Làm thế nào để xác định trình điều khiển an toàn để cài đặt?Khi bạn kết nối thiết bị mới vào PC, Windows sẽ tìm và cài đặt trình điều khiển cho thiết bị. Thỉnh thoảng bạn có thể thấy thông báo rằng trình điều khiển chưa được ký, đã thay đổi từ lúc ký hoặc không thể cài đặt được bởi Windows. Chúng tôi đề nghị bạn không cài đặt các trình điều khiển đã thay đổi hoặc chưa được ký.

Trình điều khiển được ký số bao gồm chữ ký số, là dấu bảo mật điện tử có thể chỉ ra nhà sản xuất phần mềm cũng như chỉ ra có ai đó đã can thiệp kể từ khi nó được ký. Nếu trình điều khiển được ký bởi nhà phát hành đã được kiểm chứng danh tính bằng thẩm quyền xác thực, bạn có thể tin tưởng rằng trình điều khiển có xuất xứ từ nhà phát hành đó và chưa bị thay đổi.

Các thông báo phổ biến về trình điều khiển

Windows sẽ thông báo đến bạn nếu trình điều khiển chưa được ký, được ký bởi nhà phát hành chưa được kiểm chứng danh tính bằng thẩm quyền xác thực hoặc đã bị thay đổi từ khi nó được ký và phát hành ra công chúng. Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ các thông báo sau đây khi cài đặt trình điều khiển, bạn nên đi tới trang web nhà sản xuất thiết bị để lấy trình điều khiển được ký số cho thiết bị của bạn.

Hiển thị tất cả

Windows không thể kiểm chứng nhà phát hành của phần mềm trình điều khiển này.

Tình điều khiển không có chữ ký số hoặc được ký bằng chữ ký số chưa được kiểm chứng bởi thẩm quyền xác thực. Bạn chỉ nên cài đặt trình điều khiển này nếu bạn lấy từ đĩa của nhà sản xuất hoặc từ người quản trị hệ thống.

Trình điều khiển chưa được ký

Trình điều khiển chưa được ký số bởi nhà phát hành đã kiểm chứng. Trình điều khiển có thể đã bị thay đổi và chứa phần mềm gây hại có thể làm hỏng PC hoặc đánh cắp thông tin của bạn. Trong một số ít trường hợp, nhà phát hành hợp pháp thực hiện thay đổi sau khi họ ký số nhưng bạn chỉ nên cài đặt trình điều khiển chưa được ký nếu bạn lấy từ đĩa của nhà sản xuất.

Thật không may, không có nguồn đáng tin cậy nào chỉ ra ai đã phát hành trình điều khiển chưa được ký. Ai cũng có thể thay đổi nội dung của trình điều khiển chưa được ký và không có cách nào để biết lý do nó bị thay đổi. Hầu hết các nhà sản xuất hiện nay ký số trình điều khiển họ tạo trước khi phát hành ra công chúng.

Windows yêu cầu trình điều khiển được ký số

Không thể cài đặt trình điều khiển thiếu chữ ký số hợp lệ hoặc có chữ ký đã thay đổi sau khi ký trên phiên bản 64-bit của Windows. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy thông báo này nếu bạn sử dụng phiên bản 64-bit của Windows và muốn cài đặt trình điều khiển đó.Bạn cần được trợ giúp thêm?