Xem video giới thiệu cách nghe đọc văn bản với Tường thuật viên. (Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, hãy nhấn hoặc bấm nút Phụ đề chi tiết Nút Phụ đề Chi tiết.)

Tường thuật viên là bộ đọc màn hình đọc to văn bản trên màn hình và mô tả các sự kiện như thông báo lỗi để bạn có thể sử dụng PC mà không cần màn hình.

Ghi chú

 • Có sẵn Tường thuật viên bằng tiếng Anh (Mỹ, Vương quốc Anh và Ấn Độ), Pháp, Ý, Đức, Nhật, Hàn Quốc, Quan Thoại (tiếng Trung Giản thể và tiếng Trung Phồn thể), Tây Ban Nha (Tây Ban Nha và Mexico), Ba Lan, Nga và Bồ Đào Nha (Brazil).

Bắt đầu Tường thuật viên

Có nhiều cách khác nhau để bắt đầu Tường thuật viên. Dưới đây là bốn cách được nhiều người ưa dùng:

 • Trên bàn phím, nhấn phím logo Windows Phím logo Windows +Enter.
 • Trên máy tính bảng, nhấn đồng thời nút logo Windows Phím logo Windows và nút Tăng Âm lượng.
 • Trên màn hình đăng nhập, gõ nhẹ hoặc bấm nút Dễ truy nhậpNút Dễ Truy cập ở góc dưới bên trái và chọn Tường thuật viên.
 • Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)
  Nhấn hoặc bấm Trợ năng, nhấn hoặc bấm Tường thuật viên, rồi di chuyển thanh trượt bên dưới Tường thuật viên để bật ứng dụng lên.

Mẹo

 • Nếu bạn muốn bắt đầu ngay, hãy nhấn Caps Lock+F1 sau khi mở Tường thuật viên, hoặc gõ nhẹ màn hình cảm ứng ba lần bằng bốn ngón tay. Thao tác này sẽ hiện cho bạn tất cả các lệnh Tường thuật viên. Nếu bạn sử dụng bàn phím tiếng Nhật 106/109, nhấn Ctrl+Alt+F1 để bắt đầu.

 • Nếu bạn muốn dùng Caps Lock để viết hoa chữ cái khi đang dùng Tường thuật viên, nhấn nhanh phím Caps Lock hai lần liên tiếp.

Thoát Tường thuật viên

Cũng có nhiều cách khác nhau để thoát Tường thuật viên. Dưới đây là hai lối tắt được nhiều người ưa dùng:

 • Trên bàn phím, nhấn phím logo Windows Phím logo Windows +Enter.
 • Trên máy tính bảng, nhấn đồng thời nút logo Windows Phím logo Windows và nút Tăng Âm lượng.

Các thao tác chạm mới

Windows 8.1Windows RT 8.1 có các tác vụ và vị trí mới cho các lệnh phổ biến. Sau đây là một số thao tác quan trọng để bắt đầu.

Sử dụng thao tác chạm này Để làm điều này
Sử dụng thao tác chạm này

Trượt nhanh vào từ cạnh phải bằng một ngón tay

Để làm điều này

Mở các nút (Tìm kiếm, Chia sẻ, Bắt đầu, Thiết bị, Thiết đặt).

Sử dụng thao tác chạm này

Trượt nhanh vào từ cạnh trái bằng một ngón tay

Để làm điều này

Chuyển, đính vào bên và đóng ứng dụng

Sử dụng thao tác chạm này

Trượt nhanh vào từ cạnh trên hoặc dưới bằng một ngón tay

Để làm điều này

Hiện các lệnh ứng dụng như Lưu, Chỉnh sửa và xóa

Ghi chú

 • Thao tác nhấn và giữ không được hỗ trợ trong Tường thuật viên.

Lối tắt bàn phím mới

Windows 8.1Windows RT 8.1 cũng có các lối tắt bàn phím mới. Sau đây là một số lối tắt hữu dụng.

Dùng lối tắt bàn phím này Để làm điều này
Dùng lối tắt bàn phím này
Phím logo Windows Phím logo Windows+C
Để làm điều này

Mở các nút (Tìm kiếm, Chia sẻ, Bắt đầu, Thiết bị, Thiết đặt).

