Trợ giúp cho ứng dụng Sức khỏe & Thể hình


Thể hình

Làm cách nào để tôi theo dõi thông tin bài tập trong bộ theo dõi bài tập?

Bộ theo dõi bài tập cho phép bạn theo dõi hoạt động thể dục hàng ngày và lưu giữ hồ sơ về các bài tập hàng ngày. Bạn có thể đồng bộ dữ liệu bộ theo dõi trên các thiết bị bằng cách kết nối với HealthVault, một dịch vụ trực tuyến miễn phí của Microsoft.

 1. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên hoặc bấm chuột phải, rồi chọn Bộ theo dõi Bài tập dưới phần Bộ theo dõi.

 2. Dựa trên việc bạn muốn thêm hoạt động về tim mạch hay bài tập thể lực, bạn có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào nút + Bài tập.

 3. Bạn có thể chọn bài tập từ danh sách ưa chuộng hoặc nhập tên bài tập vào hộp tìm kiếm và chọn từ các đề xuất. Bạn cũng có thể nhấn Enter để lấy thêm kết quả.

 4. Bạn có thể điều chỉnh chi tiết bài tập. Nó có thể thay đổi dựa trên bài tập là hoạt động về tim mạch hay bài tập thể lực.

 5. Bạn cũng có thể thêm một loạt các bài tập làm bài tập theo vòng tròn bằng cách gõ nhẹ vào hộp kiểm Lưu làm bài tập theo vòng tròn ở phần dưới cùng.

 6. Bạn cũng có thể chỉnh sửa trong hàng bài tập ở bước sau.

Tab phân tích cung cấp cho bạn thêm thông tin về các bài tập bạn đã thêm vào bộ theo dõi.

Y tế

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi thay đổi hoặc sắp xếp lại các bộ theo dõi trong phần Bộ theo dõi Sức khỏe?

Bộ theo dõi Sức khỏe cho phép bạn theo dõi cân nặng, cholesterol, huyết áp và lịch tiêm vắc-xin, tổng hợp toàn bộ thông tin vào một nơi để bạn dễ dàng tham khảo và theo dõi.

 1. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên hoặc bấm chuột phải rồi chọn Bộ theo dõi Sức khỏe dưới phần Bộ theo dõi.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào nút Quản lý Bộ theo dõi ở góc phải trên và chọn/xóa bộ theo dõi cụ thể bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào tên bộ theo dõi.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài danh sách thả xuống để đóng hoặc xem danh sách các bộ theo dõi.

Để sắp xếp lại các bộ theo dõi, bạn có thể làm như sau:

 1. Xóa tất cả bộ theo dõi khỏi danh sách thả xuống của phần Quản lý Bộ theo dõi như đã nêu trong phần trước.

 2. Chọn các bộ theo dõi bạn thích để sử dụng theo thứ tự bạn muốn hiển thị trên trang từ trái sang phải. Ví dụ, nếu bạn muốn xem Bộ theo dõi Huyết áp rồi đến Bộ theo dõi Cholesterol thì bạn nên bỏ chọn tất cả bộ theo dõi và gõ nhẹ hoặc bấm vào Huyết áp rồi đến Cholesterol.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bất kỳ đâu bên ngoài danh sách thả xuống để đóng hoặc xem danh sách các bộ theo dõi.

Làm cách nào để tôi thu hẹp về điều kiện cụ thể một cách hiệu quả từ Bộ kiểm tra Triệu chứng?

Bộ kiểm tra triệu chứng cho phép bạn chọn một bộ phận cơ thể cụ thể, chọn từ danh sách các triệu chứng liên quan rồi thu hẹp về danh sách các điều kiện có thể trước khi đọc các điều kiện riêng.

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh hoặc bấm chuột phải rồi chọn Bộ kiểm tra Triệu chứng từ danh sách.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào danh sách thả xuống về Giới tính để chọn kiểu cơ thể người thích hợp gần giống nhất với người có triệu chứng. Việc này giúp hiển thị thêm nhiều tập hợp triệu chứng liên quan hơn dựa trên kiểu được chọn.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bộ phận cơ thể liên quan hoặc chọn từ Các triệu chứng không cụ thể.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào một hoặc nhiều triệu chứng từ danh sách các triệu chứng.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Triệu chứng nằm trong mức triệu chứng thứ hai để lọc danh sách các điều kiện có thể.

