Vào lại tài khoản Microsoft của bạn nếu tài khoản đã bị xâm phạm

Nếu tài khoản Microsoft của bạn đã bị xâm phạm, điều này có nghĩa là ai đó có thể đang sử dụng tài khoản của bạn để truy cập thông tin cá nhân hoặc gửi thư rác. Chúng tôi có thể giúp bạn lấy lại tài khoản của mình và ngăn điều này xảy ra lần nữa.

Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft, hãy xem Tài khoản Microsoft là gì?

Thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu của bạn

Nếu bạn cho rằng tài khoản Microsoft của mình đã bị xâm phạm, thì bạn nên cố gắng đăng nhập trực tuyến.

Cách đăng nhập trực tuyến vào tài khoản Microsoft của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn vẫn có thể đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình, thì bạn nên thay đổi mật khẩu ngay lập tức. Điều này sẽ ngăn bất cứ ai biết mật khẩu của bạn truy cập vào tài khoản. Trong Bảo mật & quyền riêng tư, nhấn hoặc bấm Đổi mật khẩu, sau đó làm theo hướng dẫn.

  • Nếu bạn không đăng nhập được vào tài khoản của mình, thì có thể mật khẩu của bạn đã bị thay đổi. Nhấn hoặc bấm Không thể truy cập tài khoản của bạn?, Chọn Tôi nghĩ ai đó đang sử dụng tài khoản Microsoft của tôi, nhấn hoặc bấm Tiếp theo, sau đó làm theo hướng dẫn.

   Bạn cũng có thể trực tiếp vào trang Đặt lại mật khẩu của mình, sau đó làm theo hướng dẫn.

Giữ tài khoản của bạn bảo mật hơn trong tương lai

Việc thêm thông tin bảo mật vào tài khoản của bạn có thể giúp bạn khôi phục tài khoản dễ dàng hơn nếu ai đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản hoặc khi bạn quên mật khẩu. Do thông tin này được sử dụng vì sự an toàn của bạn, nên tốt hơn là bạn thêm càng nhiều càng tốt. Chúng tôi không bao giờ sử dụng thông tin bảo mật cho mục đích tiếp thị — thông tin này chỉ để xác minh danh tính của bạn.

Cách thêm thông tin bảo mật vào tài khoản Microsoft của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn, sau đó truy cập trang Bảo mật & quyền riêng tư.

 2. Trong mục Thông tin bảo mật giúp giữ cho tài khoản của bạn an toàn, nhấn hoặc bấm Thêm thông tin bảo mật và làm theo hướng dẫn để thêm các loại thông tin bảo mật khác nhau (chẳng hạn như số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế).

Cần thêm trợ giúp?