Quay trở lại tài khoản Microsoft của bạn nếu tài khoản đó đã bị xâm phạm

Nếu tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, điều này có nghĩa là ai đó có thể đang sử dụng tài khoản của bạn để truy cập thông tin cá nhân hoặc gửi thư rác. Chúng tôi có thể giúp bạn lấy lại tài khoản của mình và ngăn điều này xảy ra lần nữa.

Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft, hãy xem Tài khoản Microsoft là gì?

Tại sao tài khoản của tôi bị chặn?

Chúng tôi nhận thấy hành động bất thường trong tài khoản của bạn nên chúng tôi đã tạm thời chặn tài khoản đó. Chúng tôi biết rằng việc tài khoản bị chặn có thể gây khó chịu cho bạn, nhưng đó là một công cụ quan trọng để giúp chúng tôi bảo vệ tất cả khách hàng của mình, trong đó có bạn, khỏi email rác và hành vi lừa đảo trực tuyến.

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn cho rằng tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, bạn nên cố gắng đăng nhập trực tuyến. (Nếu bạn đã đăng nhập trên thiết bị của bạn, hãy đăng xuất đầu tiên)

  • Nếu bạn đã đăng nhập thành công, bạn sẽ thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức. Điều này sẽ ngăn bất cứ ai biết mật khẩu của bạn truy cập vào tài khoản.

  • Nếu bạn không đăng nhập được vào tài khoản của mình thì có thể mật khẩu của bạn đã bị người khác thay đổi. Chọn Không thể truy cập tài khoản của bạn? rồi đến Tôi nghĩ người nào đó khác đang sử dụng tài khoản Microsoft của tôi. Làm theo hướng dẫn để khôi phục tài khoản của bạn.

Bạn cũng có thể truy cập trực tiếp trang Đặt lại mật khẩu của bạn và làm theo hướng dẫn.

Giữ tài khoản của bạn bảo mật hơn trong tương lai

Hãy xem các mẹo của chúng tôi để Giúp bảo vệ tài khoản Microsoft của bạn. Để giúp bạn tránh bị chặn tài khoản, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem Những việc nên làm và không nên làm để tạo mật khẩu mạnh rồi thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn. Việc thêm thông tin bảo mậtn có thể giúp bạn khôi phục tài khoản dễ dàng hơn nếu ai đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc khi bạn quên mật khẩu. Vì thông tin này được dùng cho sự an toàn của bạn, bạn nên thêm nhiều thông tin nhất có thể. Chúng tôi không bao giờ sử dụng thông tin bảo mật của bạn cho mục đích tiếp thị. Thông tin này chỉ để xác minh danh tính của bạn.

Bạn cần được trợ giúp thêm?