Các sự cố về chuột, bàn chạm và bàn phím trong Windows


Giới thiệu

Giới thiệu

Hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn tìm và khắc phục các vấn đề về chuột, bàn chạm và bàn phím trong Windows. Hướng dẫn này không bao gồm các vấn đề về thiết bị liên quan đến những chương trình cụ thể.

Các vấn đề về chuột, bàn chạm và bàn phím có́ thể do một số nguyên nhân sau:

  • Cáp không được kết nối đúng cách

  • Thiết đặt thiết bị không đúng

  • Thiếu các bản cập nhật

  • Trình điều khiển bị hỏng hoặc không tương thích

  • Vấn đề về phần cứng

Cách sử dụng hướng dẫn này

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy hoàn thành từng bước rồi kiểm tra thiết bị trước khi sang bước tiếp theo.