 6. Chọn điều kiện từ danh sách cuối các điều kiện để đọc và hiểu thêm về nó.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng tính năng Cơ thể Người ở chế độ 3D để hiểu thêm về một cơ thể cụ thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện mà bạn đã tìm kiếm.

Làm cách nào để tôi duyệt tìm một bộ phận cơ thể cụ thể bằng cách sử dụng cơ thể người ở chế độ 3D?

Cơ thể người ở chế độ 3D cho phép bạn chọn từ các hệ cơ quan khác nhau của cơ thể người và chọn các bộ phận cơ thể cụ thể để đọc thêm về chúng.

 1. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên rồi chọn Cơ thể Người ở chế độ 3D từ danh sách.

 2. Chọn giới tính thích hợp cho mô hình người bằng cách gõ nhẹ biểu tượng giới tính dưới cơ thể người.

 3. Chọn hệ cơ quan liên quan như hệ thần kinh hoặc hệ cơ nếu cần, dựa trên điều bạn đang tìm kiếm.

 4. Xoay và cuộn đến phần cơ thể liên quan. Bạn cũng có thể gõ nhẹ hoặc bấm vào vùng cụ thể để phóng to.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm vào bộ phận cơ thể hoặc cơ quan cụ thể để tô sáng nó và xem bài viết liên quan để có thêm thông tin.

 6. Bạn cũng có thể sử dụng các tab Giải phẫu Có liên quan và Hệ Có liên quan để xem các bài viết liên quan.

 7. Bất cứ lúc nào, bạn có thể làm mới màn hình về mặc định bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào nút làm mới dưới cơ thể người.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tính năng Bộ kiểm tra Triệu chứng để kiểm tra các triệu chứng có thể và các điều kiện liên quan.

Dinh dưỡng

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi tùy chỉnh mục tiêu calo hàng ngày?

Mục tiêu calo hàng ngày là lượng calo được đề xuất cho bạn dựa trên lối sống, mục tiêu cân nặng và thông tin khác trên hồ sơ của bạn. Bạn có thể sử dụng mục tiêu calo đề xuất hoặc đặt mục tiêu calo tùy chọn từ ngăn Cá nhân hóa.

 1. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên hoặc bấm chuột phải, chọn Bộ theo dõi, rồi chọn Bộ theo dõi Chế độ ăn kiêng.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm thẻ Tìm mục tiêu calo đề xuất hàng ngày của bạn hoặc gõ nhẹ Hồ sơ của tôi trong phần Truy cập Nhanh để mở ngăn Cá nhân hóa.

 3. Trong ngăn Cá nhân hóa, hoàn thành phần Hồ sơ của tôi và Mục tiêu calo của tôi để lấy mục tiêu calo đề xuất dựa trên mục tiêu cân nặng của bạn hoặc đặt mục tiêu calo tùy chọn.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm bên ngoài ngăn Cá nhân hóa và mục tiêu calo tùy chọn của bạn sẽ được cập nhật.

Làm cách nào để tôi tìm và thêm thực phẩm và Bộ theo dõi Chế độ ăn kiêng?

Bạn có thể theo dõi chế độ ăn kiêng và tính lượng calo bằng Bộ theo dõi Chế độ ăn kiêng.

 1. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên hoặc bấm chuột phải, chọn Bộ theo dõi, rồi chọn Bộ theo dõi Chế độ ăn kiêng.

 2. Thêm mặt hàng thực phẩm dưới phần thực phẩm liên quan.

 3. Bạn có thể tìm kiếm thực phẩm bằng cách nhập truy vấn vào hộp tìm kiếm. Chọn tùy chọn từ danh sách đề xuất hoặc nhấn Enter để lấy thêm kết quả.

 4. Khi bạn liên tục thêm thực phẩm vào Bộ theo dõi Chế độ ăn kiêng, bạn có thể sử dụng thẻ Gần đây và Ưa chuộng để thêm nhanh hơn. Bạn cũng có thể them thực phẩm tùy chọn bằng thẻ Tùy chọn.

 5. Gõ nhẹ hoặc bấm Xong để thêm thực phẩm đã chọn vào bộ theo dõi. Để hủy việc thêm thực phẩm, gõ nhẹ hoặc bấm bên ngoài cửa sổ bật lên Thêm thực phẩm.

