Tải Movie Maker

Sử dụng bảng này để tìm đúng phiên bản Windows Movie Maker hoặc Windows Live Movie Maker cho hệ thống của bạn.
Tôi đang chạy phiên bản Windows nào?

Hệ điều hành
Phiên bản Movie Maker
Cách tải

Windows 8

Windows Movie Maker 2012

Windows 7

Windows Movie Maker 2012

Windows Vista

Windows Movie Maker 6.0 dành cho Windows Vista
Tìm hiểu thêm

Đi kèm Windows Vista.

Windows Vista

Windows Movie Maker 2.6 dành cho Windows Vista
Tìm hiểu thêm

Lưu ý: Chỉ dành cho các PC không thể sử dụng phiên bản cài đặt sẵn của Movie Maker được liệt kê ở trên.

Windows XP

Windows Movie Maker 2.1
Tìm hiểu thêm

Đi kèm Windows XP SP2 và SP3. Tải gói dịch vụ mới nhất dành cho PC của bạn.

Lưu ý: Movie Maker 2.1 không được cung cấp riêng biệt với các gói dịch vụ của Windows XP.