Dùng lối tắt bàn phím này
Phím logo Windows Phím logo Windows+Z
Để làm điều này

Hiện các lệnh ứng dụng như Lưu, Chỉnh sửa và xóa

Dùng lối tắt bàn phím này
Phím logo Windows Phím logo Windows+dấu chấm
Để làm điều này

Đính ứng dụng vào bên

Dùng lối tắt bàn phím này
Phím logo Windows Phím logo Windows+Tab hoặc Alt+Tab
Để làm điều này

Chuyển đổi ứng dụng

Thiết đặt Tường thuật viên

Bạn có thể thay đổi thiết đặt cho Tường thuật viên trong thiết đặt PC. Để tìm các thiết đặt này:

 1. Trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, gõ nhẹ Thiết đặt, rồi gõ nhẹ Thay đổi thiết đặt PC.
  (Nếu bạn đang dùng chuột, trỏ chuột đến góc phải trên của màn hình, chuyển con trỏ chuột xuống, bấm Thiết đặt, rồi bấm Thay đổi thiết đặt PC.)

 2. Gõ nhẹ hoặc bấm Dễ Truy cập, rồi thay đổi bất kỳ thiết đặt nào sau đây.

Đây là những gì trên màn hình

 • Tường thuật viên. Sử dụng con trượt này để tắt hoặc bật Tường thuật viên.

 • Tự động chạy Tường thuật viên. Sử dụng thiết đặt này để chạy tự động Tường thuật viên mỗi khi bạn đăng nhập không.

Giọng nói

 • Chọn giọng nói. Với menu thả xuống này, bạn có thể chọn các loại giọng nói khác nhau trong Tường thuật viên, nếu có cho ngôn ngữ của bạn.

 • Tốc độ. Bạn có thể thay đổi tốc độ giọng nói bằng con trượt này.

 • Cường độ. Bạn có thể thay đổi cường độ giọng nói bằng con trượt này.

Các âm thanh bạn nghe được

 • Đọc gợi ý cho các phần điều khiển và nút. Sử dụng thiết đặt này để Tường thuật viên đọc các gợi ý về cách tương tác với các mục thông thường như các nút, liên kết, mục danh sách và con trượt.

 • Ký tự bạn gõ. Bạn có thể chọn Tường thuật viên có đọc mỗi phím bạn gõ hay không.

 • Từ bạn gõ. Chọn Tường thuật viên có đọc các từ bạn gõ hay không.

 • Giảm âm lượng các ứng dụng khác khi đang chạy Tường thuật viên. Tùy chọn này làm cho các ứng dụng khác yên lặng hơn để dễ nghe Tường thuật viên hơn.

 • Phát tín hiệu âm thanh. Tùy chọn này bật các âm thanh phụ thêm mà Tường thuật viên phát ra khi bạn thực hiện các thao tác nhất định.

Con trỏ và phím

 • Tô sáng con trỏ. Tùy chọn này cho phép bạn hiện hoặc ẩn ô tô sáng chỗ của Tường thuật viên trên màn hình của bạn.

 • Cho điểm chèn đi theo Tường thuật viên. Tùy chọn này cho phép bạn hiện hoặc ẩn ô tô sáng chỗ Tường thuật viên trên màn hình của bạn.

 • Kích hoạt các phím trên bàn phím cảm ứng khi tôi nhấc ngón tay khỏi bản phím. Nếu có chế độ cảm ứng, bạn có thể bật thiết đặt này lên để gõ nhanh hơn bằng bàn phím cảm ứng. Với thiết đặt này, bạn có thể kéo để tìm kiếm mục mà bạn đang tìm và nhấc ngón tay lên để nhấn phím đó.

Các lệnh bàn phím

Ghi chú

 • Nếu bạn sử dụng bàn phím tiếng Nhật 106/109, hãy dùng Ctrl+Alt thay vì Caps Lock trong các lệnh bàn phím sau đây.