Làm cách nào để tôi thêm thực phẩm tùy chọn vào danh sách các mặt hàng thực phẩm hiện có và tôi có thể thêm tất cả các chi tiết nào?

Ngoài danh sách nhiều mặt hàng thực phẩm bạn có thể chọn trong khi theo dõi chế độ ăn kiêng, ứng dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing còn cho phép bạn thêm thông tin dinh dưỡng và thực phẩm tùy chọn.

 1. Trượt nhanh xuống từ cạnh trên hoặc bấm chuột phải, rồi dưới phần Bộ theo dõi, chọn Bộ theo dõi Chế độ ăn kiêng.

 2. Thêm mặt hàng thực phẩm dưới phần thực phẩm liên quan.

 3. Cuộn đến thẻ tùy chọn trong phần Thêm thực phẩm.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm vào tiêu đề Nhập Thực phẩm Tùy chọn trong phần đó.

 5. Hơn nữa, nếu bạn nhập truy vấn tìm kiếm và nhấn Enter, bạn sẽ nhìn thấy Thêm thực phẩm này làm thực phẩm tùy chọn ở cuối danh sách kết quả tìm kiếm.

 6. Nhập chi tiết thực phẩm tùy chọn bao gồm Tên Thực phẩm, Khẩu phần ăn và Lượng calo.

 7. Gõ nhẹ hoặc bấm Lưu khi bạn đã nhập chi tiết. Thực phẩm tùy chọn hiện ngay dưới tab Tùy chọn.

Bạn còn có thể nhập chất béo, protein và carbohydrate có trong thực phẩm tùy chọn theo gam. Điều này giúp theo dõi lượng phần trăm tiêu thụ của chúng trong một ngày cụ thể cùng với lượng calo đã tiêu thụ.

Làm cách nào để tôi so sánh các mặt hàng thực phẩm?

So sánh các mặt hàng thực phẩm giúp bạn hiểu rõ hơn về những thứ bạn đã tiêu thụ và nhờ đó đưa ra quyết định hiểu biết hơn liên quan đến việc chọn lựa giữa các mặt hàng thực phẩm khác nhau và khẩu phần ăn của chúng. Tính năng cho phép bạn so sánh tất cả thông tin chế độ ăn kiêng về hai thực phẩm.

 1. Chọn Thực̣ phẩm từ phần Truy cập Nhanh.

 2. Tìm kiếm mặt hàng thực phẩm cụ thể và gõ nhẹ hoặc bấm vào một trong các tùy chọn đề xuất.

 3. Trong trang chi tiết thực phẩm, gõ nhẹ hoặc bấm vào So sánh.

 4. Tìm kiếm mặt hàng thực phẩm thứ hai và chọn từ các đề xuất

 5. Chọn các suất ăn và khẩu phần ăn thích hợp cho hai mặt hàng thực phẩm đang so sánh.

 6. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem toàn bộ chi tiết thực phẩm về bất cứ thực phẩm nào trong hai thực phẩm này bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm vào Xem Thông tin Dinh dưỡng Đầy đủ ở phần dưới cùng.

 7. Bất cứ thời điểm nào, để trở về trang chi tiết thực phẩm ban đầu, gõ nhẹ hoặc bấm vào bên ngoài pop-up So sánh Thực phẩm.

Làm cách nào để tôi diễn giải các giá trị được đề xuất bởi công cụ mục tiêu calo hàng ngày?

Công cụ mục tiêu calo hàng ngày đề xuất lượng calo đưa vào cơ thể dựa trên lối sống, mục tiêu cân nặng và thông tin hồ sơ của bạn. Có những điều nhất định cần được ghi chú khi sử dụng thông tin này trong bộ theo dõi chế độ ăn kiêng:

 • Các giá trị được cá nhân hóa và được đề xuất bằng cách giữ cho bạn ghi nhớ về mục tiêu cân nặng mong đợi Bất cứ lúc nào thay đổi về thông tin hồ sơ như giới tính, chiều cao, cân nặng và độ tuổi cũng sẽ ảnh hưởng đến các giá trị này.

 • Chế độ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe được đề xuất là tối thiểu 1200 calo. Không nên theo giá trị calo được đề xuất ít hơn 1200 calo.

