Windows Chính hãng

Bài viết này áp dụng cho phiên bản Windows khác với phiên bản bạn đang sử dụng.

Tìm hiểu thêm về phiên bản của bạn

Xác thực là gì và cách thức hoạt động?

Xác thực là quá trình trực tuyến xác minh bản sao Windows của bạn là chính hãng và các tệp cấp phép của Windows không bị hỏng, xóa hay gỡ bỏ. Bạn chỉ mất giây lát và để Microsoft đối chiếu cấu hình phần cứng PC và khóa sản phẩm ký tự của bạn, khóa này thường nằm trên Chứng chỉ Xác thực. Việc đối chiếu này được lưu trữ ẩn danh để có thể được kiểm tra theo lần kích hoạt và xác thực tương lai nhằm đảm bảo rằng khóa sản phẩm Windows cài trên PC của bạn khớp với khóa sản phẩm gốc của Windows mà bạn đã mua. Theo cách này, hỗ trợ xác thực đảm bảo khóa sản phẩm của bạn không được người khác sử dụng trái phép, chẳng hạn như kích hoạt bản sao bất hợp pháp hoặc không chính hãng của Windows. Microsoft có thể hỏi bạn xác thực sau khi kích hoạt Windows khi bạn yêu cầu tải Windows chính hãng xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft, hoặc khi yêu cầu tải xuống không liên quan đến bảo mật từ Cập nhật Windows. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập trong khi xác thực.

Khi hoàn thành xác thực, bạn sẽ thấy một trang web hiển thị kết quả. Ví dụ: nếu Windows trên PC của bạn là chính hãng thì bạn sẽ nhìn thấy trang thành công xác nhận rằng Windows là chính hãng. Tuy nhiên, nếu Windows trên PC của bạn không được xác nhận chính hãng thì trang web hiển thị sẽ cung cấp cho bạn thông tin về sự cố có thể gây ra lỗi xác thực, bao gồm các tình huống có thể là nguyên nhân xác thực không thành công và các khuyến nghị tùy chỉnh để khắc phục. Bạn cũng sẽ nhìn thấy các ưu đãi đặc biệt từ Microsoft để mua Windows chính hãng nếu Windows cài đặt trên PC của bạn là chính hãng.

Ngoài ra, một số thay đổi cho cấu hình PC của bạn có thể xảy ra nếu Windows không phải là chính hãng. Khi Windows không được xác thực thành công, thông báo nhắc nhở bạn rằng Windows có thể không chính hãng bắt đầu xuất hiện trên màn hình. Bạn cũng sẽ nhận được lời nhắc khi đăng nhập và theo định kỳ nếu bạn sử dụng Windows và hình nền của bạn sẽ chuyển sang màu đen. Bạn có thể đặt lại hình nền sang hình yêu thích hoặc màu sắc khác, nhưng cứ mỗi 60 phút, hình nền sẽ lại chuyển thành màu đen. Ngoài ra, bạn sẽ không nhận được bản cập nhật tùy chọn (không bảo mật) từ Cập nhật Windows. Tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Windows là chính hãng.

Lưu ý: Lần đầu tiên bạn xác thực Windows trên PC, bạn sẽ cần tải các thành phần bổ sung của phần mềm xuống để quá trình xác thực hoạt động đúng cách. Nếu phát hiện thấy Windows trên PC của bạn không phải chính hãng, những thành phần tải xuống này có thể khôi phục các tệp cấp phép của Windows mà đã bị hỏng, di chuyển hoặc xóa. Phần mềm này sẽ liên tục thực hiện kiểm tra xác thực để đảm bảo rằng Windows chạy trên PC của bạn là chính hãng và luôn là chính hãng.