Tải Trình làm Phim

Sử dụng bảng này để tìm đúng phiên bản của Trình làm Phim Windows hoặc Trình làm Phim Windows Live cho hệ thống của bạn.
Tôi đang chạy phiên bản nào của Windows?

Hệ điều hành Phiên bản Trình làm Phim Cách tải
Hệ điều hành

Windows 8.1, Windows 8 và Windows 7

Phiên bản Trình làm Phim

Trình làm Phim Windows 2012

Cách tải
Tải ngay

Lưu ý: Trình làm Phim được bao gồm trong bộ chương trình Windows Essentials 2012.

Hệ điều hành

Windows RT 8.1Windows RT

Phiên bản Trình làm Phim

Không có

Cách tải

Trình làm Phim Windows không khả dụng cho Windows RT 8.1Windows RT.

Hệ điều hành

Windows Vista

Phiên bản Trình làm Phim

Trình làm Phim Windows 6.0 dành cho Windows Vista
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Được bao gồm trong các phiên bản Windows Vista Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business và Enterprise.

Hệ điều hành

Windows XP

Phiên bản Trình làm Phim

Trình làm Phim Windows 2.1
Tìm hiểu thêm

Cách tải

Đi kèm Windows XP SP2 và SP3. Tải gói dịch vụ mới nhất dành cho PC của bạn.

Lưu ý: Trình làm Phim 2.1 không được cung cấp riêng biệt với các gói dịch vụ của Windows XP.