Dùng lối tắt bàn phím này Để làm điều này
Dùng lối tắt bàn phím này

Ctrl

Để làm điều này

Ngừng đọc

Dùng lối tắt bàn phím này
Phím logo Windows Phím logo Windows +Enter
Để làm điều này

Thoát Tường thuật viên

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Khoảng trắng

Để làm điều này

Thực hiện thao tác chính

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Mũi tên phải

Để làm điều này

Chuyển tới mục tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Mũi tên trái

Để làm điều này

Di chuyển đến mục trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Mũi tên lên

Để làm điều này

Thay đổi dạng xem

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Mũi tên xuống

Để làm điều này

Thay đổi dạng xem

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock + A

Để làm điều này

Thay đổi chế độ diễn giải

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F1

Để làm điều này

Hiện danh sách lệnh

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F2

Để làm điều này

Hiện lệnh cho mục hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F3

Để làm điều này

Nhảy đến ô tiếp theo trong hàng

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+F3

Để làm điều này

Nhảy về ô trước theo trong hàng

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F4

Để làm điều này

Nhảy đến ô tiếp theo trong cột

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+F4

Để làm điều này

Nhảy về ô tiếp theo trong cột

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F5

Để làm điều này

Đọc hàng và cột mà Tường thuật viên đang ở đó

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F6

Để làm điều này

Nhảy đến ô bảng

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F7

Để làm điều này

Đọc cột hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F8

Để làm điều này

Đọc hàng hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F9

Để làm điều này

Đọc tiêu đề cột hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F10

Để làm điều này

Đọc tiêu đề hàng hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F11

Để làm điều này

Bật/tắt chế độ chạm

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F12

Để làm điều này

Chuyển đổi thông báo nhấn phím

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Z

Để làm điều này

Khóa Phím Tường thuật viên

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+X

Để làm điều này

Chuyển phím đến ứng dụng

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+V

Để làm điều này

Lặp lại cụm từ cuối

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Page Up

Để làm điều này

Tăng âm lượng

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Page Down

Để làm điều này

Giảm âm lượng

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Dấu cộng

Để làm điều này

Tăng tốc độ âm thanh

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Dấu trừ

Để làm điều này

Giảm tốc độ âm thanh

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+D

Để làm điều này

Đọc mục

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+F

Để làm điều này

Đọc mục trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+S

Để làm điều này

Đọc mục được đánh vần hoặc đọc các kiểu phát âm chi tiết cho tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+W

Để làm điều này

Đọc Cửa sổ

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+R

Để làm điều này

Đọc tất cả mục trong vùng chứa

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Q

Để làm điều này

Di chuyển đến mục trước trong vùng chứa

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+G

Để làm điều này

Di chuyển con chạy Tường thuật viên đến con chạy hệ thống

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+T

Để làm điều này

Di chuyển con chạy Tường thuật viên đến con trỏ

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Dấu sóng

Để làm điều này

Đặt tiêu điểm cho mục

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Backspace

Để làm điều này

Lùi một mục

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Insert

Để làm điều này

Nhảy đến mục liên kết

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+M

Để làm điều này

Bắt đầu đọc

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Dấu ngoặc đơn đóng

Để làm điều này

Đọc văn bản từ lúc bắt đầu đến con trỏ

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+0 (số không)

Để làm điều này

Đọc thuộc tính văn bản

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+H

Để làm điều này

Đọc tài liệu

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+U

Để làm điều này

Đọc trang tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Ctrl+U

Để làm điều này

Đọc trang hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+U

Để làm điều này

Đọc trang trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+I

Để làm điều này

Đọc đoạn tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Ctrl+I

Để làm điều này

Đọc đoạn hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+I

Để làm điều này

Đọc đoạn trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+O

Để làm điều này

Đọc dòng tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Ctrl+O

Để làm điều này

Đọc dòng hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+O

Để làm điều này

Đọc dòng trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+P

Để làm điều này

Đọc từ tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Ctrl+P

Để làm điều này

Đọc từ hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+P

Để làm điều này

Đọc từ trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Dấu ngoặc đơn mở

Để làm điều này

Đọc ký tự tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Ctrl+Dấu ngoặc đơn mở