 • Ứng dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing dành cho những người trên 14 tuổi. Những người dưới 14 tuổi không nên cố sử dụng công cụ này để tính mục tiêu calo được đề xuất hàng ngày.

 • Ngoài ra bạn có thể đọc qua phần khước từ trách nhiệm.

Chung

Hiển thị tất cả

Làm cách nào để tôi thay đổi cỡ và kiểu phông chữ trong các bài viết?

Bạn có thể chọn từ bốn cỡ phông chữ khác nhau—nhỏ, vừa, lớn và cực lớn cùng với hai kiểu văn bản từ trong bài viết bạn đang đọc.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh dưới để xem các lệnh ứng dụng.
  (Nếu bạn dùng chuột, bấm chuột phải trong ứng dụng.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Cỡ Văn bản và chọn cỡ văn bản thích hợp.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào Kiểu Văn bản để chuyển giữa hai kiểu văn bản để hiển thị văn bản bài viết.

Làm cách nào để tôi sử dụng chuột và bàn phím với ứng dụng này?

Windows 8 và các ứng dụng khác đã được tối ưu hóa để sử dụng trên các thiết bị cảm ứng nhưng có thể có được cùng trải nghiệm khi sử dụng bàn phím và chuột.

 1. Làm cho thanh dẫn hướng trên và dưới xuất hiện: Bấm chuột phải hoặc nhấn phím Windows Phím logo Windows + Z trên bàn phím.
 2. Đóng ứng dụng: Sử dụng chuột, bấm và giữ ứng dụng ở giữa đỉnh màn hình. Kéo nó xuống đáy cùng màn hình rồi thả ra để đóng. Hoặc nhấn Alt+F4 trên bàn phím.

 3. Cuộn qua nội dung: Để duyệt xuyên suốt nội dung theo chiều ngang như trong các bài viết, bạn có thể sử dụng thanh cuộn ở đáy màn hình hoặc bánh xe chuột. Để duyệt xuyên suốt nội dung theo chiều dọc trong một phần, bạn có thể sử dụng thanh cuộn ở bên cạnh hoặc bánh xe chuột. Để duyệt qua nội dung bằng bàn phím, sử dụng phím Tab để di chuyển qua các phần và Phím cách hoặc Enter để hoàn thành các thao tác trong phần.

Làm cách nào để tôi đưa ra phản hồi về ứng dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing?

Phản hồi của bạn là bắt buộc để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn và cải thiện trải nghiệm ứng dụng cho tất cả người dùng, ngoài ra giúp chúng tôi bổ sung thêm các tính năng mới để giải quyết các quan ngại của bạn.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Thông tin về rồi gõ nhẹ hoặc bấm Phản hồi.

 3. Nhập phản hồi vào biểu mẫu rồi gõ nhẹ hoặc bấm vào Gửi.

Làm cách nào để tôi thay đổi ngôn ngữ và nội dung ứng dụng sang vùng lựa chọn của tôi?

Ứng dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing đã bản địa hóa nội dung trên 36 thị trường khác nhau.

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, rồi gõ nhẹ Thiết đặt.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải dưới của màn hình, chuyển con trỏ chuột lên rồi bấm Thiết đặt.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Tùy chọn rồi chọn ngôn ngữ từ danh sách thả xuống.

Vui lòng lưu ý rằng việc thay đổi thị trường sẽ xóa nội dung gần đây khỏi ứng dụng.

Làm cách nào để tôi tìm và duyệt nội dung trong ứng dụng?

Ứng dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing gắn liền nội dung phong phú với trải nghiệm người dùng tuyệt vời qua thông tin thể hình, dinh dưỡng và y tế. Từ bản đồ tương tác của cơ thể người đến các video thể hình nhiều góc độ, từ cơ sở dữ liệu thực phẩm vô cùng đầy đủ đến bộ kiểm tra triệu chứng toàn diện, ứng dụng này nắm giữ rất nhiều thông tin cho mỗi người dùng. Để hỗ trợ duyệt xuyên suốt và khám phá nội dung trong ứng dụng hiệu quả hơn, hiện có tính năng mạnh mẽ tìm kiếm trong ứng dụng dành cho bạn.

