Tôi không thể khởi động dịch vụ Microsoft Security Essentials

Triệu chứng

Khi bạn nhận được thông báo cho biết “Microsoft Security Essentials hiện không giám sát máy tính của bạn do dịch vụ của chương trình đã chấm dứt. Bạn nên khởi động lại máy tính ngay.

Giải pháp

Bước 1: Khởi động lại máy tính của bạn.

 • Đóng tất cả ứng dụng và khởi động lại máy tính của bạn.

Bước 2: Đảm bảo dịch vụ “Microsoft Security Essentials” không được đặt thành tự động và được kích hoạt

 1. Trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập services.msc, rồi nhấn Enter.
  –or–
  Trong Windows Vista và Windows 7, bấm Bắt đầu, bấm vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, nhập services.msc, rồi nhấn Enter.

 2. Tìm kiếm Dịch vụ Chống phần mềm có hại của Microsoft. Bấm chuột phải vào dịch vụ và chọn Thuộc tính hoặc bấm đúp chuột vào dịch vụ để mở dịch vụ.

 3. Kiểm tra để đảm bảo rằng "Loại Khởi động" được đặt thành "Tự động".

 4. Bấm nút Bắt đầu để bắt đầu dịch vụ. Nếu không có nút Bắt đầu, bấm nút Dừng rồi bấm nút Bắt đầu để khởi động lại dịch vụ.

 5. Đảm bảo rằng bạn chú ý đến mọi lỗi có thể xuất hiện trong quá trình này, gửi trường hợp đó khi trực tuyến và bao gồm thông tin về lỗi.

Bước 3: Xóa các chương trình bảo mật Internet hiện có

 1. Trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập appwiz.cpl, rồi nhấn Enter
  –or–
  Trong Windows Vista hoặc Windows 7, bấm Bắt đầu, bấm vào hộp Bắt đầu Tìm kiếm, nhập appwiz.cpl, rồi bấm Enter.

 2. Trong danh sách các chương trình đã cài đặt, dỡ cài đặt bất kỳ chương trình bảo mật Internet của bên thứ ba nào.*

 3. Khởi động lại máy tính của bạn rồi thử cài đặt lại Microsoft Security Essentials.

Lưu ý:

*Một số ứng dụng bảo mật Internet không dỡ cài đặt hoàn toàn. Bạn có thể cần tải xuống và chạy tiện ích dọn dẹp cho ứng dụng bảo mật trước đó của bạn để ứng dụng được xóa hoàn toàn.

Thận trọng:

Khi bạn xóa các chương trình bảo mật Internet, máy tính của bạn không được bảo vệ. Nếu bạn có sự cố khi cài đặt Microsoft Security Essentials sau khi bạn xóa các chương trình bảo mật Internet hiện có, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Microsoft Security Essentials ngay lập tức bằng cách gửi trường hợp của bạn khi trực tuyến (để biết thêm thông tin, hãy xem Gửi trường hợp cần hỗ trợ).

Bước 4: Dỡ cài đặt/cài đặt lại Microsoft Security Essentials

 1. Trong Windows XP, bấm Bắt đầu, bấm Chạy, nhập appwiz.cpl, rồi nhấn Enter.
  -or-
  Trong Windows Vista và Windows 7, bấm Bắt đầu và trong hộp Bắt đầu Tìm kiếm, nhập appwiz.cpl, rồi bấm Enter.

 2. Trong danh sách các chương trình đã cài đặt, bấm Microsoft Security Essentials rồi dỡ cài đặt chương trình.

 3. Nếu được nhắc, hãy khởi động lại máy tính của bạn rồi thử cài đặt lại Microsoft Security Essentials.

Bạn cần được trợ giúp thêm?