Để làm điều này

Đọc ký tự hiện tại

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+Dấu ngoặc đơn mở

Để làm điều này

Đọc ký tự trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+J

Để làm điều này

Nhảy đến đầu đề tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+J

Để làm điều này

Nhảy đến đầu đề trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+K

Để làm điều này

Nhảy đến bảng tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+K

Để làm điều này

Nhảy đến bảng trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+L

Để làm điều này

Nhảy đến liên kết tiếp theo

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Shift+L

Để làm điều này

Nhảy đến liên kết trước

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+Y

Để làm điều này

Di chuyển đến đầu văn bản

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+B

Để làm điều này

Di chuyển đến cuối văn bản

Dùng lối tắt bàn phím này

Caps Lock+C

Để làm điều này

Đọc ngày/giờ hiện tại

Lệnh cảm ứng

Nếu bạn có PC mới hỗ trợ từ bốn điểm tiếp xúc trở lên, bạn có thể chọn lệnh cảm ứng để điều khiển PC của bạn.

Sử dụng lệnh chạm này Để làm điều này
Sử dụng lệnh chạm này

Trượt nhanh sang trái/phải bằng một ngón tay

Để làm điều này

Di chuyển đến mục trước hay mục tiếp theo

Sử dụng lệnh chạm này

Trượt nhanh lên/xuống bằng một ngón tay

Để làm điều này

Thay đổi mức gia tăng của di chuyển

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ nhẹ hay kéo một ngón tay

Để làm điều này

Đọc những gì dưới ngón tay

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ đúp bằng một ngón tay

Để làm điều này

Kích hoạt thao tác chính

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ nhẹ ba lần bằng một ngón tay

Để làm điều này

Kích hoạt thao tác phụ

Sử dụng lệnh chạm này

Trượt nhanh trái/phải/lên/xuống bằng hai ngón tay

Để làm điều này

Cuộn

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ nhẹ bằng hai ngón tay

Để làm điều này

Để Tường thuật viên ngừng đọc

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ đúp bằng hai ngón tay

Để làm điều này

Hiện menu ngữ cảnh

Sử dụng lệnh chạm này

Giữ bằng một ngón tay rồi gõ nhẹ một giây

Để làm điều này

Kích hoạt thao tác chính

Sử dụng lệnh chạm này

Giữ bằng một ngón tay rồi gõ đúp một giây

Để làm điều này

Kích hoạt thao tác phụ

Sử dụng lệnh chạm này

Trượt nhanh sang trái/phải bằng ba ngón tay

Để làm điều này

Lướt tới và lùi

Sử dụng lệnh chạm này

Trượt nhanh lên bằng ba ngón tay

Để làm điều này

Đọc cửa sổ hiện tại

Sử dụng lệnh chạm này

Trượt nhanh xuống bằng ba ngón tay

Để làm điều này

Bắt đầu đọc văn bản có thể tìm kiếm

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ nhẹ bằng ba ngón tay

Để làm điều này

Thay đổi chế độ diễn giải

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ đúp bằng ba ngón tay

Để làm điều này

Đọc Thuộc tính Văn bản

Sử dụng lệnh chạm này

Giữ bằng một ngón tay rồi gõ nhẹ bằng hai ngón tay khác

Để làm điều này

Bắt đầu kéo hoặc tùy chọn phím bổ sung

Sử dụng lệnh chạm này

Trượt nhanh sang trái/phải bằng bốn ngón tay

Để làm điều này

Di chuyển con trỏ Tường thuật viên đến phần đầu / cuối đoạn đọc

Sử dụng lệnh chạm này

Trượt nhanh lên/xuống bằng bốn ngón tay

Để làm điều này

Tắt/bật thu phóng

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ nhẹ bằng bốn ngón tay

Để làm điều này

Hiện lệnh cho mục hiện tại

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ đúp bằng bốn ngón tay

Để làm điều này

Chuyển đổi chế độ tìm kiếm

Sử dụng lệnh chạm này

Gõ ba lần bằng bốn ngón tay

Để làm điều này

Hiện danh sách lệnh Tường thuật viên

Ghi chú

 • Tường thuật viên cung cấp các chức năng đọc màn hình cơ bản để bạn có thể dùng Windows khi không có bộ đọc màn hình toàn diện hơn. Tường thuật viên không được chỉ định để đọc nội dung trong mọi ứng dụng. Để biết thêm thông tin về bộ đọc màn hình và các công nghệ hỗ trợ khác, hãy truy cập trang web Trợ năng của Microsoft .
Bạn cần được trợ giúp thêm?