 1. Nhập bất cứ truy vấn tìm kiếm nào vào hộp tìm kiếm chung ở góc phải trên trong bất kỳ trang nào. Bạn có thể nhập vào bất kỳ đâu bên trong ứng dụng và truy vấn tìm kiếm sẽ tự động xuất hiện trong hộp tìm kiếm.

 2. Dựa vào truy vấn tìm kiếm của bạn, công cụ tìm kiếm Bing sẽ cung cấp kết quả trên bốn phạm vi (Thể hình, Dinh dưỡng, y tế và Bài viết/Tin tức) trong trang kết quả tìm kiếm chung hoặc kết quả chi tiết hơn thông qua trang duyệt riêng. Ví dụ, khi tìm từ "tim” sẽ cho hiển thị các kết quả tìm kiếm chung nhưng ngược lại khi tìm “ngồi xổm gánh tạ phía trước” sẽ cho bạn trải nghiệm duyệt về thể hình riêng biệt.

 3. Trên các trang duyệt, bạn có thể lọc nội dung dựa trên bộ lọc xác định trước được kích hoạt dựa trên nội dung đang tìm kiếm. Nhiều lựa chọn của bộ lọc và giá trị trong các bộ lọc đó được hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện một trong các cách sau để tìm nội dung liên quan trong ứng dụng:

 1. Trượt nhanh xuống từ đỉnh màn hình hoặc bấm chuột phải vào Trang Chủ và chọn từ một trong nhiều ô xếp trong tiêu đề trên cùng.

 2. Trượt nhanh qua bên phải ảnh toàn cảnh chính và chọn từ tập hợp phong phú nội dung được hiển thị.

 3. Gõ nhẹ hoặc bấm vào ô xếp cụ thể trong thanh TRUY CẬP NHANH.

Trong phần Bộ theo dõi Bài tập và Bộ theo dõi Chế độ ăn kiêng, khi thêm mục, bạn có thể tìm kiếm bài tập hoặc thực phẩm bằng cách nhập thuật ngữ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm. Bạn có thể chọn kết quả từ danh sách thả xuống hoặc nhấn Enter để tìm kết quả bổ sung.

Làm cách nào để tôi cá nhân hóa trải nghiệm và những gì sẽ được cá nhân hóa?

Bạn có thể cá nhân hóa trải nghiệm ứng dụng bằng cách hoàn tất hồ sơ và chọn tùy chọn nội dung trong ngăn cá nhân hóa. Việc này sẽ cá nhân hóa nội dung thể hình được giới thiệu trên Trang Chủ, trải nghiệm duyệt trong ứng dụng, tính tỷ lệ đốt cháy calo và mục tiêu calo được đề xuất ngoài việc đồng bộ tài khoản với HealthVault. Bạn có thể mở ngăn Cá nhân hóa bằng cách gõ nhẹ hoặc bấm Hồ sơ của tôi từ thanh TRUY CẬP NHANH.

Ngăn cá nhân hóa có bốn phần và tất cả các phần được đề xuất phải hoàn tất để tận hưởng trải nghiệm cá nhân hóa liền mạch. Ngoài ra, phần Mục tiêu calo của tôi yêu cầu bắt buộc điền vào phần Hồ sơ của tôi để tính mục tiêu calo được đề xuất hàng ngày của bạn. Đồng bộ với HealthVault chỉ giúp đồng bộ và theo dõi thông tin bộ theo dõi chứ không đồng bộ hay cập nhật thông tin hồ sơ của bạn.

Làm cách nào để tôi kết nối với dữ liệu của mình trong Microsoft HealthVault?

Nếu bạn có tài khoản HealthVault, bạn có thể đồng bộ nó với Sức khỏe & Thể hình trên Bing để có thể xem dữ liệu HealthVault trong Bộ theo dõi Sức khỏe và dữ liệu bạn thêm vào Sức khỏe & Thể hình trên Bing sẽ được lưu vào hồ sơ HealthVault của bạn. Kết nối với HealthVault cho phép bạn đồng bộ dữ liệu của bộ theo dõi bài tập, sức khỏe và chế độ ăn kiêng qua nhiều thiết bị.

Trước khi bạn bắt đầu:

Sức khỏe & Thể hình trên Bing kết nối với tài khoản HealthVault bằng tài khoản Microsoft của bạn.

