Truy cập lại tài khoản Microsoft của bạn nếu tài khoản đã bị xâm phạm

Nếu tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, điều này có nghĩa là ai đó có thể đang sử dụng tài khoản của bạn để truy nhập thông tin cá nhân hoặc gửi thư rác. Chúng tôi có thể giúp khôi phục tài khoản của bạn và ngăn điều này tiếp diễn.

Để biết thêm thông tin về Microsoft, hãy xem Tài khoản Microsoft là gì?

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn cho rằng tài khoản Microsoft của mình đã bị xâm phạm, thì bạn nên cố gắng đăng nhập trực tuyến.

Để đăng nhập trực tuyến vào tài khoản Microsoft của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu vẫn không thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, bạn nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức. Điều này sẽ ngăn bất cứ ai biết mật khẩu của bạn truy nhập vào tài khoản. Nhấn hoặc bấm trang Bảo mật & mật khẩu, nhấn hoặc bấm vào Thay đổi mật khẩu của bạn, sau đó làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn không đăng nhập được vào tài khoản của mình, thì có thể mật khẩu của bạn đã bị thay đổi. Nhấn hoặc bấm vào Không thể truy cập tài khoản của bạn, chọn Tôi nghĩ ai đó đang sử dụng tài khoản Microsoft của tôi, nhấn hoặc bấm vào Tiếp theo, rồi làm theo hướng dẫn.

   Bạn cũng có thể trực tiếp truy cập trang Đặt lại mật khẩu của bạn, rồi làm theo hướng dẫn.

Giữ tài khoản của bạn bảo mật hơn trong tương lai

Việc thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn có thể giúp bạn khôi phục tài khoản dễ dàng hơn nếu ai đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc khi bạn quên mật khẩu. Vì thông tin này được sử dụng vì sự an toàn của bạn, nên tốt hơn là bạn thêm càng nhiều càng tốt.

Để thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft và đi tới Bảo mật & mật khẩu.

 2. Trong phần Thông tin bảo mật giúp giữ cho tài khoản của bạn được bảo mật, làm theo hướng dẫn để thêm hoặc cập nhật các loại thông tin bảo mật khác nhau (chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế).

Cần thêm trợ giúp?