không được cấp phép đúng.

 • Cải thiện phần mềm và dịch vụ của chúng tôi.

 • Tạo số liệu thống kê tổng hợp.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu tổng hợp với người khác, chẳng hạn như nhà cung cấp phần cứng và phần mềm cũng như người được cấp phép số lượng lớn để giúp bảo vệ khóa giấy phép của họ. Microsoft không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin này nhằm nhận dạng hoặc liên hệ với bạn ngoại trừ để ngăn và giảm việc sử dụng sản phẩm không được cấp phép.

Bạn có những quyền kiểm soát nào?

Người dùng có thể tùy chỉnh một số khía cạnh của cấu phần Thông báo trên Windows XP. Nếu cấu phần được cài đặt, bấm chuột phải vào biểu tượng Thông báo trong khay hệ thống để biết thêm thông tin về các quyền kiểm soát có sẵn.

Thay đổi đối với tuyên bố về quyền riêng tư

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này. Khi chúng tôi cập nhật, chúng tôi sẽ sửa lại ngày "cập nhật lần cuối" ở đầu tuyên bố về quyền riêng tư. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại tuyên bố về quyền riêng tư này định kỳ để được thông báo về cách Microsoft bảo vệ thông tin của bạn.

Để biết thêm thông tin

Nếu bạn có thắc mắc về tuyên bố này hoặc cho rằng chúng tôi không tuân thủ tuyên bố, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu web của chúng tôi. Hoặc bạn có thể gửi thư tới:

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052