 • Nếu bạn đã kết nối với tài khoản người dùng Windows với tài khoản Microsoft (khuyên dùng), đảm bảo rằng nó giống với tài khoản được sử dụng cho tài khoản HealthVault của bạn. Bạn sẽ không thể đăng nhập vào HealthVault bằng một tài khoản Microsoft khác.

 • Nếu bạn không kết nối tài khoản Windows của bạn với tài khoản Microsoft, bạn sẽ được yêu cầu nhập tài khoản Microsoft trong các bước sau.

Bạn cần thêm tài khoản Microsoft vào HealthVault, bạn có thể thêm ngay bằng cách làm theo các bước trong bài biết về kiến thức cơ bản này.

Để kết nối Sức khỏe & Thể hình trên Bing với dữ liệu của bạn trong HealthVault:

 1. Trong ứng dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing, trượt nhanh xuống từ đỉnh hoặc bấm chuột phải, chọn Bộ theo dõi, rồi chọn Bộ theo dõi Chế độ ăn kiêng, Bộ theo dõi Bài tập hoặc Bộ theo dõi Sức khỏe.

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Đồng bộ với HealthVault.

 3. Vui lòng đọc Các điều khoản Sử dụng và điều khoản về quyền riêng tư. Ngoài ra, lưu ý rằng tên người có hồ sơ HealthVault sẽ được sử dụng trong ứng dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing được hiển thị ở đây.

 4. Gõ nhẹ hoặc bấm Tôi chấp nhận.

Tôi đã đồng bộ Sức khỏe & Thể hình trên Bing với HealthVault nhưng không thấy dữ liệu của mình

Sau đây là một số điều cần kiểm tra khi bạn nghĩ dữ liệu của bạn bị thiếu:

 1. Bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản chưa?

  Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản HealthVault chưa. Xem thêm thông tin trong phần "Làm cách nào để tôi kết nối với dữ liệu của mình trong Microsoft HealthVault?" Nếu bạn đã có tài khoản HealthVault, bạn sẽ không được yêu cầu tạo tài khoản mới khi đồng bộ nó với Sức khỏe & Thể hình trên Bing.

 2. Bạn đang xem dữ liệu cho đúng người không?

  Khi bạn đồng bộ nó với HealthVault, Sức khỏe & Thể hình trên Bing sẽ lấy dữ liệu từ người “mặc định”, là người có thông tin hiển thị đầu tiên khi bạn đăng nhập vào HealthVault, thường là chính bạn. Bạn không thể chọn sử dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing cho một người khác.

 3. Máy tính của bạn có được kết nối với Internet không?

  Sức khỏe & Thể hình trên Bing có thể hoạt động ngoại tuyến. Nó sẽ đồng bộ dữ liệu với HealthVault vào lần tiếp theo khi bạn kết nối với Internet.

Làm cách nào để tôi dừng đồng bộ với HealthVault?

Để ngắt kết nối khỏi HealthVault, trượt nhanh lên từ cạnh đáy màn hình hoặc bấm chuột phải rồi chọn Ngắt kết nối khỏi HealthVault. Vui lòng lưu ý rằng bất cứ dữ liệu nào đã đồng bộ từ HealthVault trước khi bạn ngắt kết nối vẫn sẽ có trong Sức khỏe & Thể hình trên Bing nhưng dữ liệu sẽ không còn được đồng bộ.

Ghi chú

 • Bạn không cần ngắt kết nối mỗi lần sử dụng xong Sức khỏe & Thể hình trên Bing vào lúc này. Thay vào đó, chỉ cần ngắt kết nối nếu bạn quyết định không còn muốn giữ đồng bộ HealthVault và Sức khỏe & Thể hình trên Bing. Bạn có thể giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng cách khóa và đăng xuất khỏi Windows khi bạn ở xa PC.

Tôi có thể nhận Hỗ trợ Khách hàng về ứng dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing ở đâu?

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ khi sử dụng Sức khỏe & Thể hình trên Bing, vui lòng đi tới Cộng đồng Ứng dụng Bing.

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc xử lý sự cố kết nối HealthVault, vui lòng đi tới trang Hỗ trợ khách hàng của HealthVault.

Nếu bạn cần hỗ trợ về tài khoản Microsoft như đặt lại mật khẩu, vui lòng đi tới trang Hỗ trợ tài khoản của Microsoft.

Cần thêm trợ giúp?